วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...กศน. 30ปียังเรียนไม่จบม.ปลาย...บันทึกนักศึกษา...


(เช้าคึกคัก ได้สังคมใหม่คนมาอยู่เกาะพะงันคนพื้นถิ่นบนเกาะพะงันที่มาจากต่างจังหวัดและมาเป็นคนบนเกาะ)

..............

.........เปิดภาคเรียนแรกของปี นี้ 2558 ของกศน. เรียนต่อใบประกาศวุฒิม.ปลาย

ข้าพเจ้ากลับมาบึนทึกชีวิตอีกด้านของชุมชน ด้วยตนเองที่กลับมาแผ่นดินไทย

มาใช้ชีวิตคนเดินช้าที่บ้านหลังปัจจุบันของชีวิตที่เหลือ คืออ.เกาะพะงัน 

จ.สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี ปราชญ์แม่ทัพธรรมหลวงพ่อพุทธทาส ตำนานอดีตเมืองไชยา

เมืองร้อยเกาะ เงาะโรงเรียน หอยใหญ่ ไข่เค็มเมืองไชยา เมืองเศรษฐกิจพิเศษ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสรา้งรายได้แก่คนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการธุรกิจด้านท่องเที่ยวทางทะเล

เมืองประมงน้ำเค็มที่อาชีพหลัก

.........มาเปิดตัวกันได้ซะที หลังจากไปวิ่งวนในเพจเฟ๊สบุ๊คซะจน

ไร้สาระไปวันๆ ได้สาระบ้างไม่กี่วันโพทส์ทุกสิ่งในโซเชี่ยลทำอะไรก็ถ่ายรูปจากกล้อง

มือถือลงไลท์ ลงหน้าเฟ๊สบุ๊ค บ่นบ้างอะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย มีทั้งดีและไม่ดีให้เลือกใช้

ในสังคมก้มหน้า ตอนนี้เริ่มเหนื่อยกับเฟสบุ๊คบ้างแล้ว กลับมาเก็บบึนทึก ในบล๊อคเนื้อที่อิสระ

ที่โอเคเนชั่นปันที่ให้แบบไม่มีเงื่อนไขหากเราโพทส์เรื่องดีๆ ไม่ผิดกฎหมายไอที 

เวลาผ่านไปเร็วเหมือนเมื่อวานนี้เองนะ จากปี ค.ศ.2010 ที่กลับมาเมืองไทย

มาจนครบ ค.ศ.2015 ไม่อยากนึกเลยปีนี่ข้าพเจ้าอายุ 50 ปีไม่อยากบอกอายุจริงเลย ฮา...

 

(เรียนสังคมฯร่วมกิจกรรมกับเพื่อนใหม่5คน
ทำงานแบ่งกันและออกไปอธิบาย เราอยู่ภาคอิสาน
20 จังหวัดคะแนนเสียง เยอะ เดอนางเด้อะ 
เรียนเสร็จบ่ายสามโมงควบมอเตอร์ไซด์มาทำปุ๋ยคอก
กวาดบ้านรดน้ำต้นไม้)

................

เริ่มต้นเรียนตามวันเวลานัด ของครูแต๋น อ.ตรียาพร อำไพรเมือง 

โดยที่ครูแต๋นจะเขียนไปอธิบายไปเรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นคืออะไร 

และเราจะมี อ.มลินีย์ แก้วใจ (ครูนาง)

อ. อาริสา ผ่องศรี (ครูแอน)

อ. เอื้องรัตน์ ครูผึ้ง

และผอ. คนสวยอีกคน ผอ.รัชฎา โสมเพ็ชร์

(ท่านผอ.กศน.เกาะพะงัน มาพูดคุยให้กำลังด้วยกับเรานักเรียนกศน.
ทำให้โลกทัศน์เปิดกว้างอีกมากๆ 
ขอบคุณทุกสิ่งที่ครูที่ปรึกษาทุกท่าน

ทำแก่ชุมชนท้องถิ่นในเทศบาลของเรา 
ด้วยจิตคารวะ)

.......

คนที่พลาดไปจากการเรียนในระบบเพราะเหตุจำเป็นใดของชีวิต 

ถ้าใฝ่รู้ระบบการ เรียน กศน.นั้นช่วยทุกคนมานานมาก จริงข้าพเจ้าก็จบ

กศน. ม.ต้นเมื่อ 30 ปีก่อนที่จะมาเรียนต่อใหม่ แล้วข้าพเจ้าก็สมัครด้วยหลักฐานที่มี

ขออีกสักทีเรียนเพราะจะเรียนให้รู้ว่าไปไงมาไงและน่าจะเสริมกับ

ชีวิตปัจจุบันที่ผันตัวลดลงให้บินต่ำมาระยะหนึ่งแล้ว ชีวิตไม่ต้องวิ่งไป

ไล่ล่าภายนอกขอประคองความเป็นอยู่ในช่วงปลายๆ ทำประโยชน์ตน

และประโยชน์ท่านบ้าง ไม่ต้องเยอะไม่ต้องแอบอ้าง คลุกคลีกลมกลืนกับถิ่น

ที่อยู่เพื่อสักวัน น้องๆที่เป็นเพื่อนจะได้มาปรึกษาหารือกับ ...พี่ซันย่า...

ในบางโอกาสเพราะเขาเป็นคนในถิ่นโดยแท้เนื้อในของเกาะพะงันไม่ใช้ผู้ประกอบการ

ชาวเมืองบนฝั่งแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นชาวเมือง...โดยตรงในหน้าที่ของประชาชน 

เป็นบ้านหลังที่ข้าพเจ้ามีการออกไปเลือกตั้งหลายอย่างตั้งแต่ อบต.

ยกระดับขึ้นมาเป็นเทศบาลเพชรพะงัน ในอำเภอเกาะพะงัน มี 3 เทศบาลคือ 

1.เทศบาลเกาะพะงัน 

2.เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

3.เทศบาลตำบลบ้านใต้

4.เทศบาลบ้านเกาะเต่า (เป็นอีกหนึ่งเกาะที่ขึ้นอยู่กับอ.เกาะพะงัน)

...........

โดยการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วทางด้านการท่องเที่ยว และอาชีพอื่น

ที่ประสานกันไปเพื่อสนองรองรับคนมาอยู่อาศัย ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีมากเป็น

อันดับแรกและผู้ประกอบการบนฝั่งจากหลายๆจังหวัดที่มาทำอาชีพท่องเที่ยวและบริการ

รวมถึงข้าพเจ้าเองด้วยที่มาตั้งบ้านเรือนเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่งหลังจากกลับจาก

ย้ายตัวเองมาอยู่เมืองไทยที่ไม่ได้อยู่บ้านเรา 24 ปีรอยต่อของการศึกษา 30ปี

พาให้ตื่นเต้นสนุก

มากๆที่ได้กลับไปเข้าชั้นเรียน อาทิตย์ละ 1 วันและออกไปร่วมกิจกรรมนอกสถานที่เรียนรู้ด้วย

ตนเองจากหมู่บ้านเริ่มจากชาวบ้าน...คนในสวน เกษตร และพ่อค้า แม่ขาย พร้อมทั้ง

อดีตผู้ใหญ่บ้าน จนถึงอดีตนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านปัจจุบัน ของแต่ละหมู่บ้าน

 

 

 ประชุมประชาคม หมู่บ้านมะเดื่อหวาน

ผอ.กศน. กำลังแถลงค์นโยบาย เวทีขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หมู่บ้านต้นแบบ ที่บ้านมะเดื่อหวาน ต.เกาะพะงัน ประจำปีพ.ศ. 2558

นักศึกษาก็ชาวบ้านจึงต้องมาเรียนรู้จากการบริหารงานท้องถิ่น วันนี้ ที่บ้านมะเดื่อหวาน

ผู้ใหญ่บ้านจะ ซ่อมแซมหลังอุโบสถ ที่ชำรุด และเปลี่ยนไม้คาน บนใหม่

ขอเสียงสนับสนุจากชาวบ้าน และเรื่องน้ำปะปา ไม่พอใช้ คนในสวนเปิดน้ำใส่สวนไม่ประหยัดน้ำ

คือเปิดทิ้งทั้งวันทั้งคืนน้ำในบ่อเขื่อนเก็บน้ำจึงแห้งคนที่ไม่มีสวน ขาดน้ำใช้ไปด้วยกัน

และ ไฟฟ้า มาตอบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนเสาไฟ และสายไฟใหม่ เดินเสาไฟใหม่

เข้าในนา ในสวน ไฟฟ้าตก บ้านบางหลังไฟฟ้าไม่มีใช้ เพราะ การเพิ่มขึ้นของประชากร

ผู้ดำเนินงานคืออ.เอื้องรัตน์ กล่าวถึง ลายละเอียด

ที่จะให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อการทำงานจริงในชุมชน
ต้นแบบเพื่อฒนาตนเอง ในสังคม

อ.แต๋น ปลัดอาวุโสก็มาสังเกตุการ อ.ผึ้ง ผอ.กศน.

เกษตรอำเภอ จากสำนักงานเกษตรอำเภออกมาสำรวจปรับการจดทะเบียน

เกษตรกร ถึงที่หมู่บ้าน มะเดื่อหวาน เกาะพะงันเริ่มแล้วนะคะ

เหลือหมู่บ้านต่อไปลงพื้นที่แล้ว
พ่อแม่ ลุงป้า น้าอา

อย่าลืมแจ้งปรับขึ้นทะเบียนกันใหม่ตามคำสั่งคสช. ด้วยนะคะ

กลุ่มนึกศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรมท้องที่รุกคืบเข้าสู่ชุมชนและถึงบ้านพูดคุยสนทนา

ข้อดี ข้อเสีย สาเหตุ ปัญหาต่างๆ นำเสนอต่อไปในกิจกรรมของกราเรียนและ

แนะนำวเรื่องการพัฒนาตนเอง ชาวบ้านและเราคือคนในกลุ่มเดียวกันแต่แยกหน้าที่

โดยอาชีพ เรารวมกันเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขไปพร้อมๆกับชีวิตจริง


ตรงนี้ 6 มิ.ย. 2558 ศาลาชุมชนวัดมะเดื่อหวาน หมู่ 3 ต.เกาะพะงัน

 

กลุ่มเรียนรู้เข้าคุยปัญหาของชาวบ้านด้วยการสอบถาม อุปสรรค ของหมู่บ้าน

อีกกลุ่มแยกกันทำ เรานั่งคุยกับคุณป้า และคุณพี่ชาวบ้าน ได้ความตามนี้

 

จุดอ่อนปัจจัยภายใน ปัญหา ข้อบกพร่อง

 

กิจกรรมจุดแข็ง ปัจจัยภายในหมู่บ้านท้องถิ่น 
ตามหัวข้อในภาพ

 

 

ปัจจัยภายใน ปัญหา ข้อบกพร่อง

 

 

เกือบจบงานแล้ว มาเสริฟเลย กศน.วันนี้ ขนมจีนน้ำยากะทิ อร่อยมาก

 

สองโครงการ เสนอไปกศน.จังหวัดรออนุมัติ มาถึงชาวบ้าน สองตำบลนี้ 

ตรงนี้ กศน.ตำบลบ้านใต้ 

ทำจริงกับชีวิตจริง เรียนกันจริงๆ 

 

..........

วรีกรรมของนักเรียนกศน. น่าสนใจมากมาย หลายคนก็หลายความเป็นมา 

บ้างคนเหลือเทอมสุดท้ายโอนย้ายมาเทียบบางคนบอก เรียนม.ต้นตั้งนาน 

หลายปีกว่าจะจบขาดไปเพราะชีวิตดำเนินไปต่างกัน ส่วนข้าพเจ้าจบม.ต้น

นานกว่าเพื่อน 30 ปี มีมาเป็นตอนๆไปจะเอาชีวิตเพื่อนใหม่มาเขียนไว้เป็นบันทึกไดอารี่ 

วิถีของคนเดินช้า น่าสนุกมากขอบอกตัวข้าพเจ้า ไม่คาดคิดเลยว่าจะคิดกลับมาเรียนอีก

เพราะไม่ต้องเรียนก็รู้แล้วแต่ระบบที่ไม่ได้เรียนก็ขอเรียนเพราะอยากรู้พัฒนาตนเองอีกด้าน

ห้องเรียนที่มีสัญญานไวไฟ เป็นการตอบสนองทันเหตุการณ์ของผู้มาเรียนรุ่นใหม่ยุคดิจิตอล

เยอะนะคะวันละ 50 คนขึ้นไปนับว่าแน่นเกินความคาดหมายของข้าพเจ้าเอง 

ได้ยินเสียงครูแต๋น ครูแอนกำชับนักศึกษาบ้างคนว่า ดีๆนะ...อย่าลืมนะว่าจะได้จบ

อย่าเสียโอกาสไปเข้ากลุ่มและทำกิจกรรมให้ได้อย่าติดธุระเยอะนัก

ข้าพเจ้าคนผ่านมหาวิทยาลัยชีวิตมาก็อืมเนอะ ใช้สิจะเรียนเพื่อรู้ก็ต้องเรียนให้จริง

และก็ทำให้จริงไม่ต้องยึดติดกับใดๆ วางสิ่งที่เคยชินออกไปที่รู้มาจาก

มหาวิทยาลัยชีวิตประสพการณ์ เอาวางไว้ก่อนจะได้เข้าใจระบบเพื่อให้รู้เสียหน่อย

เดี๋ยวค่อยนำมาผสมผสานบูรณาการณ์เพื่อชีวิตตนเอง...มีครบแล้วที่ไขว่คว้าทิ้งไปแล้วบ้าง 

กำลังจะหามาเพิ่มเติมบ้าง และก็ยังต้องวนเวียนกับการเรียนด้วยเองอยู่ดีในทุกๆวัน

 

 

 

 

 

 

(วันที่ 31 พ.ค.2558 เบื้องหลังก่อนภาพจะปรากฎบนบร์อด คนกลุ่มๆ หลายมือ

หลายสมอง สามัคคี สำเร็จๆๆ สมกับเป็นสังคมศึกษาจริง

กับกำโดยโปรดิ๊วเซอร์คุณครูแต๋น ความรู้ไม่มีวันแก่ ไม่มีใครแก่เกินที่จะเรียน

เป็นอารมณ์นี้จริงๆเลย ยิ่งมีไวไฟเสริทหาข้อมูลได้อีกด้วยยิ่ง

ซู๊ด....หยอด.....(เลย) ฮาๆๆ ขอบคุณกศน.เพื่อนๆ และคุณครูมากนะคะ)

 

ลักษณะทั่วไปทางภูมิศาสตร์

1.1 ที่ตั้ง 
   
ราชอาณาจักรไทยหรือที่เรียกกันว่า” ประเทศไทย” นั้น มีที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย มีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด 5 องศา 37 ลิปดาเหนือถึง 20 องศา 28 ลิปดาเหนือ จึงอยู่ในเขตร้อน ทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปี และมีตำแหน่งลองจิจูดที่ 97องศา 21 ลิปดาตะวันออกถึง 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก

 

 

(วันที่ 2 มิ.ย.58 อาทิตย์ที่ 3 เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

และชีวิตประจำวัน ได้ครูอาจารย์คนสวย


บุคคลิก คล่องแคล่ว พริ้วๆ และสวย

จากอุบลฯเมืองเสียงพิญเสียงแดนดินธรรมหลวงพ่อชา มาสอน

ครูนาง มาลินี แก้วใจ ได้ทบทวนการเขียนคำ และการออกเสียง

ข้าพเจ้าคนไม่คล่องตื่นเต้นอ่ะ เพราะไม่เคยรู้เรื่องแกรมม่

 

อาศัยพูดเพื่ออยู่รอดกับชีวิต เท่านั้นเป็นอีกโอกาส

ที่จะได้เติมให้ถูกต้องบ้างแล้ว ขอบคุณมากๆนะคะ มหัศจรรย์

ตรงที่ครูคุยกับเรานักเรียนว่า มีบางวิทยาลัยมาเสนอการเปิดสอนถึงขั้นปริญญาบนเกาะพะงัน

ในอนาคต อ่ะ ค่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆ กับเพื่อนๆหลานๆน้องและครูคือที่พึ่งที่ปรึกษา

มีงานชุกก็ทำการบ้านส่งให้ทดแทนชดเชย อ่านๆๆ เขียนๆๆเอาจริงๆจังๆๆนะคะ

 

ช่วงบ่ายก็มีครูผึ้ง เอื้องรัตน์มาพบแต่เราไม่ได้เรียนรับทราบว่าจะได้พบกลุ่มครูผึ้งอีกหลายอาทิตย์

ต้องหากิจกรรมแบบตำรา ร่วมไปด้วยเยอะนะในชีวิตประจำวัน

ของนักเรียน ซันย่า และก็เพิ่งรู้อาจารย์ ผอ.กศน.เกาะพะงัน เป็นครั้งแรก อีกด้วย)

 

 

 

 

 ขอบคุณผู้อยู่ในภาพทุกภาพที่ข้าพเจ้าถ่ายเอง

ขอบคุณพื้นที่บ้านโอเคเนชั่นบล๊อคที่ต่อไปนี้อาจเป็นการบันทึกกิจกรรม 

อีกด้านหนึ่งของชีวิต ข้าพเจ้า 

ขอบคุณเพือ่นที่เข้ามาอ่าน

ด้วยจิตคารวะ

ซันญ่า

...

 

 

 

 

 ขอบคุณในน้ำใจไมตรี ความร่วมมือ ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือเกื้อกูลที่มีให้กับคน กศน.เกาะพะงัน ทุกครั้งที่ครูร้องขอความช่วยเหลือจากพี่ศัญญาไม่เคยได้รับการปฏิเสธ ครูจะได้รับการตอบรับที่ยิ้มกับไปอย่างสบายใจทุกคราไป

 

 

 

 

 

 

ด้วยความไว้วางใจของผอ.กศน. รัชฏา และครู อาจารย์ทุกท่าน พาให้ต้องไปเป็นตัวแทน นักศึกษาทุกคนของอำเภอ 

ขอบคุณมากค่ะ ที่ครูทำหน้าที่อบอุ่นและเป็นคุรุที่ เยี่ยมมาก

ครบปีที่บำบัดสมองกัอนที่หนักหนึ่งกิโลกรัมกว่าๆ ฟื้นฟูความจำ การเข้าเรียนกศน.ม.ปลาย คือความประสงค์อยากรู้จักชุมชนให้ลึกและกว้างอย่างตั้งใจ การใส่หมวกหลายใบ เป็นผู้ประกอบการ เป็นนักการฑูตต่างประเทศโดยสายงานในอาชีพเลี้ยงตนของราษฎร์ไทยที่ปรับตัวเองให้ยืนอยู่บนแผ่นดินแม่อย่างคนธรรมดา เริ่มต้นเปิดใจที่พี่นัชชา สมณี(พี่ศรี)มาเรียนนวดแผนไทยกับโครงการวิชาชีพกับกศน.บ้านใต้วัดโพธิ์ ....ซันย่าเดินเข้ามาหาครูแต๋น ที่กศน.เกาะพะงันที่ห้องสมุดประชาชน และครูผึ้งแนะนำว่า ให้ไปสมัครเรียนกับครูแต๋น (อ.ตรียาพร) นับจากนั้นนัองสาว กนกกานต์ สมณี ก็มาเข้าโครงการกศน. ยกระดับนวดแผนไทยวิชาชีพอีก ที่วัดโพธิ์อีก คนรวมแล้ว สมณี สามพี่น้องมีผู้ชี้แนะจากครูพี่เลี้ยงและความอนุเคราะห์เอาใจใส่หยิบยื่นความอาวุธทางปัญญา ให้กับเราทุกคนที่เป็นนักศึกษาและผู้เข้าอบรม .....ขอเป็นตัวแทนพี่สาวน้องสาว และเพื่อนๆน้องๆหลานๆ ทุกคนกล่าวขอบคุณและ จะทำหน้าที่ผู้เรียน และเดินตามทางความรู้ที่ครูตั้งใจ มาแนะนำประคับคองให้ทุกคนผ่านไปถึงขั้นของพลเมืองคุณภาพในชุมชน ด้วยความเมตตา กับเรานักศึกษาทุกคน โดยส่วนตัว นั้นชีวิตประสพความสำเร็จในระดับหนึ่งที่ไม่ต้องไปเข้าเรียนกศน.ก็ย่อมได้ แต่ด้วยบทที่เกริ่นนำมาก่อนนั้น การรู้ลึก รู้กว้าง จะทำให้เรากลมกลืนกับสังคมที่อยู่อย่างญาติมิตร ทุกครั้งที่เราพบกลุ่มทำกิจกรรม สนุกและมีความครืนเครง ขำขัน กับการเรียน และความร่ารักของน้องๆนะกศึกษากศน.เกาะพะงัน อย่างมาก ทำให้บำบัดโรคซึมเศร้าของตัวเองและโรคความจำลดลง ไปได้อย่างยอดเยี่ยม แถมยังได้กำไรมากมายที่พบกับผอ.รัชฎา ครูนาง ครูแอน ครูผึ้ง ครูแต๋น ครูน้องเอียด ครูน้องเอ๋ ที่มหัศจรรย์คือ เป็นสุภาพสตรีล้วนๆ มีวิสัยทัศน์ทันสมัย จริงใจ กับอาชีพครู สมกับคุรุของคนด้อยโอกาส
ขอบคุณที่มาช่วยเติมเต็มให้เรานักศึกษากลางทะเลอ่าวไทย ด้วยจิตคารวะ 
พี่ซันย่า กศน.ม.ปลาย อำเภอเกาะพะงัน

โดย ซันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net