วันที่ ศุกร์ มกราคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เสียงเล็กๆจากผืนป่าสะพุงเหนือ...


พลันที่เด็กๆทั้ง 34 ชีวิตจาก โรงเรียนโคกสง่า โรงเรียนนาเจริญ และโรงเรียนสะพุงเหนือ ในพื้นที่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ มารวมตัวกันหน้าเสาธงภายในศูนย์พิทักษ์ป่าภูเขียวที่ 5 (สะพุงเหนือ)...

ความเงียบสงบเมื่อครู่กลับถูกทดแทนด้วยความสดใสของเด็กๆ ที่จะมาร่วมเรียนรู้ถึงความสำคัญของผืนป่าอันอุดมแห่งนี้ในค่ายเยาวชน “สะพุงเหนือรักเด็ก”...

ค่ายเยาวชนเล็กๆ จากกลุ่มคนเล็กๆ ที่หมายเพียงให้เรา เขา ได้รู้จักและเห็นคุณค่าของผืนป่าสะพุงเหนือ...

ผืนป่าอันเป็นส่วนหนึ่งของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ...

ผืนป่าซึ่งวันนี้สถานการณ์การดำรงอยู่ของสรรพชีวิตกำลังถูกสั่นคลอนจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่จะเข้ามาทำลายล้างความอุดมสมบูรณ์ให้หมดไปอย่างราบคาบ...

“พื้นที่นี้สำคัญมาก เราเห็นความอุดมสมบูรณ์ เราคลุกคลีกับป่าภูเขียวมาตั้งแต่เด็ก เราจึงไม่อยากให้มันถูกทำลาย เรายังหวังว่าทุกคนจะได้มาเห็นเหมือนกันกับที่เราเห็น...

และเราเชื่อว่า ช่วงวัยที่สามารถรับรู้และซึมซับความงามอันละเอียดอ่อนเหล่านี้ได้ดีที่สุดก็คือช่วงวัยที่อยู่ตรงหน้านี่เอง เราหวังกันลึกๆว่าเด็กจะเห็นและรู้จักคุณค่าในสิ่งที่อยู่ใกล้บ้านของพวกเขา...” วิชัย นาพัว แห่งชมรมเด็กรักนก บ้านท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ หนึ่งในผู้ริเริ่ม “ค่ายสะพุงเหนือรักเด็ก” บอกถึงความตั้งใจในการทำงานครั้งนี้...

การทำงานของวิชัยและคนกลุ่มเล็กๆในผืนป่าสะพุงเหนือที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ในเนื้อที่กว่า 975,000 ไร่ เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายทั้ง แม่น้ำพรม แม่น้ำเชิญ และลำสะพุง...

ซึ่ง “ลำสะพุง” นี่เองนับเป็นธารน้ำสายหลักที่ไหลลงเติม “แม่น้ำชี” มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของทุกลำน้ำสาขา...

และ ลำสะพุง กำลังถูกบางอำนาจเร่งเร้าผลักดันให้เกิดโครงการขนาดใหญ่ขึ้นในผืนป่าสะพุงเหนือ...

ได้แก่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำนาม “อ่างเก็บน้ำลำสะพุง” ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านสะพุงเหนือ  ตำบลหนองแวง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ มีขนาดความจุอ่างเก็บน้ำ 32.00 ล้านลูกบาศก์เมตร ลักษณะก่อสร้างเป็นทำนบดินแบบแบ่งโซน (Zone Type Dam) ความกว้างสันเขื่อน 8.00 ม. ความยาวสันเขื่อน 1,538 ม. ส่วนสูงที่สุด 38.10 ม. ค่าลงทุนโครงการ  2,420.84 ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง  3  ปี (พ.ศ. 2557 – 2559)

ซึ่งโครงการนี้กรมชลประทานได้จัดทำรายงานเบื้องต้น (Reconnaissance Report) แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2537 ทั้งยังออกแบบเขื่อนหัวงานในปี พ.ศ.2538 อีกทั้งยังศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์โครงการควบคู่กันไป  ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานกันมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2537 แล้วเสร็จในขั้นตอนแรก เดือนตุลาคม 2538 ก่อนจะจัดส่งรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2539...

แม้จากวันเริ่มต้นโครงการถึงวันนี้จะผ่านเวลามาไกล และไม่ว่าการปกครองจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร คณะรัฐบาลจะเป็นใครมาจากไหน “โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง” ยังถูกหยิบยกมากล่าวถึงทุกรัฐบาล...

กระทั่งล่าสุดคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาผลการศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงพื้นที่ดูงานและติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ในศูนย์พิทักษ์ป่าภูเขียวที่ 5 (สะพุงเหนือ) ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2558 ท่ามการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ผวจ.ชัยภูมิ และผู้นำท้องถิ่น

อีกทั้ง โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ยังถูกบรรจุให้อยู่ในแผนงานการจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน เมื่อปี พ.ศ.2556 และได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านผ่านพ้นไปแล้ว...

การจัดการน้ำที่จะเข้าไปท่วมทับผืนป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวกว่า 2,100 ไร่ให้จมสิ้นอยู่ใต้ผืนน้ำ...

ผืนป่าที่ประกอบด้วยป่าเต็งรังอันสมบูรณ์และป่าเบญจพรรค์ที่มากมายด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่หลายคนโอบ อีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังเป็นแหล่งหากินของช้างป่า ที่ยังปรากฏร่องรอยมากมายในพื้นที่โป่งดิน ซึ่งเป็นโป่งขนาดใหญ่และอยู่ห่างจากสำนักงานศูนย์พิทักษ์ป่าภูเขียวที่ 5 (สะพุงเหนือ) เพียงสองกิโลเมตรเท่านั้น...

ระหว่างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เราและเด็กๆได้หยุดพักในผืนป่าเต็งรังอันอุดมสมบูรณ์...

เราหยุดพัก ก่อนนิ่งฟัง พร้อมสัมผัสต้นไม้แต่ละต้นตามพึงใจ...

บ้างหลับตา...

บ้างโอบกอดต้นไม้...

บ้างเอนหลังพิงลำต้นอันสูงใหญ่...

เราปล่อยเวลาเช่นนั้นเนิ่นนาน เพื่อหมายให้ทุกคนสัมผัสธรรมชาติให้นานที่สุด...

ก่อนที่เราจะได้สะท้อนความรู้สึกในช่วงเวลาดังกล่าวผ่านข้อความสั้นๆ...

“ฉันเกิดอยู่ที่นี่ ยังไงฉันก็ต้องตายอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม...” บางเสียงสะท้อนผ่านออกมาเช่นนั้น...

เสียงสะท้อนเล็กๆที่ยังคงก้องกังวานในป่าสะพุงเหนืออยู่เช่นนั้น...

ป่าสะพุงเหนือที่เราใช้ชีวิตร่วมกันกว่า 3 วัน 2 คืน เพื่อเรียนรู้ถึงความสำคัญของธรรมชาติในผืนป่าแห่งนี้...

ผืนป่าที่เราผ่านหนาว ร้อน ฝนกระหน่ำ นั่นก็เพียงหมายใจมารู้จักป่าต้นน้ำแห่ง “ลำสะพุง”...

ลำสะพุง ที่วันนี้ยังคงความงดงามและความบริสุทธิ์เอาไว้ได้เหมือนเช่นที่เคยเป็นมา...

ความงดงามและความบริสุทธิ์ที่วันนี้เราและเด็กๆได้รู้ ได้เห็น และได้ร่วมสัมผัสด้วยตัวเอง กระทั่งได้เรียนรู้แล้วว่า “ผืนป่าสะพุงเหนือ” ทรงคุณค่าควรแก่การรักษาไว้เช่นไร...

. . .

 

 

 

โดย turtlerun

 

กลับไปที่ www.oknation.net