วันที่ เสาร์ มกราคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คำถามง่าย ๆ ที่ทรงพลัง "5W1H" สู่การปรับปรุงงานด้วย "ECRS"


5W1H

คำถามง่าย ๆ แต่สุดแสนจะทรงพลังในการปรับปรุงงาน ก็คือ การตั้งคำถามกับสิ่งที่ทำอยู่ด้วยคำถาม "5W1H"

  1. "What" + "Why" - เพื่อค้นหาจุดประสงค์ที่แท้จริงในการทำงานนั้น ทำอะไร ? ทำไมต้องทำ ? ทำอย่างอื่นทดแทนได้หรือไม่ ?
  2. "When" + "Why" - เพื่อพิจารณาลำดับการทำงานที่เหมาะสม ขั้นตอนนี้ทำตอนไหน ? ทำไมขั้นตอนนี้ต้องอยู่ลำดับนี้ ทำก่อนหน้าหรือหลังจากนี้ได้หรือไม่ ?
  3. "Where" + "Why" - เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่ทำงาน ทำที่ไหน ? ทำไมต้องทำที่นี่ด้วย ? สามารถย้ายไปทำงานที่อื่นได้หรือไม่ ?
  4. "Who" + "Why" - เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของคนที่ทำงาน ใครเป็นคนทำ ? ทำไมต้องเป็นคนนี้ทำ ? สามารถให้คนอื่นช่วยทำแทนได้หรือไม่ ?
  5. "How" + "Why" - เพื่อหาวิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิม ขั้นตอนที่ทำอยู่ทำอย่างไร ? ทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วย ? มีวิธีการอื่นที่ง่ายและรวดเร็วกว่านี้ไหม ?

จะสังเกตได้ว่าในทุก ๆ หัวข้อจะต้องถามเน้นย้ำด้วยคำถาม "Why" เสมอ เพื่อค้นหาเหตุผลในสิ่งที่ทำอยู่

ECRS

เมื่อได้คำตอบจากการตั้งคำถามในแต่ละข้อแล้ว ให้เราลองใช้เทคนิค "ECRS" ในการปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีกว่าเดิม

E - Eliminate ขจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการทำงานออกไป (ซึ่งเป็นคำตอบที่ได้จากการตั้งคำถามชุดที่ 1 : "What" + "Why")

C - Combine and/or R - Rearrange ปรับขั้นตอนการทำงานใหม่ โดยอาจจะรวมงานเข้าด้วยกัน ทำไปพร้อม ๆ กัน (Combine) หรือจัดลำดับงานใหม่ (Rearrange) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ ลำดับขั้นตอนงานในภาพรวม ความเหมาะสมของสถานที่ทำงาน และความเหมาะสมของบุคลากร (ซึ่งเป็นคำตอบที่ได้จากการตั้งคำถามชุดที่ 2 : "When" + "Why", การตั้งคำถามชุดที่ 3 : "Where" + "Why" และการตั้งคำถามชุดที่ 4 : " Who" + "Why")

S - Simplify ปรับปรุงวิธีการทำงานในแต่ละขั้นตอนให้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น (ซึ่งเป็นคำตอบที่ได้จากการตั้งคำถามชุดที่ 5 : "How" + "Why")

ง่าย ๆ แค่นี้เองสำหรับเทคนิคการตั้งคำถาม "5W1H" และเทคนิคปรับปรุงงาน "ECRS" ลองนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงงานที่ทำอยู่กันดูนะครับ

"นายเรียนรู้"

nairienroo.wordpress.com

"บุญเลิศ คณาธนสาร"

"วิทยากร LEAN" และ "ที่ปรึกษา LEAN"

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

โดย นายเรียนรู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net