วันที่ จันทร์ มกราคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เบญจมราชูทิศเมื่อได้ยล..


 

 

ฉันจับมือ/เพื่อนเพื่อนรัก/เดินช้าช้า           ไขว่และคว้า/เบญจมราชูทิศ/เพื่อศึกษา

การทำงาน/ของเพื่อนเพื่อน/ในสภา        มีที่มา/ที่ไปเพื่อนเล่าแจ้ง/จากหัวใจ

 

เพื่อนหนึ่งคนฟัง/เพื่อนคนหนึ่ง/พิธีกร    เพื่อนบ้างอ้อน/ตั้งคำถาม/น่าสงสัย

มีปุจฉา/วิสัชนา/ถามออกไป /               บ้างซักไซร้/ไล่เรียง/เพียงเท็จจริง

 

 

 

 

เพื่อนนั่งนิ่ง/เพื่อนยืนอยู่/ดูภาพวิ่ง            เพื่อนบางคน/สืบเสาะค้น/จากเพื่อนหญิง

เพื่อนหลายคน/บอกโครงการ/ใช่ขึ้นหิ้ง       ไม่ละทิ้ง /เร่งหาครู/ที่ปรึกษา

 

โครงการผ่าน/ผู้อำนวยการ/อนุญาต  ต่างหมายมาด/สรรค์สร้างงาน/ทันเวลา

วันปีใหม่/สุขสดใส/ถ้วนทั่วหน้า            ศิษย์เก่ามา/สร้างสรรค์/กาลดนตรี

 

เพื่อนเล่าขาน/กิจกรรมเด่น/จตุมิตร     เพื่อนครุ่นคิด/ข้ามคืนวัน/ดั่งกีฬาสี

จัดกีฬา/จัดขบวน/ล้วนมากมี                                หลากแสงสี /อลังการ/ตระการตา

 

เพื่อให้โอกาส/เดินชม/อาคารสถานที่             งานพาที/ชุมนุมขาน/จำนรรจา

ครูธำรง/ริ่มบุกเบิก/ก่อตั้งมา                                สอนวิชา/บูรณาการ/สังคมวิทย์อังกฤษไทย

 

เพื่อนชวนเพื่อน/รวมกัน/บันทึกภาพ       ให้ซึ้งทราบ/ความรักเพื่อน/แห่งหนไหน

รำลึกได้/เพื่อนเดินทาง/มาแรมไกล       สานสายใย/ผูกรักสมัคร/สมานสามัคคี/

 

....เพื่อนชวนเพื่อน/รวมกัน/บันทึกภาพ       ให้ซึ้งทราบ/ความรักเพื่อน/แห่งหนไหน

รำลึกได้/เพื่อนเดินทาง/มาแรมไกล       สานสายใย/ผูกรักสมัคร/สมานสามัคคี/

 

การเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

ของคณะกรรมการจากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ได้รับความรู้ที่ยังไม่เคยได้รับรู้

ได้เห็นในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็น

ได้นำจุดเด่นจุดดีนำไปปรับใช้ในอนาคตกาล

เป็นเรื่องที่นักเรียนตกตะกอนความรู้มากน้อยแตกต่างกันไป

.....แต่สิ่งที่ได้พบเห็นคือ.......

ความรักความสามัคคีเกิดในหัวใจดวงน้อยของเยาวชนไทย..แล้วครับ

ขอขอบคุณดร.ไพบูลย์  เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ที่อนุญาตให้คณะกรรมการได้เดินทางพบกับความจริงในบางสิ่ง

ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี

และคณะครูทุกท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงาน

ทำให้คณะกรรมการนักเรียนของเราประจักษ์ในความจริง....

เกี่ยวกับสภานักเรียนมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ..ครับ

 

สิงหาคุณ

041159

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net