วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เรียนรู้การลดหย่อนภาษี ด้วย LTF


เรียนรู้การลดหย่อนภาษี ด้วย LTF

เข้าสู่ช่วงส่งท้ายปีเก่ากันแล้ว ใกล้ถึงเวลาต้องเสียภาษีรายได้ส่วนบุคคล แม้ว่าจะมีรายรับเข้ามาแต่รายจ่ายก็มีเยอะไม่น้อย จึงมีการแบ่งเบาภาระในส่วนการลดหย่อนภาษี รวมถึงการลงทุนก็เป็นอีกรูปแบบที่สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ หลายคนอาจจะเคยได้ยิน LTF , RMF แต่อาจจะไม่เข้าใจสักเท่าไรว่า คืออะไร? เราลองมาทำความรู้จักรูปแบบการลงทุนแบบ LTF แล้วจะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้อย่างไรบ้าง?

 

LTF คืออะไร?
LTF หรือ Long Term Equity Fund ก็คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งมีจุดประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดหุ้นในระยะยาว และให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ผู้ลงทุนอีกด้วย

LTF ลดหย่อนภาษีได้อย่างไร
การลงทุนด้วยการซื้อหน่วยลงทุนของ LTF นั้นจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 15% ของรายได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยเป็นการลดหย่อนปีต่อปี ปีไหนคาดว่าจะมีเงินได้พึงประเมินมากก็ซื้อมาก ปีไหนรายได้น้อยก็ซื้อน้อย การขายหน่วยลงทุน LTF นั้นส่วนต่างกำไร (Capital Gain) ก็ได้รับยกเว้นภาษี แต่จะต้องถือหน่วยลงทุนถึง 5 ปีปฏิทิน ผู้ลงทุนจะได้รับเงื่อนไขนี้จากการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF ภายในปี 2558 เท่านั้น โดยตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไปจะปรับเปลี่ยนเกณฑ์การถือครองเป็น 7 ปี ปฏิทิน โดยผู้ลงทุนใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ปีต่อปีเท่านั้นคือซื้อหน่วยลงทุนปีไหนก็นำมาลดหย่อนภาษีของปีภาษีนั้น

LTF ลงทุนในอะไร
นโยบายการลงทุนของ LTF นั้นมีข้อกำหนดว่าจะต้องลงทุนในตลาดหุ้นตั้งแต่ 65% ขึ้นไป และลงทุนในหลักทรัพย์อื่นๆ ไม่เกิน 35% ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนใน ตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล หรือทองคำก็ได้

LTF มีผลตอบแทนอะไรบ้าง
ผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนใน LTF ได้แก่ เงินปันผล (Dividend) และส่วนต่างกำไรจากการขายหน่วยลงทุนออกไป (Capital Gain) สำหรับการจ่ายปันผลนั้นกองทุน LTF มีทั้งที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล และที่ไม่จ่ายเงินปันผล ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรศึกษานโยบายการลงทุนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทนจากการลงทุน LTF นั้นต้องเสียภาษีหรือไม่
ในกรณีที่ผู้ลงทุนถือครองครบตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ และขายหน่วยลงทุนออกไปก็จะได้รับการยกเว้นภาษีจากส่วนต่างกำไรที่ได้รับจากการขายหน่วยลงทุน แต่หากถือครองไม่ครบตามกำหนดเวลาก็จะต้องเสียภาษี โดยนำกำไรจากการขายหน่วยลงทุนไปเข้าสู่การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และที่มากไปกว่านั้นก็คือต้องเสียภาษีจากสิทธิลดหย่อนที่เคยได้รับ ดังนั้นผู้ลงทุนจึงควรกันเงินส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินด้วย ไม่ควรนำมาลงทุนใน LTF ทั้งหมดจนขาดสภาพคล่อง

สำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุน LTF ที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลนั้นไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้แต่อย่างใด แต่ก็เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% หรือจะนำรายได้จากเงินปันผลไปรวมกับรายได้อื่นๆ แล้วยื่นสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ สินปีภาษีก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่มีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีฐานภาษีเกินกว่า 10% ขึ้นไปควรเลือกหัก ณ ที่จ่ายจะทำให้เสียภาษีน้อยกว่าการนำไปรวมกับรายได้อื่นๆ ซึ่งจะทำให้เงินได้พึงประเมินสูงและอาจจะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นตามอัตราก้าวหน้า

Cr.ddproperty.com

บทความน่าสนใจ

รวมรายการลดหย่อนภาษีปี 2558 รู้ก่อน ลดหย่อนทัน 

ส่องบ้านสุดชิคกับแนวคิดแบบบ้าน“ลดความฟุ่มเฟือย”

 

ติดตามข่าวบ้านบ้าน >> 

http://www.oknation.net/blog/Kaobaanbaan

โดย สิงห์BTS

 

กลับไปที่ www.oknation.net