วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

12 ข้อ - จะให้ สติ เกิด ก็ต้องกระทำ เหตุแห่ง สติ


ปุจฉา :ทำอย่างไรให้สติเกิดขึ้นเรื่อยๆ ต่อเนื่องกันนานๆ หลายๆ ครั้ง 
เพื่อให้สติเกิดประจำจิตประจำใจในชีวิตประจำวัน?

อ.กำพล วิสัชนา : "การจะให้สติเกิด ก็ต้องกระทำ เหตุแห่งสติ ซึ่งอาศัยองค์ประกอบอาศัยเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็น

๑.หมั่นฟังธรรมะ การฟังธรรมเป็นเหตุแห่งสติอย่างไร?

ก็ขณะฟัง ต้องอาศัยสติ อาศัยสมาธิ เกิดปัญญาเข้าใจธรรม

๒.การอ่านหนังสือธรรมก็ดี อาศัยสติให้ระลึกได้ 
สมาธิก็ไปจับสิ่งที่เราระลึกได้ในจิตใจ

๓.การพูดคุยสนทนาธรรม แม้อาจจะมีการฟุ้งไปบ้าง 
แต่สามารถกลับมามีสติได้ง่าย

๔.การนึกคิดเกี่ยวกับหัวข้อธรรม ก็สนับสนุนให้สติเกิดง่าย

๕. ฝึกถือศีล ๕ หรือศีล ๘ จิตเป็นปกติด้วย "สติ" การเป็นผู้รักษาศีล..ทำให้เรามีการสำรวมระวังเสมอ

๖. สวดมนต์แผ่เมตตา ทำจิตให้ว่างๆ สงบๆ

๗. คบกัลยาณมิตร ผู้มีธรรมะ ผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้มีคุณธรรม 
สังเกตเวลาเราเจอพระสงฆ์ใจเราเป็นอย่างไร?

ใจเราจะน้อมไปสู่ความสงบ ความรู้สึกตัว สำรวมระวังทันที

๘. การเข้าใกล้ครูบาอาจารย์ สติก็เกิดได้ดี อย่าไปคบกับคนที่พาไปคุยเรื่องไร้สาระทำให้ใจฟุ้งซ่าน

๙. การนึกคิดพิจารณาหลีกเลี่ยงสิ่งไร้สาระ ที่ไม่เกื้อกูลต่อการดับทุกข์ หันมาทำสิ่งมีสาระ

๑๐. การเห็นประโยชน์ของการมีสติ 
เมื่อเราเห็นประโยชน์สิ่งใดก็ตาม 
สิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นในใจเราบ่อยๆ 
"สติ" จะช่วยให้เราไม่หลงลืม ไม่ผิดพลาด เริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้น
สติ ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ เพราะทำให้เกิดปัญญา

ให้พิจารณาเสมอว่า อย่างน้อยก่อนเราจะดับจิตไปสู่โลกหน้า เรามีโอกาสไปสู่สุคติ หรืออาจพ้นทุกข์โดยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยก็ได้ 
การขาดสติทำให้เราตกอบายภูมิได้ 
การมองตรงนี้จะทำให้เราอายชั่วกลัวบาป สติก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆ ในใจเรา ในทางตรงข้าม

๑๑. ให้พิจารณาทุกข์โทษของการขาดสติ เราก็จะไม่อยากเป็นคนที่ขาดสติ คนขาดสติจะขี้หลงขี้ลืม 
ทำอะไรผิดพลาดบ่อยๆ แบบไม่รู้กาละเทศะ

๑๒. ข้อสำคัญที่สุดของการทำให้สติเกิดขึ้น คือ "การฝึกทำบ่อยๆ เนืองๆ" ฝึกทำอยู่เสมอ ระลึกขึ้นมาได้ก็ให้ทำเลย ทำให้เกิดการความเคยชิน เป็นเองโดยอัตโนมัติ จิตสามารถจำสภาวะได้ สภาวะไหนมีสติ หลับตาก็ปฏิบัติได้ ลืมตาก็ปฏิบัติได้ การทำบ่อยๆ มันค่อยๆ สะสม เหมือนบ่มกล้วย 
เดี๋ยว มันก็สุก เดี๋ยวมันก็ได้ที่

ดังคำพูดที่ว่า "ทำบ่อยๆ ทำเนืองๆ เราก็ชำนาญไปเอง " วิริเยนะ ทุกขะ มัจเจติ....
บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ก็เพราะความเพียร"

 

อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ชมรมเพื่อนคุณธรรม

https://www.facebook.com/kunnadhamFanClub/

https://www.facebook.com/kunnadhamFanClub/?fref=nf

 

สารคดีชีวประวัติ อ.กำพล ทองบุญนุ่ม ชุด การเดินทางครั้งสุดท้าย

https://www.youtube.com/watch?v=x1t1hrbp9gI

โดย Monchai

 

กลับไปที่ www.oknation.net