วันที่ พุธ มกราคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มาตั้งเป้าหมายอย่าง "SMART" กันเถอะ


SMART_Goal

เริ่มต้นปีใหม่ ก็นับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะตั้งต้นในการกำหนดเป้าหมาย (Goal) ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัว โดยมีหลักการตั้งเป้าหมายง่าย ๆ คือ "SMART"

S - Specific เป้าหมายที่ดีต้องระบุให้เฉพาะเจาะจงว่าจะทำเรื่องอะไร

M - Measurable เป้าหมายที่ดีต้องสามารถวัดผลได้

A - Achievable เป้าหมายที่ดีต้องมีความท้าทายที่สามารถทำให้บรรลุได้

R - Realistic เป้าหมายที่ดีต้องสมเหตุสมผล เหมาะกับศักยภาพที่มีอยู่จริง

T - Timely เป้าหมายที่ดีต้องกำหนดเวลาที่แล้วเสร็จให้ชัดเจน

ง่าย ๆ เท่านี้ละครับ เพียงแต่เราต้องกำหนดเป้าหมายในใจของเราในเรื่องนั้นให้ชัดเจนเสียก่อน ว่าปีนี้เราต้องการทำอะไรบ้าง อย่างของผมเองก็ตั้งเป้าหมายไว้ 3 เรื่อง

  1. เขียนบทความลง nairienroo.wordpress.com วันละอย่างน้อย 1 บทความ ต่อเนื่องทุกวันตลอดปี 2559
  2. เดินออกกำลังกายรอบหมู่บ้านทุกวัน วันละ 4 รอบ ตลอดปี 2559
  3. อ่านหนังสือก่อนนอนอย่างน้อยวันละ 1 หน้า ต่อเนื่องทุกวันตลอดปี 2559

"นายเรียนรู้"

"บุญเลิศ คณาธนสาร"

"วิทยากร LEAN" และ "ที่ปรึกษา LEAN"

boonlert.alert@gmail.com

086-7771833

โดย นายเรียนรู้

 

กลับไปที่ www.oknation.net