วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอให้เพื่อนไปสู่สุขคติเถิด เพื่อนที่ผมรักยิ่ง สำเภา วงศ์ชัย


 

 ขอให้เพื่อนไปสู่สุขคติเถิด เพื่อนที่ผมรักยิ่ง

สำเภา วงศ์ชัย

โดย…ว่าที่ร.ต.ดร.สมโชค เฉตระการ

            เมื่อเวลา 14.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ อาจารย์สำเภา วงศ์ชัย ณ เมรุวัดผดุงวิทยา บ้านท่าโพธิ์ ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด  อาจารย์สำเภา วงศ์ชัย สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยรุ่น 2509 รุ่นที่ คุณไพโรจน์ โอสายไทย เป็นประธานรุ่น แม้ว่าผมกับ อาจารย์สำเภา วงศ์ชัย จะไม่ได้เป็นเพื่อนจบร้อยเอ็ดวิทยาลัยในรุ่นเดียวกัน ผมจบปี 2507 ส่วน อาจารย์สำเภา จบรุ่น 2509 แต่เราทั้งสองก็มาเป็นเพื่อนเรียน ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ ที่วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยกัน

           อาจารย์สำเภา วงศ์ชัย ก่อนรับราชการครู เคยรับราชการตำรวจที่จังหวัดสระบุรี ได้รับทุนเรียนที่วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรี โดยใช้เวลานอกราชการ เรียนจบและบรรจุรับราชการครูครั้งแรกในตำแหน่ง ครูจัตวาอันดับ 2 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และเกษียณอายุราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 3 ระดับ 8 ที่โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

             ประธานในงานคือ อาจารย์บรรจง พงศ์ศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้น อาจารย์ดุษฎี พงศ์ศาสตร์ และ อาจารย์นภาภรณ์ พงศ์ศาสตร์ ท่านเป็นคุณครูประจำชั้นของผม เมื่อสมัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มาร่วมงาน นอกจากญาติพี่น้องของ อาจารย์สำเภา วงศ์ชัย ที่เป็นเจ้าภาพแล้ว ยังมีบรรดา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว ยังมีเพื่อนครู เพื่อนร่วมรุ่น แขกผู้มีเกียรติ มาร่วมส่งดวงวิญญาณของ อาจารย์สำเภา วงศ์ชัย เป็นจำนวนมาก

           เจ้าภาพโดยเฉพาะ นางเต็มดวง วงศ์ชัย ภรรยา รวมทั้งลูก ๆ และลูกเขย ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้เกียรติสละเวลามาร่วมบำเพ็ญกุศล อาจารย์สำเภา วงศ์ชัย และนำพวงหรีดมาแสดงความไว้อาลัยพร้อมทั้งมอบปัจจัยทำบุญ ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ตลอดจนให้เกียรติมาร่วมพิธีฌาปนกิจศพ อันเป็นความกรุณาของท่าน ทางเจ้าภาพรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง หากดวงวิญญาณของผูวายชนม์ทราบด้วยประการใดก็ดี คงปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง

           การบำเพ็ญกุศล หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดบกพร่อง หรือต้อนรับไม่ทั่วถึงด้วยประการใดก็ได้ ทางเจ้าภาพกราบขออภัยทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ และขออานิสงส์ผลบุญอันเกิดจากกุศลจิตของท่านทั้งหลายในครั้งนี้ จงส่งผลให้ท่านประสบความสุขความเจริญตลอดไป

ขอให้เพื่อนไปสู่สุขคติเถิด เพื่อนที่ผมรักยิ่ง

สำเภา วงศ์ชัย

 

บรรยายด้วยภาพ:

             ประธานในงานคือ อาจารย์บรรจง พงศ์ศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนั้นยังมี อาจารย์ดุษฎี พงศ์ศาสตร์ ภรรยาของท่านมาร่วมงานด้วย

  นอกจากท่าน อาจารย์บรรจง พงศ์ศาสตร์ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในงานแล้ว นอกจากนั้นยังมี อาจารย์ดุษฎี พงศ์ศาสตร์ ภรรยาของท่านมาร่วมงานเช่นกัน

  รวมทั้ง อาจารย์นภาภรณ์ พงศ์ศาสตร์ ท่านเป็นคุณครูประจำชั้นของผม เมื่อสมัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มาร่วมงาน นอกจากญาติพี่น้องของ อาจารย์สำเภา วงศ์ชัย ที่เป็นเจ้าภาพแล้ว ยังมีบรรดา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว ยังมีเพื่อนครู เพื่อนร่วมรุ่น แขกผู้มีเกียรติ มาร่วมส่งดวงวิญญาณของ อาจารย์สำเภา วงศ์ชัย เป็นจำนวนมาก

 

 

โดย ว่าที่ร.ต.สมโชคเฉตระการ

 

กลับไปที่ www.oknation.net