วันที่ อังคาร มกราคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Voice of Customer จุดเริ่มต้นในการบริหารแบบ LEAN


lean_jpg-300x220

กุญแจสำคัญในการบริหารงานแบบลีน (Lean Management)  ประกอบไปด้วย

  1. การทำให้ลูกค้าพึงพอใจ คือ ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ภายใต้เวลาที่น้อยลง รวดเร็วขึ้น
  2. การมุ่งเข้าไปปรับปรุงกระบวนการ โดยเข้าไปขจัดข้อบกพร่อง (Defect) ที่ลูกค้าไม่ต้องการออกไป
  3. การร่วมกันทำงานเป็นทีม ที่จะช่วยกันแบ่งปันความคิดในการร่วมกันแก้ปัญหา
  4. การอ้างอิงข้อมูลข้อเท็จจริง (Fact Based) ในการตัดสินใจ

โดยจุดเริ่มต้นต้องเริ่มจากข้อแรก คือ การทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ที่จะต้องไปสืบค้นถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ฟังเสียงของลูกค้า (Voice of Customer) เพื่อนำมาเป็นตัวกำหนดเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการต่อไป

"นายเรียนรู้"

"บุญเลิศ คณาธนสาร"

"วิทยากร LEAN" และ "ที่ปรึกษา LEAN"

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

โดย นายเรียนรู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net