วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เตือน !! คนกรุงฯ รีบป้องกันอย่าประมาท ติดโรคคอตีบ ถึงขั้นพิการและเสียชีวิต


สภากทม.และกรมอนามัย เตือน !!! คนกรุงฯรีบไปฉีดยาป้องกัน อย่าประมาทหากติดแบททีเลียโรคคอตีบ เสี่ยงถึงขั้นพิการและเสียชีวิต 

นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการสาธารณะสุข สภากทม. และอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ตอนนี้ถือเป็นภัยเงียบที่เราคาดไม่ถึง เพราะ สามารถติดต่อได้ง่ายโดยการสัมผัสกับน้ำลาย เช่น การไอ จาม หรือพูดคุยในระยะประชิด หรือบางครั้งการใช้ภาชนะร่วมกัน เช่น ช้อนหรือแก้วน้ำ หรือการเล่นร่วมกันในเด็กเล็กจะทำให้เชื้อเข้าสู่ผู้รับได้ทางปากหรือทางการหายใจ ผู้ติดเชื้ออาจไม่มีอาการ หรือมีอาการรุนแรงซึ่งอาจทำให้พิการหรือถึงแก่ชีวิตได้ กลุ่มเสี่ยงช่วงอายุ 20-50 ปี ทั้งนี้ประชาชนอย่าประมาท ควรไปรับวัคซีนป้องกันตั้งแต่วันนี้

ประชาชนสามารถไปรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบได้ฟรี ที่ศูนย์บริการสาธารณะสุขกทม.และรัฐได้ทุกแห่งใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลทั้ง 50 สนง.เขต http://phn.bangkok.go.th/index.php?option=com_content&view=category&id=39&Itemid=69

โดยเมื่อวันที่ 18ก.ย.58 เวลา 14.00 น. นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณะสุข สภากทม. เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในพื้นที่กทม. โดยมีแพทย์หญิงกิตติยา ศรีเลิศฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. นางสาวไพลิน ผู้พัฒน์ กรมควบคุมโรค สำนักอนามัย กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง ณ ห้องประชุม 2 สภากทม. ศาลาว่าการกทม.

นายแพทย์พรเทพ กล่าวว่า กทม.มีความเสี่ยงที่ประชาชนจะติดโรคคอตีบ โดยยังขาดความรู้และการป้องกัน ทั้งการแร่ระบาดพบว่ามาจากกลุ่มแรงต่างด้าวที่เดินทางไปมา อาทิ ลาว พม่า กัมพูชา ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปี58ทางกระทรวงสาธารณะสุขและกทม.ได้ทำการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในพื้นที่ชุมชนใน50เขตไปแล้วกว่า 5.1แสนราย โดยในส่วนของพื้นที่กทม.มีเป้าหมายที่จะฉีดวัคซีนป้องกันให้เสร็จครบ 2.7ล้านคน ในช่วงอายุ 20-50ปี ซึ่งตนมองว่ายังล่าช้าและขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจและตื่นตัวที่จะเข้ามารับการฉีควัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ทั้งนี้ผู้บริหารควรพิจารณาเร่งให้สำนักอนามัย สำนักงานเขต ร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข โรงพยาบาลต่างๆ ทำแผนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ให้บริการในแหล่งชุมชนและสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น ทั้งควรพิจารณาทำแผนโครงการป้องกันและกวาดล้างโรคคอตีบให้หมดไปจากกทม. โดยส่งทีมลงพื้นที่ตั้งจุดให้บริการทั่ว50เขต และควรพิจารณาให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตามตนจะนำข้อมูลไปหารือกับสมาชิกสภากทม.และฝ่ายบริหารเพื่อผลักดันให้เกิดรูปธรรมและมีการปฎิรูปโครงสร้างการบริหารและกระจายอำนาจเพื่อให้การแก้ไขปัญหาได้ทันที่ไม่ล่าช้า เพราะประชาชนคือเป็นหัวใจสำคัญที่เราต้องดูแลเขาในด้านสาธารณสุข สวัสดิการต่างๆ รวมทั้งจะเสนอญัตติต่อสภากรุงเทพมหานครในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านสาธารณะสุขของกทม.ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วย ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนสามารถไปติดต่อขอรับการบริการฉีควัคซีนป้องกันโรคคอตีบได้ที่ศูนย์สาธารณะสุขกทม.ในพื้นที่ได้ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูล facebook เกาะติดข่าวสภากทม. และนพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

โดย piyapon

 

กลับไปที่ www.oknation.net