วันที่ พุธ สิงหาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เนชั่นสุดฯ ออนไลน์


เนชั่นสุดสัปดาห์  - คลังสมองของคนฉลาดเลือก

ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2535

ถือเป็นนิตยสารรายสัปดาห์ แนววิเคราะห์ข่าว ของเครือเนชั่น กรุ๊ป ที่มุ่งมั่นนำเสนอข่าวสารด้วยข้อมูลเชิงลึก รอบด้าน และแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ต่างประเทศ กีฬาและบันเทิง จากทีมข่าวมากประสบการณ์ของเครือเนชั่น และรวมถึงคอลัมนิสต์ชื่อดัง จำนวนมากมาย ครบครันทุกแวดวงสังคม จนสร้างความน่าเชื่อถือและสามารถครองใจผู้อ่านมาตลอด 14 ปี

คณะกองบรรณาธิการเนชั่นสุดสัปดาห์ ออนไลน์

บรรณาธิการ

พงษ์ศักดิ์ ศรีสด

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

 • สุทธิชัย หยุ่น
 • เทพชัย หย่อง
 • อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
 • โสภณ องค์การณ์
 • พนา จันทรวิโรจน์
 • ดวงกมล โชตนา
 • ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
 • วิฑูร พึงประเสริฐ
 • กวี จงกิจถาวร
บรรณาธิการบริหาร

บัณฑิต จันทศรีคำ

บรรณาธิการข่าว

ไพศาล สังโวลี

ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว

มนสิกุล โอวาทเภสัชช์, สินีพร มฤคพิทักษ์

ผู้สื่อข่าวอาวุโส

 • อัญชลี เฉลียวชาติ
 • ภาวินี อินเทพ
 • ณัฏฐวี ประยุกต์ศิลป์
ผู้สื่อข่าวประจำกองบรรณาธิการ
 • นภาพร แจ่มทับทิม
 • นิติราษฎร์ บุญโย

ทีมดูแลและจัดการเวบเนชั่นสุดสัปดาห์ ออนไลน์

 • นิติราษฎร์  บุญโย และกอง บก. 
 • ภาวนา  เทียนศิริ  และ IT Nation

ศิลปกรรม 

 • ชาตรี จิรสันติกุล
 • เขมากร มิ่งระหงษ์

ฝ่ายผลิต

 • สิริมณี อัมพุมน
 • กิจจา บุตรศรี
 • ศรชัย หลักชัย

กองบรรณาธิการ

โทร.0-2317-0042, 0-2317-0420, 0-2316-5900 ต่อ 2566-2569
โทรสาร 0-2316-5989

ศูนย์ข่าวภาคอีสานเครือเนชั่น

นิกร จันพรม

ศูนย์ข่าวภาคเหนือเครือเนชั่น

สุพีร์ สังหรานนท์

ศูนย์ข่าวภาคใต้เครือเนชั่น

พันธรัตน์ รัตนพันธ์

ผู้ประสานงานฝ่ายโฆษณา

วรรณเพ็ญ สิทธิสมรรค
โทร.0-2325-5555 ต่อ 1353 ,1362 

ฝ่ายโฆษณา

โทร. 0-2325-5555
โทรสาร. 0-2317-2147

 • พรรณี เนื่องจำนงค์                    ต่อ 3421
 • มุกดา วิเศษโส                         ต่อ 3477
 • สุภาพร สลักทอง                      ต่อ 3466
 • รัชนก กุศลมนิน                        ต่อ 3467
 • พรพิมล ไหลประสิทธิ์พร             ต่อ 1234
 • สุภัค เปรียบจันทึก                     ต่อ 7080

ผู้จัดการฝ่ายจัดจำหน่าย 

อดุลย์ วงศ์เสงี่ยม โทร.0-2312-0316
adule@nationgroup.com

เจ้าของ

บริษัท เอ็นเอ็มจี นิวส์ จำกัด
สำนักงานเลขที่ 1854 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

พิมพ์ที่

บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
167/5 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.29.5
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ศูนย์บริการลูกค้าเนชั่นกรุ๊ป (Call Center)

โทร.0-2340-1575

บล็อกโอเคเนชั่น ของผู้สื่อข่าวเนชั่นสุดฯ

โดย เนชั่นสุดสัปดาห์

 

กลับไปที่ www.oknation.net