วันที่ จันทร์ มกราคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รากเหง้าทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเมื่อวันที่ 15-17 มกราคม วันนี้ มีการจัดงานวันผู้ไทโลกขึ้นที่บ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม จังหวัดสกลนคร จัดโดย สมาคมผู้ไทโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และองค์กรภาคีผู้ไทต่างๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะชาวผู้ไทกะตะโนนหอมเจ้าบ้าน

ผมได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับคณะช่างภาพและสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย กว่า 100 ชีวิต เราเดินทางกัน 2 คันรถบัส มีทั้งล่ามภาษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ เยอรมนี ไทย ฯลฯ

ที่มีมัคคุเทศก์ร่วมเดินทางไปงานนี้มากมายนั้น การเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนในอนาคต สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ที่ดี

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ล้วนเป็นเส้นทางที่สร้างมิตรภาพและความทรงจำที่ดีที่สุดในการเดินทางของชีวิตเพราะความต่างของนักเดินทางและนักท่องเที่ยวก็คือ นักท่องเที่ยวเดินทางถึงที่หมาย ถ่ายรูปแล้วจากลา แต่นักเดินทางไปเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต

สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ใครหลายคนไม่อยากไปหลายครั้ง แต่การเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือประเพณี เดินทางกี่ทีกี่ครั้งก็อยากไปอีกเสมอ นั่นคือความแตกต่าง

งานวันผู้ไทโลกก็เช่นกัน ผมเคยไปมาแล้วเมื่อปีก่อน จัดที่เมืองเรณูนคร จังหวัดนครพนม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 แต่ความชื่นชมยินดีที่ได้พบมิตรภาพและประเพณีงดงามได้กำซาบซ่านจิตใจผู้มาเยือนให้อยากกลับไปเสมอ

ผมจึงต้องกลับมาเยือนอีกเรื่อยๆ เพราะประเพณีและวัฒนธรรมของชาวผู้ไท เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทลาว วัฒนธรรมเส้นทางข้าวของชาวศรีอิสานมาช้านานแล้ว ก่อนจะกลายมาเป็นฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ก่อนจะมีประเทศไทย ประเทศลาวเสียอีก และพวกเขารักษาประเพณีวัฒนธรรมไว้ จนพวกเราเห็นความแตกต่าง และเข้าใจรากเหง้าของบรรพบุรุษคนไทลาวอย่างทะลุปรุโปร่ง ราวกับเห็นบรรพชนของเราเอง

นั่นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สื่อมวลชนจะต้องทำหน้าที่ส่งเสริม และผู้นำการเดินทางอย่างมัคคุเทศก์ต้องมาข้องเกี่ยว เพื่อนำพาการท่องเที่ยวไทยไปสู่มิติของประเพณีวัฒนธรรมชุมชนให้มากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เข้ามามีส่วนให้มากขึ้นในเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ควรเข้ามาสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจัง

นับตั้งแต่เราเข้าสู่แผ่นดินอิสาน ซึ่งก่อนกาลนั่นเคยเป็นอาณาจักรศรีอิสานอันรุ่งเรืองในอดีตยุคสุวรรณภูมิ มีอาณาจักรศรีเกษตรอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตก ก่อนเราจะตกอยู่ใต้วัฒนธรรมมอญในยุคทวารวดี และเขตอิทธิพลการปกครองของขอมอันยิ่งใหญ่ ก่อนจะมาเป็นไทลาวในเวลาต่อมาที่อพยพเข้ามามากขึ้นจนแปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ของชาวไทลาวกลุ่มต่างๆ

เรามีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มากมาย บนเส้นทางข้าวของชาวนาใต้แม่น้ำแยงซีเกียงลงมาในอุษาคเนย์ ซึ่งประกอบด้วยคนไทเผ่าต่างๆ ที่เรียกขานต่างกันบ้างเหมือนกันบ้าง แต่รากเหง้าเผ่าพันธุ์ประเพณีคล้ายๆ กันในการบูชาไท้แถน วีถีการผลิตข้าวปลาอาหารสร้างวัฒนธรรมเกิดขึ้นมากมายคล้ายกัน

แต่ทุกวันนี้วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ เริ่มเลือนหาย มีก็แต่กลุ่มผู้ไทในหลายพิ้นที่ ที่ยังดีรักษาประเพณีวัฒนธรรมไว้ให้ผู้คนศึกษาหาความหมาย

ตั้งแต่กรุงเทพมาถึงสกลนครนั้น เราผ่านเมืองต่างๆ มากมายแต่ตึกรามบ้านช่องกลับคล้ายกันไปหมด โลกที่สามที่กำลังพัฒนาทุนนิยมแบบไทยถูกกลืนวิถีประเพณีไปหมดจนไม่เหลือซากอารยธรรมให้เดินทางชื่นชมศึกษา บ้านปูนสี่เหลี่ยมถูกนำมาแทนที่ตลอดเส้นทางลาดยางที่ผ่าน ผิดกันกับหลายเมืองในประเทศแถบยุโรป หากเราขับรถเดินทางท่องเที่ยวไปในแต่ละเมืองมักจะพบความแตกต่างของสถานที่และประเพณีท้องถิ่น ชวนให้อยากแวะเที่ยวเยี่ยมชมเสมอก่อนจะถึงปลายทาง

ทำไมเมืองไทยจะทำแบบนั้นไม่ได้ เรามีวิถี มีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายมากมายที่รัฐจะสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมนี้ให้มากขึ้น การรักษาประเพณีวัฒนธรรมทำได้ไม่ยากหากรัฐบาลไม่มัวแต่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี ปล่อยให้นายทุนใหญ่มาผูกขาดวิถีการผลิตของชีวิต จนเส้นทางประเพณีที่ผูกติดอาหารของคนไทยเลือนหายไป

ผู้ไทเป็นตัวอย่างหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของกลุ่มคนไทในอดีต ที่ชวนให้มองรากเหง้าของคนไทยเองที่ผสมผสานมาหลากหลายชาติพันธุ์จนกลายเป็นดินแดนไทสยาม

ก่อนหน้านี้เราก็คือกลุ่มชนไทน้อยเหมือนคนที่อยู่ในดินแดนลาวที่มีสายธารรากเหง้ามายาวนานนับหมื่นปี ตลอดวัฒนธรรมเส้นทางข้าวใต้แม่น้ำแยงซีเกียงลงมา ประกอบด้วยคนไทกลุ่มต่างๆ แล้วแต่บันทึกประวัติศาสตร์จะเรียกขานแต่ละยุคสมัย เพราะชาวฮั่นเหนือแม่น้ำเหลืองขึ้นไปมีวัฒนธรรมอีกแบบหนึ่งและรุ่งเรืองในประวัติศาสตร์มาก่อนพวกเราทางใต้

ชาวผู้ไทกลุ่มต่างๆ ทั้งไทดำ ไทขาว ดั้งเดิมเคยอาศัยอยู่ดินแดนแคว้นสิบสองจุไท หรือสิบหกจุไทแต่ดั้งเดิม บริเวณลุ่มแม่น้ำดำและแม่น้ำแดงในเวียดนามตอนเหนือ และแผ่นดินลาว ตลอดจนบางส่วนอาศัยอยู่ในสิบสองปันนาของชาวไทลื้อที่พูดสำเนียงคล้ายกัน และชาวไทลาว ส่วนหนึ่งก็เชื่อว่าต้นตระกูลตนเองมาจากที่นั่น และคือรากที่มาของคนไทลาว ไทน้อย ไทสยาม และไทอิสานในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งเป็นไทต่างๆ หลังการอพยพไปมาในดินแดนอันกว้างใหญ่แถบนี้เรื่อยมา

การเดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวผู้ไทจึงทำให้เราเห็นรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษาเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอนาคตในที่สุด เพราะการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นคุณค่าที่มีความหมาย

มนุษย์เกิดมาเพื่อเรียนรู้ พวกเขาเดินทางเพียงร้อยปีเพื่อบันทึกความทรงจำดีๆ และงดงามไว้ให้ความคิดถึงในกาลเวล

จะมีใครสักกี่คนที่ไปเที่ยวในสถานที่ที่ไร้อดีตและอนาคตที่ไม่น่าจดจำมากกว่าหนึ่งครั้ง

นั่นเป็นคำตอบว่าทำไมชาวผู้ไทมาร่วมกันจัดงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วันผู้ไทโลกครั้งที่ 6 ครั้งนี้ จากกว่า 9 จังหวัดในประเทศไทย

ไม่ว่าจะเป็น ผู้ไทเรณูนคร ผู้ไทนาแก นครพนม ผู้ไทคำชะอี ผู้ไทหนองสูง มุกดาหาร ผู้ไทเขาวง ผู้ไทกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ ผู้ไทเซโปน (ยโสธร) มุกดาหาร ผู้ไทศรีธาตุ อุดรธานี ผู้ไทบุ่งเลิศ ร้อยเอ็ด ผู้ไทชานุมาน อำนาจเจริญ ฯลฯ

รวมถึง ผู้ไทลาว จากประเทศลาว และผู้ไทเวียดนาม จากประเทศเวียดนาม ที่เดินทางมาจากเขตจังหวัดแทงหัว (Thanh hoa) และจังหวัดเหงะอาน (Tỉnh Nghệ An) อีกด้วย

จัดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร ที่เป็นเหมือนเมืองหลวงของชาวผู้ไทไปแล้ว เมื่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครบอกว่า จังหวัดสกลนครมีประชากรราว 1.2 ล้านคน แต่เป็นชาวผู้ไทกว่า 7 แสนคน มากที่สุดในประเทศไทย.

(คอลัมน์โลกและเรา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559)

โดย เมธา

 

กลับไปที่ www.oknation.net