วันที่ จันทร์ มิถุนายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงโขนเพชรบุรี เยาวชนเพชรบุรีรักษ์วัฒนธรรม


เย็นย่ำค่ำคืน วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา บริเวณลานหน้าวัดสระบัว จังหวัดเพชรบุรี

มีผู้คนมาจับจองพื้นที่เพื่อดูการแสดงศิลปะวัฒนธรรม แบบไทยๆ โขน และการแสดงอื่นๆ

ผู้คนหลั่งไหลกันมามากหน้าหลายตา

การแสดงเริ่มขึ้นหลายรายการ จนถึงการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมาศ

ที่สุดประทับใจคือ ผู้แสดงส่วนใหญ่ เป็นเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สำหรับคนในพื้นที่ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไร เพราะน้องๆเยาวชนในเพชรบุรี ก็ยังมีเด็กรักดีอีกมากมาย สามารถเชิดหน้าชูตาในสังคมประเทศไทยได้ รวมๆจะเรียกว่า เครือข่ายศักยภาพเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรีมีเครือข่ายศักยภาพเยาวชนกระจายอยู่ตามพื้นที่ในทุกเขตอำเภอรวม 8 อำเภอ ประกอบด้วย 
อำเภอเมือง:กลุ่มลูกหว้า กลุ่มเอเชียปูนปั้น 
อำเภอชะอำ : กลุ่มบ้านชะอาน 
อำเภอท่ายาง: กลุ่มกระสวยน้อย 
อำเภอแก่งกระจาน : กลุ่มพุทธอาสา/กลุ่มยุวธรรมทูต 
อำเภอเขาย้อย : กลุ่มรักษ์หนองปรง โขนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสรรค์) 
อำเภอบ้านลาด : กลุ่มรักษ์เพลงปรบไก่ 
อำเภอหนองหญ้าปล้อง: กลุ่มหญ้าปล้องรักษ์ถิ่น 
อำเภอบ้านแหลม : กลุ่มลูกระนาด กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน และโขนเยาวชนบ้านแหลม
ฯลฯ
ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาเยาวชนที่มักใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์แยกตามสภาพสังคมได้ 2 ประเภท คือ

1) เยาวชนในสังคมเมืองมักใช้เวลาว่างไปเล่นเกมตามร้านอินเทอร์เน็ต ดูหนังผ่านวีดีโอ อยู่บ้านเพื่อนหลังเลิกเรียน หรือดูทีวีมากเกินความจำเป็น (ทีมวิจัยจังหวัดเพชรบุรี, 2552-2553) 
2) เยาวชนในสังคมชนบทมักใช้เวลาว่างในการดูทีวี ขับขี่รถมอเตอร์ไซต์เล่น และเล่นวัวลาน (ทีมวิจัยจังหวัดเพชรบุรี, 2553) 

ประกอบกับมีแรงบันดาลใจจากความสนใจส่วนตัว มีใจรักและผูกพันธ์กับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และสิ่งแวดล้อม จึงชักชวนให้เยาวชนที่มีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อฝึกทักษะเพิ่มเติม และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

แต่มีบางกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของเยาวชนในพื้นที่ที่มีใจรักในงานศิลปวัฒนธรรม ต้องการสืบสาน และถ่ายทอดให้รุ่นน้องได้เห็นคุณค่าของศิลปะพื้นบ้าน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากลุ่มจะเริ่มก่อตั้งด้วยใคร สิ่งที่เห็นคือโดยพื้นฐานของผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่มมักเป็นผู้มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตสาธารณะ และเป็นที่น่าสังเกต คือ ผู้ก่อตั้งกลุ่มจะให้ความสนใจสิ่งใกล้ตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น การเล่นโขน การรำละครชาตรี การเล่นละครหุ่น การปั้นหัวโขนและการทำพวงมโหตร เป็นต้น

 

โรงโขนเพชรบุรี ก็อยู่ในเครือข่ายนี้ ถ้าแค่น้องๆเยาวชนคงไม่สามารถทำได้ขนาดนี้ ถ้าไม่มีผู้สนับสนุน  ครูฝึก คณะดนตรี หน่วยงานต่างๆ ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น

 

แต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ตัวเยาวชนเอง ถ้าไม่รัก ถ้าไม่ชอบ จริงจัง ก็คงทำไม่ได้จริง...

ปกติการจัดแสดงของโรงโขนเพชรบุรี จะจัดให้ชมในวันเสาร์ต้นเดือน ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ครั้งต่อไป

จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กรฏาคม โดยจะแสดงในตอน จองถนน  เชิญชวนมาชมกัน

โดย ก.บ้านเรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net