วันที่ พุธ กันยายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เท่...อย่างไทย ใครๆ ก็นิยม... ภาค ๒
เริ่มแล้ว รอบชิงชนะเลิศโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย"
พร้อมเปิดเวทีการประกวดมารยาทไทยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินเป็นครั้งแรก
ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา

หลายเดือนก่อน มีโอกาสไปร่วมงาน"ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่ ๔๔ รอบคัดเลือกภาคเหนือ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนนี้การแข่งขันเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วครับสำหรับการประกวดมารยาทไทยและการแข่งขันอ่านฟังเสียง ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา หลังคัดเลือกตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากทั่วประเทศ ๓,๓๙๒ คน จาก ๔๗๐ สถาบัน เหลือ ๒๑๔ สถาบัน มาแข่งนัดชิงชนะเลิศกันที่กรุงเทพมหานคร ณ อาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต

อย่างที่เคยเรียนให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทราบกันไว้ในบล็อกก่อนหน้านี้ เป็นโครงการดีๆ ที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ด้วยสนใจและสนับสนุนให้คนไทยมีมารยาทไทย อันเป็นวัฒนธรรมสืบทอดมาจากบรรพชน แสดงถึงความมีสัมมาคารวะ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ผมจึงไปปรากฎตัวในงาน ประกวดมารยาทไทยของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน อาคารสวนมะลิ ตั้งแต่เช้าตรู่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก แบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ จัดรอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศของระดับประถมศึกษา วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ และระดับมัธยมศึกษา ๑ กันยายน ๒๕๕๘

ส่วนการประกวดกิจกรรม "การแข่งขันอ่านฟังเสียง" ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๕๘ และกิจกรรม "การประกวดมารยาทไทย" ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๘ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น ๕ ระดับชั้น คือ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑ – ป.๓) ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ป.๖) มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) และ ปวช. / ปวส. และระดับอุดมศึกษา

โครงการดีๆอย่างนี้ นอกจากมีสื่อมวลชนไทยไปทำข่าวกันหลายพรรคหลายค่ายแล้ว หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติไปเป็นประธานในงานแถลงข่าวพิธีเปิดรอบชิงชนะเลิศด้วย

มีนายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ราชบัณฑิตยสภา ,กสทช. และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ระหว่างแถลงเปิดรอบชิงชนะเลิศ หม่อมหลวง ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า การรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ควรเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเอง ครอบครัว สถานบันการศึกษา เพื่อให้อยู่ในจิตสำนึกของเราตลอดเวลา เชื่อว่าหากทุกคนตระหนักในเรื่องเหล่านี้ สังคมไทยจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า จะมีสักกี่หน่วยงานที่มีวิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นตั้งใจเฉกเช่นธนาคารธนชาต ที่ไม่ได้ประกอบแต่เฉพาะธุรกิจการเงินการธนาคาร ทว่ายังมุ่งมั่นที่จะปูพื้นฐานในความเป็นชาติให้กับลูกหลานไทยซึ่งจะเป็นอนาคตสำคัญของบ้านเมืองในวันข้างหน้า ผมมีความซาบซึ้งใจที่พี่น้องชาวไทยในยามนี้สู้อุตส่าห์มีเวลามาขบคิดในเรื่องวัฒนธรรม การสร้างชาติ เป็นคุณูปการให้กับคนรุ่นต่อไปให้มีความเข็มแข็งและมีความมั่นคง

"เด็กในส่วนกลางในกรุงเทพฯอาจจะขาดหายไปในความสันทัดเรื่องมารยาทไทย อาจเป็นเพราะวัถตุนิยมที่เกิดขึ้นมากในช่วงหลังนี้... คงเป็นเรื่องที่ภาครัฐและธนาคารธนชาต คงต้องช่วยกันขบคิด แต่จากประสบการณ์ที่เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ 4 ปีที่แล้ว เด็กในพื้นที่ล้านนาไทย พื้นที่ภาคอิสาน พื้นที่ภาคใต้ ยังมีความมุ่งมั่นที่่จะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี สิ่งที่กลับขาดหายไปคือพื้นที่ในกรุงเทพฯ ทั้งที่กรุงเทพฯเป็นเมืองหลวงของประเทศ ควรจะเป็นแบบอย่างให้กับภาคอื่นๆ ข้อคิดข้อนี้ควรจะต้องอยู่ในใจทุกท่าน" หม่อมหลวง ปนัดดา กล่าว

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พูดเป็นไฮไลท์ของงานตอนหนึ่งว่า กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เคยตรัสไว้เสมอว่า เอกลักษณ์ของคนไทยคือความอ่อนน้อมถ่อมตนที่มีแต่จะยิ่งทำให้ตัวเองสูงในสายตาผู้อื่น นอกจากคนโง่เขลาเท่านั้นที่ดูไม่ออก ผมคิดว่าเป็นคำสอนที่เป็นอมตะวาจาที่เราคนไทยควรช่วยกันมุ่งมั่นรักษา

"ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอะไรที่ไม่เสียหาย คล้ายๆกับชาวญี่ปุ่นที่สอนลูกหลานเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตน การโค้งคำนับเฉกเช่นชาวแดนอาทิตย์อุทัย มีแต่มาจากเรื่องรวงข้าวที่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวเต็มทั้งลำต้น รวงข้าวนั้นก็จะน้อมลงสู่พื้นพสุธา จะต่างไปจากต้นข้าวที่ปราศจากเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ตั้งทะยานเชิด เหมือนกับบุคคลที่หยิ่งยะโส จองหอง รู้ดี ตามรอยเท้าผู้ใหญ่แต่ตามรอยผิดๆ ข้อเปรียบเทียบประการนี้ เราคนไทยมีมาก่อนตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ถือเป็นกริยาวาจาและใจที่เราคนไทยควรจะช่วยกันเสริมสร้าง รักษาไว้ให้ดำรงยืนยงตลอดไป" หม่อมหลวง ปนัดดา กล่าว

ขณะที่นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การแข่งขันอ่านฟังเสียการประกวดมารยาทไทย และการประกวดมารยาทไทยของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน ได้รับความสนในจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

"เชื่อว่าเยาวชนทุกคนจะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกษ์ใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของเราให้คงอยู่ตลอดไป" นายสมเจตน์  กล่าว

คลิปส่วนหนึ่งของนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดมารยาทไทยของเยาวชนผู้บกพร่องทางการได้ยิน
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ๑. ท่าการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  ๒. การใช้มารยาทไทยประกอบการจำลองสถานการณ์

  

  ๑. การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  

 ๒. การใช้มารยาทไทยประกอบการจำลองสถานการณ์

# ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ติดตามผลการแข่งขันระดับประถมและมัธยม
ได้ที่เว็บไซต์ www.thanachartcsr.com

 

เพลง มยุราภิรมย์
อัพโหลดโดย Wichien ChaiyaPhuttasattha 

https://www.youtube.com/watch?t=11&v=3AH1BU2kg88

-

โดย BlueHill

 

กลับไปที่ www.oknation.net