วันที่ พุธ พฤษภาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

200 ปีแห่งสายสัมพันธ์ ฮักมั่นไทยลาว ลุงกำนัน 2 แผ่นดิน


  ประวัติการเดินทางของชาวลาว จากเวียงจันทน์ สู่ ชุมชนไผ่หนอง พระนครศรีอยุธยาในอดีต

เริ่มตั้งแต่ 200 ปีในรัชสมัย รัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี  

 จากรุ่นสู่รุ่นได้สั่งสมศิลปะอันประณีตจากภูมิปัญญา กลายมาเป็นมีดเลื่องชื่อของเมืองไทยในปัจจุบัน

 24 พฤษภาคม2558 งานบวช นายพีรพัฒน์ จำรัสพงษ์ หลานของกำนันบัญญัติ คำศรี

สายเลือดลาวจากเวียงจันทร์ พูดสำเนียงลาวให้ได้ยินได้เห็นถึงที่มาของถิ่นฐานเดิม

งานบวชถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย ณ วัดมเหยงค์ บ้านไผ่หนอง ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง

แต่ที่ไม่ธรรมดาคือมีเอกอัครรัฐฑูตแห่ง สปป.ลาวและคณะที่ปรึกษา-กงสุล

ให้เกียรติมาร่วมงานบวชในครั้งนี้ด้วย

 

พ่อกำนันบัญญัติ เล่าว่า ชุมชนแห่งนี้มีความสัมพันธ์กับสถานฑูต สปป.ลาวมา

ซาวสามปีแล้ว

อัน 23 ขวบปี อันหมายถึง นายพีรพัฒน์ จำรัสพงษ์ หลานผู้บวชนั้น ยังไม่เกิด

หากแต่สายเลือดนั้นสัมพันธ์ 2แผ่นดินของกำนันนั้น

ท่านเองยังมีการไปเยือนถิ่นเดิมและเชื่อมกับองค์กรตัวแทนอยู่เนืองๆ   

 

สิ่งที่สังเกตได้ในฐานะผู้มาเยือนหน้าวัดซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่าน ณ วันนี้ยังมีเรือขนส่งสินค้าอยู่

รู้สึกตื่นเต้นที่เห็นเรือผ่านลำน้ำแห่งนี้ ทั้งๆที่เคยเห็นเรือแบบนี้ที่ลำน้ำเจ้าพระยาเป็นประจำ 

แสดงให้เห็นถึงการเดินทางขนส่งสินค้าทางเรือในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 พ่อกำนัน หรือลุงกำนันที่ท่านเอกอัครรัฐฑูตแห่ง สปป.ลาวเรียก

ท่านเล่าว่า ชุมชนไผ่หนองในอดีต เต็มไปด้วยต้นไผ่จำนวนมาก

ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการเป็นเชื้อเพลงชั้นเยี่ยมในการตีมีด การเลือกทำเลที่อยู่ช่างเหมาะสมยิ่งนัก

การอยู่หน้าเตาของนายเตาหรือคนที่คอยสุมไฟและคอยส่งมีดให้ช่างตีในขณะที่ไฟร้อนนั้นไม่ธรรมดา

ใช้ความอดทนและศิลปะในการขึ้นรูปมีดน่าแปลกใจมากที่การได้มีดสวยงามหรือไม่กลับขึ้นอยู่ที่นายเตา

หาใช่ช่างตีมีดไม่

ภาพแสดงการตีมีดของชาวชุมชนไผ่หนองและชุมชนต้นโพธิ์

ไผ่สีสุกที่นำมาเป็นถ่านไฟสีแดง ทำให้เหล็กที่ดีได้รับความร้อนในอุณภูมิที่จะทำให้เหล็กร้อนหลอมนิ่ม

ลงตัวต่างจากเชื้อเพลิงจากไม้ชนิดอื่นโดยสิ้นเชิง

  ขั้นตอนโดยละเอียดของการตีมีดของที่นี่ จะนำเสนอให้เอ็นทรี่ต่อๆไปครับ

มีทั้งการไห่ การหลาบ การซ้ำ การ...... 

ซึ่งแต่ละขั้นตอน เครื่องมือ อุปกรณ์ มีศัพท์ มีเทคนิคและภูมิปัญญาเฉพาะถิ่น อันน่าทึ่งแฝงไว้

กว่าจะได้มา

ซึ่งมีด ดาบ อุปกรณ์ทำสวน ทำนา ที่เราหยิบจับ จนคุ้นชื่อและคุ้นมือ 

เดิมนั้นการตีมีดเป็นการใช้ฝีมือของคนในครอบครัวเป็นหลัก 

อุปกรณ์บางส่วนทำขึ้น ประยุกต์ใช้จากวัสดุในท้องถิ่นและบางส่วนนำเข้า

 

เพื่อให้ได้คุณภาพเลื่องชื่อของไทย

 ต่อมาเกิดรายได้เกิดการรวมกลุ่ม รัฐบาลและเอกชนสนับสนุนกลุ่มและนำชื่อเสียงขจรไกลทั่วโลก

หากแต่ภูมิปัญญาของท้องถิ่นนับวันจะเลือนหายเพราะคนรุ่นใหม่ไม่สืบสานหันหน้าเข้าโรงงานใหญ่

 ดร.สุเทพ บุญซ้อน อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลอลงกรณ์ ปทุมธานี

ผู้ที่นำพาผมได้เป็นเยือนและร่วมศึกษาวิถีผู้คนที่ใช้ชีวิตกับการศึกษาตีมีดชุมชนต้นโพธิ์และไผ่หนอง

หรือที่เราคุ้นกันดีในนามชุมชนตีมีด"อรัญญิก"

และศึกษาขั้นตอนกระบวนการภูมิปัญญาในการตีมีด

มรดกทางวัฒนธรรม

เพื่อนำไปขึ้นทะเบียนการตีมีดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลก

 เสี่ยวฯ... คงเบิดคำสิเว่า

ถ้าไม่มีการบันทึกหรือสืบสานให้เป็นที่รู้จักและอนุรักษ์ของดีๆ

เพื่อร่วมโลก

ที่นอนอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ ภายในวัดมเหยงค์ ก็คงเหมิดหม่องสุอยู่คือกัน

ถ้าพิพิธภัณฑ์ไม่มีคนสนใจมาดูแล(ตอนนี้ก็ปิดอยู่)

อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ท้องถิ่นของชุมชนในอดีต ที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์

เสวนากับผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาร่วมงานบวชถึงเรื่องราวประสบการณ์การตีมีดในวัยเด็ก

 

 ในบริเวณงานบวช ในศาลาวัดมเหยงค์

ฯพณฯ หลี บุญค้ำ เอกอัครรัฐฑูตแห่ง สปป.ลาวประจำราชอาณาจักรไทย

พร้อมด้วยภริยาและคณะกงสุลให้เกียรติมาร่วมงานบวชหลานกำนันบัญญัติ 

 

 

 

 

 

พ่อแม่ของผู้บวช 

 

 

 

 

 

ฯพณฯ เอกอัครรัฐฑูตและภริยา 

กล่าวแสดงความรู้สึกเพื่ออนุโมทนากับงานบวช พบปะแลกเปลี่ยนเล่าถึงความสัมพันอันยาวนาน

และให้เกียรติร้องเพลงกุหลาบปากซัน ให้แขกเหรื่อร่วมฟ้อนรำ ม่วนคัก

 

 กำนันบัญญัติ คำศรี กล่าวในนามตัวแทนญาติผู้บวช

 

 วัฒนธรรมอำเภอนครหลวง ร่วมกล่าว 

ทักทายเพื่อการจากลา 

 ดร.สุเทพ ถ่ายภาพกับท่าน บุนสี วงบัวสี กงสุลแห่ง สปป.ลาวประจำราชอาณาจักรไทย

ขอนแก่น ไว้เพื่อให้ระลึกความหลัง

 นำแหน่...ขาดบ่ได้ครับ

นักร้องรุ่นใหม่ที่มาร่วมขับร้องในงานบวชวันนั้นครับ

ขอบคุณ Youtube

*คลิปเพลงประกอบเรื่องอาจไม่สอดคล้องหากแต่เชื่อมโยง...เพื่อความบันเทิงครับ

เพลงสาวเซียงขวาง https://youtu.be/vGCMvT2pzjI

ฮักแพง..ทุกฝ่าย เข้าใจทุกคน.....จนกว่าจะพบกันใหม่

.

.

.

เสี่ยวไทบ้าน

เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน

 

 

 

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net