วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วรรณกรรมท้องถิ่นตอนบางจาน


วรรณกรรมท้องถิ่นตำบลบางจาน

        เล่ากันว่าสมัยก่อนนั้น เมืองเพชรยังคงเป็นท้องทะเลจนถึงเขาแด่น เขาวัง เขาหลวง เขาบันไดอิฐ

สมัยนั้นยังคงมีสภาพความเป็นเกาะอยู่ ได้มีพ่อค้าชาวจีนได้แล่นเรือสำเภาจีนเพื่อเข้ามาติดต่อค้าขาย

กับอาณาจักรบรรพบุรุษคนไทยในยุคนั้น แต่ทว่าเรือสำเภาที่แล่นมาไกลโพ้นทะเลมาถึงหาดเจ้าสำราญก็ได้

เกิดลมพายุขึ้นในท้องทะเลเรือกระทบกับหินโสโครกในท้องทะเลทำให้พื้นท้องเรือทะลุ

กัปตันเรือก็ให้ทอดสมอ ปรากฏว่าสมอเกิดด้าน

จึงทำให้เรืออับปางจมลง สินค้าที่มากับเรือได้ถูกกระแสน้ำพัดพาแก้วแหวนเงินทอง 

และได้เรียกพื้นที่ที่แก้วแหวนเงินทอง

ที่ไหลไปว่า "บางแก้ว"เชื่อกันสืบต่อมาว่าในผืนแผ่นดินของตำบลบางแก้วนี้มีทรัพยสิน

มีค่าอยู่เป็นจำนวนมาก 

ส่วนพื้นที่ที่ภาชนะจาน ชามลายคราม อันขึ้นชื่อของชาวจีนได้ไหลไปได้เรียกว่า “บางจาน"  

อันเป็นพื้นที่ติดกับตำบลบางแก้ว

ด้านทิศตะวันเฉียงเหนือ


ประวัติความเป็นมา 


        พื้นที่ตำบลบางจานเดิมเป็นทะเล มีเรือสำเภาบรรทุกสินค้าประเภทถ้วย ชาม จานที่ทำจากกระเบื้อง

เคลือบจากทะเลจีนมากมาย ถูกลมพายุพัดจน เรือจม นานวันเข้าจึงตื้นเขินและกลายเป็นพื้นดิน มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัย

เมื่อชาวบ้านขุดดิน ทำนา ทำไร่ ก็พบถ้วยชาม จาน ซึ่งส่วนมากที่พบจะเป็นจานมากกว่าอย่างอื่น

ผู้คนจึงเรียกที่บริเวณนี้ว่าบางจาน 


สภาพทั่วไปของตำบล
         เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำนา มีคลองชลประทาน และคลองธรรมชาติไหลผ่าน 


อาณาเขตตำบล 
          ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


          ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


          ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


          ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


 จำนวนประชากรของตำบล 


          จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,370 คน และจำนวนหลังคาเรือน 783 หลังคาเรือน 


ข้อมูลอาชีพของตำบล 


          อาชีพหลัก ทำนา ค้าขาย  


          รองลงมา รับจ้าง 

ทีี่มา : 

http://www.bangchanphet.go.th/index.

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net