วันที่ อาทิตย์ มีนาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นพต.35 ลำปาง ภ.จว.เชียงรายจัดงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2559


             ด้วย นพต.รุ่น 35 ลำปาง/รุ่นปี 2527 ในสังกัด ภ.จว.เชียงราย  ได้มีมติในที่

ประชุมให้จัดงานลี้ยงรุ่นประจำปี 2559 ในวันเสาร์ ที่  19  มีนาคม  2559     ที่

ร้านบ้านริมน้ำ อ.เชียงของ  จ.เชียงราย

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

           เวลา 12.00 น.     - ลงทะเบียน 1,000.-บาท รับกุญแจห้องพัก(ที่พักฟรี)/รับประทานอาหารเที่ยง 

           เวลา  14.00  น.   - ลงเรือนำเที่ยวทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำโขง ไทย-ลาว-เมียนมาร์

           เวลา  16.00 น.   – ร่วมกิจกรรมกลุ่ม กีฬา เกมส์ฮาเฮ

           เวลา  17.30 น.   – เข้าที่พัก(อยู่ใกล้กับสถานที่จัดงาน) ทางคณะกรรมการ

ได้จัดที่พักสำหรับผู้ที่ต้องการค้างคืนไว้แล้ว (เพื่อความสะดวกในการจัดที่พักขอความ

กรุณาผู้ที่จะพักค้างคืน แจ้งยอดจำนวนผู้ที่จะพักให้คณะกรรมการทราบก่อนวัน

จัดงานด้วย)

           เวลา  18.00 น.   -  ร่วมงานพบปะสังสรรค์ 

             จึงแจ้งมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเพื่อน นพต.รุ่น 35 ลำปาง / รุ่นปี 2527 

ทุกท่านพร้อมครอบครัว ร่วมงานพบปะสังสรรค์ประจำปี 2559 ของ ภ.จว.เชียงราย  โดยพร้อมเพรียงกัน

 

                                      กรรมการจัดงาน


ดาบตำรวจชีพชูชัย ไชยวุฒิ      ประธานรุ่น ภ.จว.เชียงราย      08 1951 3184

 

ดาบตำรวจไพชยนต์ ดอนลาว ประชาสัมพันธ์ รุ่น ภ.จว.เชียงราย  081-8830971

โดย นายสารถี

 

กลับไปที่ www.oknation.net