วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

YPD และ 1 ปีรัฐประหาร


 

            เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กลุ่ม ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (Young People for Social-Democracy Movement, Thailand) หรือ YPD ได้จัดเสวนาเนื่องในวาระครบรอบ 1 ปีการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครอง โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการกองทัพบก

            เพื่อนำเสนอความคิดเห็นของเยาวชนคนหนุ่มสาวในฐานะพลเมืองของประเทศที่เป็นเสียงคนรุ่นใหม่ ว่าตลอด 1 ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้าง อะไรเป็นปัญหาที่รัฐบาลควรแก้ไข และอะไรเป็นรัฐบาลที่สร้างปัญหา ภายใต้การบังคับใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิชุมชน เสรีภาพ และการศึกษา

            แต่ทว่าเจ้าหน้าที่ทหารกว่า 30 นายได้เข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่เช้าและขอให้มูลนิธิ 14 ตุลา ปิดสำนักงานเพื่อไม่ให้กลุ่ม YPD เข้าไปใช้พื้นที่จัดเสวนาได้ พวกเขาจึงใช้พื้นที่หน้าอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แถลงการณ์แทน หลังจากนั้นจึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม เชิญตัวไปสถานีตำรวจ โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา เพื่อทำความเข้าใจการสั่งห้ามจัดกิจกรรมตามมาตรา 44

            เนื้อหาที่ YPD แถลงต่อสื่อมวลชนก็คือ พวกเขาต้องการประณามและคัดค้านการใช้อำนาจในทางมิชอบของ คสช. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

            โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งทหารและบริวารพวกพ้องมาดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ หลังการรัฐประหาร จากข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งข้าราชการทหารจำนวนมากเป็นรัฐมนตรี และมีการตั้งคนในครอบครัวเป็นผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติทั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฎิรูปแห่งชาติ  รวมถึงการที่ คสช. ไม่เคยแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะชน

            การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตั้งขึ้นออกกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายกรณี เช่น กรณีร่างพระราชบัญญัติการประมง ที่ชาวประมงขนาดเล็กเสียผลประโยชน์ เนื่องการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านก็น้อยเกินไป กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติแร่ ทั้งที่เครือข่ายได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ได้ออกมาคัดค้าน กรณีศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ยืนหนังสือพร้อมรายชื่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่

            กรณีเครือข่ายประกันสังคมเพื่อคนทำงาน 14 องค์กร เรียกร้องชะลอลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม กรณีร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะเนื่องจากเนื้อหาบางมาตราลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบของประชาชน และไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และกรณีแปรรูประบบการศึกษา นำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยต่างๆ ออกนอกระบบ โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติหลายท่านที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการแปรรูปนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเป็นนั่งผู้พิจารณาอยู่ด้วย เป็นต้น

            รวมถึงกรณีลิดรอน เสรีภาพ  อิสรภาพ  การแสดงออกของประชาชน สื่อมวลชน และละเมิดสิทธิชุมชน ตามที่ปรากฎว่ามีการใช้คำสั่งห้ามจัดการเสวนาทางวิชาการ การพูดในที่สาธารณะมากมาย รวมทั้งมีการใช้คำสั่ง คสช. ในการเรียกประชาชนไปปรับทัศนคติ ดำเนินการจับกุม และดำเนินคดีในศาลทหาร

            การออกคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557โดยอ้างการปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า พร้อมด้วยคำสั่งที่66/2557 ที่กล่าวว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ แต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน ละเมิดสิทธิการทำมาหากินของชาวบ้านคนยากคนจนไปทั่วทั้งประเทศ เกิดการเข้าตัดฟันและทำลายพืชผลของชาวบ้านคนจน มากกว่าจะปราบปรามนายทุนซึ่งเป็นผู้บุกรุกทำลายป่าตัวจริงในหลายพื้นที่

            พวกเขาเห็นว่า การขับเคลื่อนและรักษาระบอบประชาธิปไตย ยกระดับคุณภาพของประชาธิปไตย สร้างพลเมืองที่มีจิตสำนึกในระบอบประชาธิปไตยนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากคณะผู้ปกครองคณะใดคณะหนึ่ง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากแต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจก็เช่นกัน ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่ทุกกลุ่มที่ร่วมกันเข้ามาปกป้องสิทธิทางเศรษฐกิจของตนเอง และใช้กระบวนการประชาธิปไตยในการจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์ 

            นับเป็นความเห็นของคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจไม่น้อย แต่เสียดายที่ คสช. ไม่เปิดโอกาสที่จะรับฟังเสียงเหล่านั้น ซึ่งเป็นเสียงคนหนุ่มสาวผู้ปรารถนาดีอย่างแท้จริงต่อสังคมไทย โดยไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง ไม่มีเสื้อสีและไม่ฝักฝ่ายกลุ่มการเมืองฝ่ายใด

           หลายคนถามไถ่ว่าองค์กรนี้มีความเป็นมาอย่างไร ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD.)  คือขบวนการของคนหนุ่มสาวที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี 2545  ที่ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย และได้จัดกิจกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

            จุดมุ่งหมายและทิศทางขององค์กรในปัจจุบันนั้น เพื่อสร้างขบวนการคนหนุ่มสาวเพื่อสังคมประชาธิปไตย(Social-Democracy)ในประเทศไทย ให้เป็นเอกภาพ สนับสนุนอุดมการณ์ social-Democracy และ Democratic Socialism เพื่อผลักดันนโยบายรัฐสวัสดิการต่อรัฐบาล

            YPD นอกจากทำงานพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนหนุ่มสาวหลากหลายอาชีพ ฐานะและชนชั้นในประเทศไทยแล้ว ยังทำงานระดับภูมิภาคด้วย โดยเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์การ Young Progressives Southeast Asia  มีสมาชิกกว่า 15 องค์กร ใน 6 ประเทศอาเซียน

            นอกจากนี้ YPD ยังได้รับการรับรองเป็นสมาชิกสามัญขององค์การ International Union of Socialist Youth หรือ IUSY จากการประชุมสมัชชาใหญ่ที่สาธารณรัฐโดมินิกันในเดือนมกราคมปี 2551 ซึ่ง IUSY เป็นองค์กรเยาวชนคนหนุ่มสาวสากลที่ขับเคลื่อนปัญหาสังคมการเมืองเชิงโครงสร้าง ก่อตั้งตั้งแต่เมื่อปี 2450 กว่า 108 ปีที่ผ่านมา มีสำนักงานกลางอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

            สมาชิกประมาณ 143 องค์กรในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ประกอบไปด้วยองค์กรเยาวชนของพรรคการเมืองแนวสังคมนิยม แนวสังคมประชาธิปไตย และพรรคแรงงานในประเทศต่างๆ รวมถึงองค์กรคนหนุ่มสาวที่เคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองด้วยเช่นกัน อาทิ เยาวชนสังคมนิยมแห่งสเปน (JSE-Juventudes Socialistas de Espana) เยาวชนสังคมนิยมฝรั่งเศส (MJS-Mouvement des Jeunes Socialistes) เยาวชนสังคมนิยมแห่งพรรค SPD เยอรมนี (JUSOS-JungsozialistInnen in der SPD) เป็นต้น

            ในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่งที่มีส่วนก่อตั้งองค์กร YPD ขึ้นมาและเป็นสมาชิกรุ่นแรก ขอชื่นชมและให้กำลังใจรุ่นน้องทุกคน เยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ผู้ปรารถนาดีต่อบ้านเมือง และลุกขึ้นมามีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง.

[เผยแพร่ครั้งแรก คอลัมน์โลกและเรา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 24 พฤษภาคม 2558]

หมายเหตุ: NEWS - 22 พ.ค. 2558 กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม นำตัวกรรมการศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (Young People for Social-Democracy Movement,Thailand (YPD.)) และวิทยากรงานเสวนา หัวข้อ "22-22 : สิทธิชุมชน เสรีภาพ การศึกษา" ซึ่ง YPD จัดขึ้นในวาระครบรอบ 1 ปี รัฐประหาร รวม 11 คน ไปที่ สน.ชนะสงคราม


ธัชพงศ์ แกดำ กรรมการศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อสังคมนิยมประชาธิปไตย (YPD) ให้สัมภาษณ์เมื่อเวลา 14.13 น. ว่า ล่าสุด ตร.ปล่อยตัวแล้ว หลังควบคุมตัวอยู่ราว 30 นาทีโดยไม่มีการตั้งข้อหาแต่อย่างใด

ธัชพงศ์ระบุว่า เดิม ทางกลุ่มได้ประสานงานกับอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว เพื่อขอจัดงานเสวนา "22-22 : สิทธิชุมชน เสรีภาพ การศึกษา" ในวาระครบรอบ 1 ปี รัฐประหารในช่วงบ่ายวันนี้ไว้แล้ว ต่อมา เมื่อช่วงสายวันนี้ เจ้าหน้าที่อนุสรณ์สถานฯ โทรแจ้งว่า ทหารขอให้ปิดสำนักงาน พวกตนจึงย้ายมาจัดที่หน้าฟุตบาทแทน ซึ่งหลังทางกลุ่มฯ อ่านแถลงการณ์ "1 ปี รัฐ(ประ)(ท)หารอันอัปยศ" และเริ่มเกริ่นได้เพียงเล็กน้อย ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวไป สน.ชนะสงคราม โดยแจ้งว่า มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คนขึ้นไป ขัดมาตรา 44 อย่างไรก็ตาม หลังเดินทางไป สน. มีการสอบถามชื่อ ก่อนจะปล่อยตัวโดยไม่มีการแจ้งข้อหาหรือลงบันทึกประจำวัน

โดย เมธา

 

กลับไปที่ www.oknation.net