วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2558

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สำนักราชเลขาฯ ไม่เห็นด้วยกับ ททท.ที่จะฉายพระบรมฉายาลักษณ์ฯ บนพระปรางค์วัดอรุณฯ


ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการฯ ได้ใช้เงินงบประมาณ 118 ล้านบาทจัดงานเคาต์ดาวน์ที่วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่พุทธศาสนิกชนที่ไม่เห็นด้วยนั้น

วันนี้ นายประพัฒน์ พุ่มพงษ์แพทย์ ข้าราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้เผยแพร่หนังสือตอบของ สำนักราชเลขาธิการ ถึงผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ที่มีหนังสือถึงเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ

เพื่อเชิญไปเผยแพร่โดยการฉายภาพ (Light Mapping) บนพระปรางค์ วัดอรุณาราชวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้องรับปีใหม่(Thailand Countdown) ระหว่างวันที่ 29 – 31 ธันวาคม 2558

ในหนังสือตอบได้ระบุว่า สำนักราชเลขาธิการ มีความเห็นว่า การเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจไปฉายบนพระปรางค์ เป็นการไม่สมควร เนื่องจากพระปรางค์เป็นปูชนียสถาน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูป ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน

ดังนั้น การประกอบกิจกรรมดังกล่าวบนองค์พระปรางค์ อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจ และอาจได้รับคำครหาว่าเป็นการลบหลูพระพุทธศาสนา ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

หนังสือดังกล่าว ลงนามโดย นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองราชเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน ราชเลขาธิการ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558

ก็เป็นอันว่า หาก ททท.จะจัดกิจกรรมเคาต์ดาวน์ที่วัดอรุณฯ ตามที่เป็นข่าว ก็คงไม่สามารถฉายภาพพระบรมฉายาลักษณ์ได้ ผมจึงขอฝากให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน หากพบเห็นว่ามีการละเมิด กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยนะครับ

ส่วนการจุดพลุที่ ททท.อ้างว่าจะจุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 999 นัดนั้น หากมีจริงก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดอีกเช่นกันครับ จึงเรียนมายังทุกท่านได้รับทราบเช่นกัน !

โดย ภาณุมาศ_ทักษณา

 

กลับไปที่ www.oknation.net