วันที่ อังคาร มกราคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ใน กทม.ป้ายร้านค้า ยังมีชื่อไทยจีนอังกฤษ ใน 3 จชต.ก็น่าจะมีไทยและยาวี ได้


 

10392

ในการให้สัมภาษณ์ วรพล กิตติรัตวรางกูร แห่งแทบลอยด์ไทยโพสต์ ของ 

พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่เผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 นั้น

นอกจากการเปิดเผยให้รู้ถึงที่มาของ กลุ่มมาราปาตานี ที่มีประเทศมาเลเซียเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลังแล้ว

พล.อ.อกนิษฐ์ ได้พูดถึงการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างน่ารับฟังยิ่ง

ที่ท่านแสดงความเห็นในเรื่อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างกระจ่างชัดนั้น เนื่องจากระหว่างรับราชการท่านเคยดำรงตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวกับข้องกับปัญหาภาคใต้หลายตำแหน่ง

นั่นคือ หัวหน้าส่วนประสานงานด้านมาเลเซีย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก(ศปก.ทบ.) , ผู้เชี่ยวชาญพิเศษกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

ด้วยตำแหน่งดังกล่าว

พล.อ.อกนิษฐ์ จึงสามารถ “เข้าใจ” มูลเหตุแห่งปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างดี จนสามารถ “เข้าถึง” เพื่อเสนอแผน “พัฒนา” ได้ตรงเป้า

ซึ่งผมอยากจะกล่าวว่า

นี่คือการน้อมนำพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานไปดำเนินการอย่างได้ผล

พล.อ.อกนิษฐ์ให้สัมภาษณ์ว่า ขั้นตอนต่อไปในการแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ก็คือ

การนำมิติทางวัฒนธรรม เข้าไป เพราะประเด็นในการต่อสู้ของคนกลุ่มหนึ่งเน้นไปที่นั่นด้วย

นั่นคือการหยิบยกเอาเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม มากล่าวอ้างเพื่อปลุกระดมชาวบ้านให้ลุกขึ้นมาทวงคืนอัตลักษณ์ของผู้คนใน จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่ง พล.อ.อกนิษฐ์ให้สัมภาษณ์ว่า ในเรื่องของเชื้อชาติ ศาสนานั้นทางการได้ดำเนินการมาหมดแล้ว ยังคงเหลือแต่มิติทางวัฒนธรรมเท่านั้นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และควรเร่งดำเนินการอย่างยิ่ง

พล.อ.อกนิษฐ์ ตั้งคำถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ ที่จะงานแสดงนาฎศิลป์อาเซียน แล้วเชิญประเทศในอาเซียนทั้งหมดนำนาฎศิลป์ของแต่ละประเทศมาแสดงในพื้นที่ หรือ

การจัดเทศกาลอาหารอาเซียน, งานแสดงสินค้า OTOP ก็น่าที่จะจัดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้บ้าง เหมือนการจัดงานนกเขาอาเซียนให้เห็นว่า 3 จังหวัดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของไทย แต่เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนด้วย

และที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ พล.อ.อกนิษฐ์ ได้ตั้งคำถามว่า

ทำไมในกรุงเทพฯ  ป้ายร้านค้ายังมีทั้งภาษาไทยผสมอังกฤษ หรือ จีน แล้วทำไมในภาคใต้จะมีภาษาไทยผสมภาษายาวี ไม่ได้..

ผมอ่านบทสัมภาษณ์นี้แล้ว ชอบมากครับ แสดงว่า พล.อ.อกนิษฐ์ “เข้าใจ เข้าถึง” ปัญหาตามที่ในหลวงทรงสอนไว้ จึงสามารถคิดที่จะ “พัฒนา” วิธีการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

ผมไม่ทราบว่าจะมีผู้ใหญ่ในรัฐบาลได้อ่านบทสัมภาษณ์ในแทบลอยด์วันอาทิตย์ของไทยโพสต์มากน้อยแค่ไหน วันนี้จึงขอนำมาถ่ายทอดไปยังท่านที่มีหน้าได้รับพิจารณาด้วยครับ

พร้อมนี้ขอกราบขอบคุณ พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ สมาชิก สนช.ที่กำลังริเริ่มจะให้มี คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเสริมสร้างสันติสุช ของ สนช.เป็นอย่างสูงครับ !

โดย ภาณุมาศ_ทักษณา

 

กลับไปที่ www.oknation.net