วันที่ พุธ สิงหาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สงสัยจังค่ะว่า...กฤษฎีกาคิดถึงคนไร้สัญชาติในสังคมไทยบ้างไหมคะ ????


------------------------------------------------------

           ครม.เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2550 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติขอให้ ครม.รับมาพิจารณา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นทั้งหมด 6 ฉบับ ซึ่ง……ร่างที่ 4 เป็นร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... อันนี้ร่างของ สนช.มีใจความสำคัญคือมีการกำหนดให้บุคคลนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องของสัญชาติไม่ว่าชายหรือหญิง 

           แต่ในที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้จัดประชุมมีความเห็นว่า ในเรื่องของสัญชาติไทยกับคนต่างด้าวนั้น เป็นอำนาจอธิปไตยของรัฐ ซึ่งไม่ได้อยู่บนหลักการที่ว่ารัฐจะต้องให้สัญชาติไทยเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันหรือเสมอภาคระหว่างบุคคล

             ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องนโยบายของรัฐซึ่งต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ เพราะฉะนั้น ด้านนี้ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่ายังไม่สมควรรับร่างฯ ที่ สนช.เสนอมา 

              และขณะนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะยกร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... ขึ้นมาแล้วด้วย เพราะฉะนั้นก็เห็นควรว่าควรจะรอผลการศึกษาที่กรมการปกครองกำลังร่างขึ้นมาด้วยอีก

            

----------------------------------------------------

แถลงผลการประชุม ครม. 14 ส.ค. 2550 (เนตรปรียา ชุมไชโย)  โดย ผู้จัดการออนไลน์ 14 สิงหาคม 2550 16:26 น.

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9500000095320

โดย archanwell

 

กลับไปที่ www.oknation.net