วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ดอกหญ้า...ความงดงามที่ซ่อนอยู่


เช้าวันนี้ฉันดูแลเก็บกวาดใบไม้แห้งๆที่ตกหล่นลงมา

ทำให้หญ้ามาเลย์ที่ฉันปลูกไว้ที่สนามหน้าบ้านดูไม่งดงาม

เพราะด้วยความเขียวของสนามหญ้าหน้าบ้านที่โล่งๆ

ทำให้ฉันได้มีโอกาสชื่นชมนกเขาที่มักจะมาจิกกินยอดหญ้า

ในช่วงเย็นๆด้วยนกเหล่านี้จะคุ้นเคยกันสนามหญ้าโล่งๆ

จนดูเป็นโรงอาหารประจำตัวของมันเองก็ว่าได้

ความที่ฉันต้องดูแลสนามหญ้าในทุกวันจึงมักเร่งรีบ

เก็บกวาดใบแห้งและยังต้องถอนทิ้งบรรรดาต้นไม้เล็กๆ

รวมถึงหญ้าสายพันธ์อื่นๆที่แสมขึ้นมาอันเกิดจากมูลนก

ที่นำพามันมาโดยไม่ตั้งใจ      

ในวันนี้ฉันออกไปปฎิบัติภารกิจตามปกติ

และแล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นดอกหญ้าแปลกตาที่มีแฉกสี่แฉก

ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน    ฉันใช้มือถอนมันอย่างออกรวดเร็ว

แต่ครันพอต้นหญ้าหลุดติดมือออกมาด้วย     

ฉันจึงได้เห็นว่ามันเป็นดอกหญ้าของหญ้ามาเลย์ในสนามที่ฉันปลูกอยู่นั่นเอง    

ดอกหญ้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

บอกให้ฉันตระหนักรู้ว่าต้นไม้ทุกประเภทจะมีการออกดอกของมันเสมอ 

ไม่เว้นแม้กระทั่งต้นหญ้าที่เราปลูกและมุ่งหวังเพียงเพื่อให้ใบของมันปกคลุมผิวดิน

ฉันได้เห็นดอกหญ้าที่แตกต่างกันในวันนี้

ทำให้ฉันนึกคำของพ่อที่เคยพูดเปรียบเปรยให้ฉันฟัง

ถึงการพยายมกระทำสิ่งหนึ่งแต่คาดหวังจะได้ผลจากอีกสิ่งหนึ่ง              

พ่อบอกว่า”อย่าหมายปลูกทุเรียนแล้วอยากกินมะม่วง”

เปรียบเช่นการพยายามทำความดีของผู้คนที่มักมีความพยายาม

กระทำพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปโดยบุคคลก็คิดว่า

สิ่งที่ตนกระทำนั้นเรียกว่า”ความดีที่แตกต่าง”

บุคคลทุกคนย่อมมีคุณความดีที่แตกต่างกันออกไป

เพียงแต่ว่าใครจะมีความดีในแง่มุมใดในชีวิต 

ดังนั้นหากเราสามารถมองเห็นแง่มุมที่ดีของบุคคล

ในแง่มุมที่แตกต่างและ”ยอมรับความต่างของนิยามแห่งความดี”

ที่ต่างกันออกไปเหมือนดอกหญ้าที่มีความงามต่างสายพันธ์ของมัน             

เราก็ย่อมสามารถนำคุณความดีที่ต่างกันของบุคคลที่มีต่อเรา

มาใช้สร้างความสัมพันธ์ด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์

และสร้างความสุขให้แก่จิตใจของตนเองและบุคคลที่คบค้าอยู่ด้วยนั่นเอง

ฉันรู้สึกขอบใจดอกหญ้าในวันนี้ที่ทำให้ฉันมองเห็นสิ่งงดงามบางอย่าง

ที่ซ่อนอยู่ในตัวมันและผู้คน

                                                                                                                                P Ink  (๑๓ มกรา ๒๕๕๘ ;๑๑.๑๗ น.)

โดย Sweetsea

 

กลับไปที่ www.oknation.net