วันที่ จันทร์ กันยายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไก่ไข่โร๊ดไทยเลี้ยงปล่อยอิสระ-ปลอดภัย-ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น


อ.ศรีเชียงใหม่ จว.หนองคาย เป็นอำเภอที่มีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เช่นโค สุกร อีกทั้งยังมีพื้นที่ติดกับชายแดนทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงการควบคุมโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทั่วประเทศได้ประสบปัญหาเรื่อง"ไข้หวัดนก"หลายฝ่ายตื่นตัวป้องกันและแก้ไขเนื่องจาก"ศรีเชียงใหม่"เองก็มีการเลี้ยงไก่นั่นคือ"ไก่ไข่โร๊ดไทย"ซึ่ง"ศักดิ์สิทธิ์ ทิพยธร"ปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ เล่าว่า การส่งเสริมเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่จะคำนึงถึงการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตกร เช่นการลดค่าอาหารสัตว์ ตลอดจนเรื่องเศรษฐกิจด้วย

ในอำเภอศรีเชียงใหม่ไก่ไข่โร๊ดไทยถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกรซึ่งทางปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ได้มีแนวคิดและโครงการการเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทยแบบปล่อยอิสระ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น สำหรับเกษตรกรรายย่อย ที่ผ่านมาการเลี้ยงไก่ไข่จะเน้นในเชิงรุกคือการป้องกันไข้หวัดนกเนื่องจากเป็นโรคระบาดที่ส่งผลกระทบอย่ากว้างขวางสร้างความหวั่นวิตกกับผู้เลี้ยงแต่ในขณะเดียวกันเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทยยังไม่มีมาตรฐานฟาร์มที่ดีเท่าที่ควร ทำให้เกิดกระบวนการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทยให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นตลอดจนการจัดระเบียบฟาร์มกันใหม่ โดยหันมาให้ความสำคัญในเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เลี้ยงให้ ถูกต้องตามสุขลักษณะ ปลอดภัย แต่ประหยัดและหาทรัพยากรการจัดทำได้ง่าย ๆ ในท้องถิ่นไม่ต้องใช้เงินลงทุนที่มากนัก

โครงการการเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทยแบบปล่อยอิสระ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่น สำหรับเกษตรกรรายย่อย ได้ริเริ่มจากการทำโรงเรือนปลอดโรคให้ไก่ไข่โร๊ดไทยใช้งบประมาณเพียง 1,200 บาทเท่านั้นซึ่งวัสดุในการทำโรงเรือนก็หาง่าย ๆ ในท้องถิ่นนั้น ๆ การสร้างโรงเรือนก็เพื่อให้การเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทยแบบมีรั้วรอบขอบชิดมากขึ้นกว่าเดิมที่เกษตรกรเคยเลี้ยงมาที่เรียกว่า"สะเปะสะปะ" การมีโรงเรือนและอาณาบริเวณชัดเจนประโยชน์ที่ได้รับนั่นการป้องกันโรคระบาดที่อาจจะเกิดกับไก่ไข่โร๊ดไทยนั่นเอง เนื่องจากไก่ไข่โร๊ดไทยที่เลี้ยงไว้ไม่สามารถออกไปนอกบริเวณหรือพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่เรากำหนดไว้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะถูกกำจัดอิสระจนไม่สามารถเดินไปไหนต่อไหนได้แต่อย่างใด หากแต่เรายังมีพื้นที่ทั้งในและนอกโรงเรือนให้ไก่ไข่โร๊ดไทยได้ถูกเลี้ยงอย่างอิสระเต็มที่เพื่อสุขอนามัย สุขภาพ และผลผลิตที่ดีตามมาด้วย

นอกจากการจัดบริเวณเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทยให้ถูกต้องแล้วอาหารก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลให้ไก่ไข่โร๊ดไทยได้รับคุณค่าทางอาหารมีสุขภาพที่ดี ปลอดสารเคมี ซึ่งอาหารสำหรับไก่ไข่โร๊ดไทย จะมีส่วนผสมที่ได้มาจากธรรมชาติล้วน ๆ และนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อไก่ไข่โร๊ดไทยแล้วไก่พื้นเมืองก็สามารถกินได้เช่นกัน

สูตรอาหารต้นกล้วยหมัก 5 วัน

รายการวัตถุดิบ 

ต้นกล้วย 30 กิโลกรัม 

น้ำตาลทรายแดงหรือน้ำอ้อย 1 กิโลกรัม 

ดินแดง 2 กิโลกรัม  

รำหยาบ 30 กิโลกรัม

ขี้วัวแห้ง 4 กิโลกรัม ปลายข้าว 1 กิโลกรัม 

ผสมวัตถุดิบให้เข้ากันหมักไว้ 5 วัน เปอร์เซ็นต์โปรตีน 15.3 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนค่าอาหารเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.32 บาท

การเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทยโดยกรมปศุสัตว์นั้นเป็นแบบเพศผู้ต่อเพศเมียในอัตรา 1 ต่อ 5 ได้เริ่มให้ไข่ฟองแรกเมื่ออายุ 4 เดือน 6 วัน น้ำหนักแม่ไก่เฉลี่ย 1.910 กก. น้ำหนักพ่อไก่ได้เฉลี่ย 3.25 กก. จัดการด้านอาหารโดยใช้ต้นกล้วยหมัก 60-70เปอร์เซ็นต์ร่วมกับอาหารพลังงานอื่นโดยให้อาหาร 2 มื้อ เช้าและเย็น ในโรงเรือน และปล่อยเลี้ยงตามลานให้หากินแบบธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีเสริมด้วยผัก เศษอาหารและผลไม้สุกตามฤดูกาล สำหรับการให้อาหารจะอยู่ในช่วงเช้าและเย็น แต่สำหรับลูกเจี๊ยบ ให้อาหารเสริมไปด้วย โดยจะจำหน่ายลูกเจี๊ยบในราคา 35 บาทต่อตัวซึ่งเกษตรกรผู้ซื้อจะนำไปเลี้ยงต่อและขยายพันธุ์ 

โครงการจัดระเบียบการเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทยนี้ได้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 รายและขยายผลต่อไปยังองค์กรท้องถิ่นและได้ร่วมกันขับเคลื่อนการเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทยที่เหมาะสมแบบธรรมชาติและได้พันธุ์ดี ซึ่งเมื่อมีการส่งตรวจไก่ที่เลี้ยงดังกล่าวก็ได้มาตรฐาน ไม่มีสารตกค้าง นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทยเลี้ยงบนบ่อปลา ซึ่งการเลี้ยงในลักษณะเช่นนี้ถือว่าคนเลี้ยงได้ลดต้นทุนการใช้จ่ายเนื่องจากให้อาหารไก่ไข่โร๊ดไทยแล้วปลาในบ่อก็ได้รับอาหารไปในตัวด้วย

 

โดย countrygirl

 

กลับไปที่ www.oknation.net