วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เลี้ยงแพะรีดนม ไม่ไป-ไม่เห็น .. ที่บ้านเขาวัง


(จุดชมวิวควนเทวดา หน้าต่างแรกของ"เขาวัง")

 

ผู้เขียนได้ไปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชอีกครั้ง  แต่คราวนี้ก็เนื่องจากมีแกนนำหมู่บ้านโทรศัพท์ลงมาจากยอดภูเขา (เขาต้องหาคลื่นสัญญาณโทรศัพท์เพราะมีภูเขาปิดล้อมรอบทุกด้าน) บอกว่า ที่โรงเรียน ตชด.บ้านเขาวัง จะมีกิจกรรมครบรอบ 20 ปี อยากให้ผู้เขียนไปร่วมงาน  

แต่หลังจากเสร็จธุระเรื่องที่โรงเรียน เขาก็พาไปดูการแพะนม ซึ่งเป็นการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ ของนายเฉลิม บุญพล  ซึ่งสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกได้นำแพะพันธุ์นมมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้านที่มีความพร้อม จำนวน 3 ครอบครัว และมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวังด้วย เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554


(คุณเฉลิม  บุญพล เจ้าของฟาร์มแพะนม)

 

(โต๊ะรับแขก บอกเล่าเรื่องราวชีวิตเกษตรกรและการเลี้ยงแพะรีดนม ซึ่งคนที่นี่เรียกว่า บ้านนมแพะ)

แต่ที่ประสบความสำเร็จและเอาจริงเอาจังกับการเลี้ยงแพะรีดนมนี้ คงมีแต่ฟาร์มของนายเฉลิม บุญพล  เท่านั้น ก็ด้วยความรู้ ประสบการณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจทำจริงกับฟาร์มแพะรีดนม ทำให้วันนี้เขาขยายพันธุ์แพะนมได้แล้วกว่า 40 ตัวและรีดนมส่งขายแก่ลูกค้าในหมู่บ้าน ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

  

เท่าที่ได้สังเกตก็เห็นว่า โรงเรือนแพะนมของนายเฉลิมนั้นมีการจัดแบ่งสัดส่วนพื้นที่ออกเป็นส่วนรีดนมและส่วนที่อยู่อาศัยของแพะคล้ายกันกับโรงเรือนโคนม โดยแบ่งออกเป็นคอกรีดนม คอกแพะพ่อพันธุ์ และคอกแพะขุน เพียงแต่พ่อพันธุ์แพะจะถูกปล่อยเลี้ยงไว้นอกคอก เพราะดูๆ แล้วมันก็มีนิสัยเกเรเหมือนพ่อพันธุ์แพะทั่วไป


ฟาร์มแพะ นมของนายเฉลิมเป็นการเลี้ยงแบบขังคอก หรือให้แพะอยู่แต่ในโรงเรือนตลอดเวลา มีการให้น้ำและอาหารในคอก  แต่มีการปล่อยพ่อพันธุ์แพะไว้ข้างนอกบ้าง

ส่วนพื้นคอกมีการยกพื้นสูง และมีผ้าเต็นท์ปูลาดเอียงใต้คอกเพื่อรองรับมูลและปัสสาวะให้ไหลไปรวมกัน ลงสู่บ่อบำบัดอีกที เป็นการจัดการที่เป็นระบบดีทีเดียว ทำให้โรงเรือนแทบไม่มีกลิ่นเหม็น


แพะรีดนม มีความจำเป็นมีพื้นคอกที่สะอาด มีช่องว่างของพื้นคอก และการล้างทำความสะอาดเป็นประจำ ทำให้สะอาดอยู่เสมอๆ

ทั้งนี้ ทุกๆ เช้าวันนายเฉลิมจะทำหน้าที่รีดนมแพะ ตั้งแต่เวลา 04.30 น. เมื่อรีดเสร็จก็ทำการบรรจุนมแพะตามกระบวนการผลิต เพื่อนำไปส่งยังบ้านลูกค้าในเวลา 6 โมงเช้า

แพะที่รีดนมนี้ทำให้เขาผลิตน้ำนมแพะได้ประมาณ 5 กิโลกรัมต่อวัน  บรรจุใส่ขวดได้ 15 ขวด  ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ตลาดยังมีความต้องการอยู่อีกมาก ยังไม่นับรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอด เช่น การแปรรูปเป็นเนยแข็ง ทำโยเกิร์ต เป็นต้น

 

ช่วงสายๆ เขาก็ไปตัดหญ้าไว้เป็นอาหารแพะ  กิจกรรมในแต่ละวันก็หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปเรื่อย ทั้งการขยายพื้นที่โรงเรือน ทำความสะอาดคอกเลี้ยง แม้กระทั่งการทำปุ๋ยหมักจากมูลแพะ เวลานอกจากนั้นก็ดูแลสวนยางพาราและสวนผลไม้ 

จุดเด่นและสิ่งที่ทำให้ฟาร์มแพะรีดนมของนายเฉลิมประสบความสำเร็จก็น่าจะเกิดจากความตั้งใจทำจริง  การทำปศุสัตว์แบบผสมผสานร่วมกับการทำสวนผลไม้ ทำให้มีการเกื้อกูลต่อกัน เช่น มูลสัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลแพะก็เป็นประโยชน์ต่อพืช ทำให้ลดรายจ่ายค่าปุ๋ยเคมี  ทุ่นค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากรายได้จากการจำหน่ายนมแพะแล้ว

การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นเกษตรกรนำร่อง หรือเกษตรกรตัวอย่าง เช่น ปศุสัตว์จังหวัด หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ก็เป็นกำลังใจและการเรียนลัดให้แก่เกษตรกรรายนี้เป็นอย่างดี

 

 

การเลี้ยงแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาอาชีพ ของนายเฉลิม บุญพล   ทำให้เขามีรายได้ไม่น้อยกว่า “มนุษย์เงินเดือน” ที่ทำงานอย่างขยันขันแข็ง แต่ก็เป็นการทุ่มเทให้แก่ “เจ้านาย”

แต่ที่สำคัญคือ การได้เป็นนายตนเอง


.................................................

 

โดย NN1234

 

กลับไปที่ www.oknation.net