วันที่ จันทร์ กุมภาพันธ์ 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทบาทของญาติในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท


 
ญาติมีส่วนสำตัญมากในการป้องกันการกำเริบของโรค  เนื่องจากโรคจิตเภทต้องการเวลายาวนานในการรักษา และมีโอกาสในการกำเริบได้สูงนั่นเอง  ญาติจะมีบทบาทในการป้องกันการกำเริบของโรคได้ดังนี้  
๑.ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยดูแลตนเอง  ผู้ป่วยจิตเภทอาจมีอาการแยกตัวออกจากสังคม เฉยชา ไม่มีเป้าหมายของชีวิต ทำให้การดูแลตนเองไม่ดี อนามัยส่วนตัวจึงมักไม่ดี ญาติต้องเข้าใจว่า พฤติกรรมต่างๆดังกล่าวเป็นอาการของโรค ไม่ใช่ผู้ป่วยเกียจคร้าน  ญาติจึงต้องช่วยเหลือผู้ป่วยโดยกระตุ้นให้ดูแลตนเอง ให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆในบ้าน เช่น มอบหมายให้ล้างถ้วยชาม กวาดบ้านถูบ้าน เป็นต้น  
๒.คอยสังเกตอาการกำเริบ  ความช่างสังเกตของญาติในอาการเตือนของผู้ป่วย เช่น ญาติสังเกตได้ว่าผู้ป่วยเริ่มสับสน เริ่มระแวง ไม่ยอมนอน พูดมากขึ้น แยกตัว เก็บตัวเงียบ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยแพทย์ในการป้องกันการกำเริบได้ และจะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาทันท่วงที  
๓.ช่วยลดความเครียดให้ผู้ป่วย  ความเครียดบางอย่างอาจเป็นปัญหากับผู้ป่วยในช่วงที่กำลังจะดีขึ้น  ความเครียดอาจเกิดจากภายในหรือภายนอกครอบครัวก็ได้  ซึ่งญาติจะช่วยลดความเครียดในผู้ป่วยเพื่อป้องกันการกำเริบได้ดังนี้  
๓.๑การปรับเปลี่ยนความคาดหวังในตัวผู้ป่วยให้เหมาะสมตามระดับความสามารถของผู้ป่วยที่จะทำได้  พยายามค้นหาสิ่งที่ผู้ป่วยสามารถทำได้  และช่วยให้ผู้ป่วยค่อยๆปรับตัวตามความสามารถ  พูดกับผู้ป่วยสั้นๆให้ได้ใจความ อย่างเปลี่ยนแปลงตารางเวลาต่างๆถ้าไม่จำเป็น และรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ป่วย  
๓.๒หลีกเลี่ยงการทะเลาะกับผู้ป่วย  
๓.๓ลดความตึงเครียดของตัวญาติเอง โดยญาติควรหาเวลาส่วนตัว หรือพักผ่อนบ้าง ด้วยการผลัดกันกับญาติคนอื่นมาช่วยดูแลผู้ป่วยแทน เพราะถ้าญาติมีความเครียดน้อยลง ผู้ป่วยก็จะเครียดน้อยลงด้วย  
๔.ค้นหาและสนับสนุนจุดดีของผู้ป่วยแม้จะเป็นจุดเล็กๆที่ผู้ป่วยเริ่มจะดีขึ้นก็ตาม  สนับสนุนผู้ป่วยให้ค่อยๆปรับตัวโดยไม่เร่งรัด ญาติอาจชมเชยและให้กำลังใจ เช่น ให้ผู้ป่วยอาบน้ำเอง หัดทักทายสวัสดีกับคนอื่น เป็นต้น  จุดเ้ล็กๆเหล่านี้จะรวมเป็นจุดใหญ่ให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น  
๕.อย่าลืมดูแลผู้ป่วยเรื่องการรับยาและให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ตามนัด  เนื่องจากโรคจิตเภทต้องการระยะเวลาที่นานพอสมควรในการรักษา  ดังนั้น การรับยาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญ  ถ้าญาติเห็นว่าโรคดีขึ้นแล้ว หรือมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาแล้วไม่ไปรับยาตามนัด จะทำให้ผู้ป่วยขาดยาและเกิดปัญหาขึ้นได้  ดังนั้น จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะหยุดยา และควรดูแลผู้ป่วยให้รับยาอย่างสม่ำเ้สมอ  
เอกสารอ้างอิง คู่มือประกอบการบรรยาย เรื่อง โครงการอบรมความรู้เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  จัดทำโดย โรงพยาบาลสวนปรุง  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โดย ลุงจรัส

 

กลับไปที่ www.oknation.net