วันที่ อังคาร ธันวาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอชื่นชม อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ เกษตรกรเจ้าของรางวัล เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2015


หากในหน้า 5 หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ไม่มีภาพข่าวภายใต้หัวข้อ SMART FARMER ประกาศรางวัล “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด 2015” ผมก็คงไม่ทราบข่าวอันน่ายินดีนี้

ผมเข้าใจว่าผู้อ่านหลายท่านคงเคยได้สัมผัสและจำได้ว่าสมัยหนึ่งคำว่า ร่วมด้วยช่วยกัน กับคำว่า สำนึกรักบ้านเกิด นั้นเป็นคำที่คุ้นหูคุณตาเป็นอย่างดีนะครับ เพราะมีกิจกรรมต่อสังคมค่อนข้างมาก

แต่พักหลังชื่อนี้ค่อย ๆ จางไปในสังคมเมืองหันไปทำกิจกรรมในส่วนภูมิภาคมากขึ้น โดย คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ได้หันไปให้การสนับสนุนทางด้านการเกษตรด้วยการตั้ง มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนักรักบ้านเกิดขึ้น

มูลนิธิฯดังกล่าวได้จัดโครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดขึ้นเพื่อสรรหาเกษตรกรต้นแบบ(Smart Farmer)ที่รู้จักคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาสนับสนุนการเกษตรกร ซึ่งในปี 2558 นี้นับเป็นปีที่ 7 แล้ว

และในปีนี้เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลได้แก่ คุณอธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ เกษตรกรจากจังหวัดเลย อดีตเจ้าหน้าที่พยาบาลสาธารณสุขที่สามารถพัฒนาผลิตแก๊สจากวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ

โดยนำเศษสิ่งของเหลือใช้มาหมัก โดยใช้การทำงานของเชื้อจุลินทรีย์หน่อกล้วยมาหลักจนได้แก๊ส NGV สามารถนำไปใช้ในการหุงต้มหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูน้ำเข้านาและรดแปลงผักได้

และเมื่อทำจนประสบความสำเร็จแล้ว คุณอธิศพัฒน์มิได้เก็บเอาไว้ใช้แต่ผู้เดียว แต่ได้นำไปถ่ายทอดให้เพื่อนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 77 แห่งได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย

นอกจากนั้น เขายังผลิตจุลินทรีย์ในการกำจัดแมลงและโรคพืช ผลิตจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนำมาหมักปุ๋ยช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ผลิตฮอร์โมนจากไข่ไก่ในการเจริญเติบโตแทนใช้สารเคมีอีกด้วย

คุณอธิศพัฒน์ บอกว่าสาเหตุที่ผันตัวเองจากเจ้าหน้าที่พยาบาลสาธารณสุขมาเป็นเกษตรกร เพราะระหว่างเป็นพยาบาลสาธารณสุขนั้นเขาเห็นเกษตรกรป่วยเพราะสารเคมีมาของรับการรักษาเป็นจำนวนมาก จึงพลิกตัวเองมาทำเรื่องนี้

คุณอธิศพัฒน์ บอกด้วยว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนที่ทำให้เขากลายเป็นเกษตรอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีก็คือการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นแนวทางด้วยใจศรัทธานั่นเอง

ผมเห็นภาพข่าวนี้แล้วรู้สึกดีใจครับ เพราะในท่ามกลางความล้มลุกคลุกคลานของเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่ถูกนักการเมืองรังแกด้วยการหลอกใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองตนเหมือนคนง่อยเปลี้ยเสียขาต้องรอความช่วยเหลืออยู่นั้น

ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากภาคเอกชนอย่าง มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ยื่นมือเข้าไปโอบอุ้มและให้การสนับสนุนอย่างจริงจังจนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง

คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิฯ ผู้จัดทำโครงการสรรหาเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด Smart Farmer กล่าวว่าในปี 2559 นี้จะเชิญเกษตกรจาก 20 จังหวัด จังหวัดละ 50 คนเจ้าร่วมโครงการ

โดยจะหนุนให้เป็น Local Hero เพื่อขยายฐานความรู้ส่งต่อให้ชุมชนด้วยการอบรมในเรื่องต่าง ด้วยการจัดศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ (Mobile Learning Center) เพื่อให้ความด้านการเกษตรสมัยใหม่แก่สมาชิก

ในนามสื่อมวลชนที่ห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง ผมขอขอบคุณ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงครับ !

โดย ภาณุมาศ_ทักษณา

 

กลับไปที่ www.oknation.net