วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเรื่่องฝายมีชีวิต


จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี

 

กราบเรียน  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

           

ข้าพเจ้าขอกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่า  ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเข้ามาแก้ปัญหาของบ้านเมือง  และเห็นถึงความตั้งใจอย่างแท้จริง  ถึงการแก้ปัญหาอย่างตรงไปตรงมา  ไม่มีความอคติหรือเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

           

เช้าวันนี้ข้าพเจ้าได้รับฟังถึงแนวทางแก้ปัญหาน้ำของท่าน  ไปจนถึงปี ๒๕๖๙  ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกัน  แต่มีวิธีหนึ่งคือการขุดลอกคูคลองเพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง

           

ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่รักประเทศไทย  แม้ความรักของข้าพเจ้าอาจมีขนาดเล็กกว่าหลายๆท่าน  แต่ข้าพเจ้าก็มั่นใจเป็นความรักแท้จริง  โดยไม่มีสิ่งใดแอบแฝงในความรักนั้น

           

จากประสบการณ์ที่พวกของข้าพเจ้าได้พบเจอมาแล้วนั้น  การขุดลอกคลอง  เป็นการลดระดับน้ำ  หมายถึงเป็นการเร่งให้ปริมาณน้ำจากต้นน้ำ  และในลำน้ำนั้น  ไหลลงสู่เบื้องล่างโดยรวดเร็ว  และยังส่งผลให้สองริมฝั่งคูคลองหรือสายน้ำนั้น  สะเด็ดน้ำตามลงไปด้วย  ทำให้เกิดความแห้งแล้งตามมาในทุกพื้นที่ที่มีการขุดลอกคูคลองหรือสายน้ำเหล่านั้น  เพราะสภาพสายน้ำที่ผ่านการขุดลอก  เปรียบเหมือนท่อพีวีซีผ่าซีก  ไม่สามารถเก็บกักรักษาน้ำไว้ได้เลย

           

พวกข้าพเจ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดใกล้เคียง  ได้แก้ปัญหานี้ด้วยการยกระดับน้ำในท้องคลองหรือสายน้ำนั้น  ด้วยการสร้างฝายมีชีวิตขึ้นมา  ทำให้แทนที่น้ำทั้งหลายจะไหลลงสู่ปลายน้ำโดยเปล่าประโยชน์  ก็จะสามารถเก็บกักน้ำเหล่านั้นไว้หน้าฝาย  และยังแทรกซึมเข้าสู่ผืนดินสองฝั่งคลอง  และต้นไม้ทั้งหลายก็ดูดขึ้นไปเก็บกักไว้  เป็นถังน้ำธรรมชาติ  เปรียบเหมือนลำไม้ไผ่ผ่าซีก  จะมีข้อไม้ไผ่ดักน้ำไว้ตลอดลำคลอง น้ำส่วนเกินก็จะไหลลงสู่เบื้องล่างต่อไป   เมื่อถึงหน้าแล้งก็จะค่อยๆทยอยคืนให้กับพื้นที่ที่แห้งแล้งกว่า  เมื่อถึงหน้าฝน  ก็หมุนเวียน  ทำเช่นนี้ตลอดไป    อีกทั้งยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองได้ดีมาก  เพราะลักษณะของฝายมีชีวิต  ออกแบบให้สัตว์น้ำทั้งหลายข้ามผ่านไปมาได้  ทำให้เหมาะสมแก่การขยายพันธุ์ และยังมีประโยชน์อื่นๆ  ตามมาอีกหลายอย่าง  จนกระทั่งพวกข้าพเจ้ามั่นใจที่สุดว่า  พื้นที่ฝายชีวิต  ทุกพื้นที่  สามารถเป็นพื้นที่แก้ปัญหาน้ำได้อย่างแท้จริง  จนสามารถประกาศเป็นเขตปลอดภัยแล้งถาวร  ได้ทุกพื้นที่

           

ข้าพเจ้าจึงขอกราบเรียนมายังท่าน  เพื่อขอให้พิจารณาเรื่องฝายมีชีวิต  เป็นอีกแนวทางหนึ่ง  ในการแก้ปัญหาน้ำ  ของบ้านเมืองของเราครับผม

 

โดย ฝายมีชีวิต

 

กลับไปที่ www.oknation.net