วันที่ อังคาร มิถุนายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ประชุมใหญ่สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา


ประชุมใหญ่สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดไทยลอสแองเจลิส แคริฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

วันที่ 12 มิ.ย. 2558 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จัดประชุมใหญ่ มีพระมหาเถระมากมาย เข้าร่วมประชุมอย่างคับครั่ง โดยเฉพาะปีนี้นับเป็นปีแรกที่กองทัพสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจต่อการประชุมของสมัชชาสงฆ์ไทย ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองอนุสาสนาจารย์กองทัพสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมประชุม เพื่อสังเกตการณ์ด้วย

นอกจากนั้น ยังนับเป็นครั้งแรกที่ พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ภายหลังรับตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ จึงทำให้การประชุมดูคึกคักขึ้นมา

นอกจาก พระธรรมทูตในสหรัฐเมริกาแล้ว ยังมีพระธรรมทูตจากยุโรป และเอเชีย เดินทางมาร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

ปัจจุบัน วัดไทยในสหรัฐ มีจำนวน 110 วัด วัดที่ผูกพัทธสีมาแล้ว มีจำนวน 16 วัด พระธรรมทูตไทย ที่ปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐอเมริกา มีประมาณ 550 รูป

พระมหาเถระที่เดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา เช่น พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา
- พระธรรมเสนาบดี วัดพระธาตุดอยสุเทพ
- พระเทพปริยัติมุนี วัดสร้อยทอง
- พระเทพวรมุนี วัดพระธาตุพนม
- พระเทพโพธิวิเทศ วัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล
- พระราชสิทธิวิมล วัดใหญ่อินทาราม
- พระราชพุทธิวิเทศ วัดพุทธาวาส เมืองฮิวส์ตัน รัฐเท็กซัส ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา
- พระราชธรรมวิเทศ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา
- พระสิริธรรมวิเทศ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ รัฐฟลอริด้า รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา
- พระครูวิเทศธรรมวิทิต( สำรวจ )วัดไทยนอรเวย์ รองประธานสมัชชาสงฆ์ในยุโรป เป็นต้น

ฆราวาสที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

คุณเจษฎา กตเวทีน กงสุลย์ใหญ่แห่งนครลอสแองเจลิส, นายชัยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,คณะบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และผู้อำนวยการ กองอนุศาสนาจารย์ กองทัพบก สหรัฐอเมริกา

โดยในภาคเช้า เวลา 9.00 น. เป็นพิธีเปิดการประชุม พระพรหมวชิรญาณ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยแอลเอ กล่าวถวายการต้อนรับพระสงฆ์ ที่เข้าร่วมประชุม คุณเชาวพจน์ ถุงสุวรรณ เลขาวัดไทย กล่าวต้อนรับ พระราชพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์อเมริกา กล่าวถวายรายงาน

จากนั้น พระพรหมสิทธิ อ่านสาส์น เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ผู้แทน กองอนุศาสนาจารย์ กองทัพสหรัฐ อเมริกา กล่าวสุนทรพจน์ คุณเจษฎา กตเวทิน กงสุลย์ใหญ่แห่งนครลอสแองเจลิส กล่าวสุนทรพจน์ และ พระพรหมสิทธิ มอบฐานานุกรม ของพระวิเทศพรหมคุณ

ภาคบ่าย การประชุมเริ่ม 13.00 น. โดยเจ้าอาวาสวัดไทยในสหรัฐอเมริกา แต่ละวัดแนะนำตัว

พระพรหมวชิรญาณ แสดงความคิดเห็น 2 เรื่อง 1.เรื่องหมู่บ้านศีล 5 2.เรื่องเก็บภาษีพระและภาษีวัด

จากนั้น พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้มอบนโยบายการทำงานเป็นพระธรรมทูต และแสดงความคิดเห็น ให้พระธรรมทูตมองเห็นภัยพระศาสนาในเมืองไทย ให้ร่วมกันแก้ไข ช่วยกันปกป้องพระพุทธศาสนา

นายชัยพล พงษ์สีดา รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ่านสาส์นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

พระครูวิเทศธรรมวิทิต( สำรวจ) วัดไทยนอรเวร์ อ่านสารพระเทพโพธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ยุโรป และแสดงความคิดเห็น

พระครูสุตพุทธิธัช วัดพุทธารามสวีเดน แสดงความคิดเห็น

พระราชวรเมธี วัดประยูร รองอธิการ มจร.แสดงความคิดเห็น

พระเมธีธรรมาจารย์ ผู้ช่วยอธิการบดี มจรแสดงความคิดเห็น

พระเทพโพธิวิเทศ แสดงความคิดเห็นการอุทิศตนเพื่องานพระศาสนา และภาพบทบาทพระธรรมทูตที่เด่นชัดขึ้นมาในสายตาชาวโลก กรณีการช่วยชาวเนปาล

โดย ท่านคมสรณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net