วันที่ พุธ สิงหาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญร่วมรณรงค์ลงชื่อ สร้างสังคมธรรมาภิบาล


ประเทศไทยของเรามีค่าดัชนีการทุจริตคอร์รัปชั่น(CPI)อยู่ที่ 3.8 จาก10 เรามาช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการชักชวนให้พวกเรามาช่วยกันสร้างสังคมใหม่ด้วยการใช้หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ

1. หลักคุณธรรม 2. หลักนิติธรรม 3. หลักความโปร่งใส

4.หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า

ถ้าเห็นด้วยช่วยรณรงค์ลงชื่อเพื่อสร้างสังคมธรรมาภิบาล

พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ
เลขาธิการ ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ( ภธช.)

ประธานผู้ก่อตั้งภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ( ภตช.)

"ละชั่ว-ทำดี-มีธรรมาภิบาล"


https://goo.gl/EiWShu

เชิญกดเข้าไปลงชื่อได้เลยและช่วยแชร์ต่อไปด้วยครับ

โดย จงเจริญ

 

กลับไปที่ www.oknation.net