วันที่ พุธ มีนาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและการดำรงชีพของผู้ป่วยทางจิต


 
การฟื้นฟูผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ รบกวนความสงบของผู้อื่น  
๑.ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เช่นโกรธ กลัว ตกใจ                                       -เเข้าใจว่าผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จริงๆ                                 -ไม่โกรธหรือกลัว มีท่าทีสุขุม เยือกเย็น เมตตา ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอบอุ่น มีที่พึ่ง   -พูดให้ผู้ป่วยเข้าใจผลเสียของการโกรธ ฝึกการควบคุมอารมณ์ตนเอง ศึกษาทำความเข้าใจอารมณ์ของผู้ป่วย ป้องกันสถานการณ์ที่จะกระตุ้นให้เกิดอารมณ์   -ไม่ขัดใจถ้าไม่จำเป็น  
๒.ท่าทีไม่เป็นมิตร หวาดระแวงกลัวคนมาทำร้าย ไม่สนใจตัวเองและสิ่งแวดล้อม เชื่อสิ่งที่เป็นไปไม่ได้                                                                  -ไม่แสดงท่าทีลับลมคมใน ซุบซิบนินทา มีอะไรให้พูดอย่างเปิดเผย  
๓.วุ่นวาย ทำลายข้าวของ ทำตามความพอใจของตนเอง                           -ระวังสิ่งของที่เป็นเครื่องทือในการทำร้ายตนเองและผู้อื่น จัดสถานที่ให้ผู้ป่วยได้ระบายอารมณ์  
๔.ก้าวร้าว ข่มขู่ ส่งเสียงรบกวน                                                       -ไม่แสดงความก้าวร้าวเข้าใส่กัน มีเหตุผล ใจเย็น และไม่ตอบสนองความต้องการเมื่อมีการแสดงวาจาที่ไม่เหมาะสม  
๕.ไม่ยอมให้ผู้อื่นเข้าใกล้ ไล่คนรอบข้าง สกปรก ไม่มีระเบียบ แต่งตัวประหลาด -ให้ผู้ป่วยอยู่บริเวณห้องที่กว้างพอควร ให้ผู้ที่ไว้วางใจมากที่สุดทำกิจกรรมอยู่ในสายตา และเริ่มพูดคุยในทางที่ดี ไม่ดุด่า  
๖.เกียจคร้านต่อการทำกจิวัตรประจำวัน                                             -สมาชิกในครอบครัวช่วยกระตุ้นให้ทำกิจวัตรประจำวัน  
๗.ถือวิสาสะหยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต                                     -ไม่แสดงท่าทีมีลับลมคมใน ซุบซิบนินทา พูดอย่างเปิดเผย มีเหตุผล  
คำแนะนำด้านการดำรงชีพ                                                           ๑.อย่าคาดหวังสิ่งใดมากนัก เพราะผู้ป่วยอาจมีความคิดและการกระทำที่เปลี่ยนไปจากคนปรกติ จนไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนคนปรกติ                         ๒.ดูแลเรื่องอาหาร และดูแลสุขอนามัยส่วนตัว                                       ๓.พยายามอย่าขัดใจหรือโต้แย้งกับผู้ป่วย                                           ๔.ดูแลให้ผู้ป่วยได้กินยาอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ                                 ๕.ดูแล พาผู้ป่วยไปพบแพทย์ตามนัด                                               ๖.สมาชิกในครอบครัวเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วย อย่าให้หลบหนีออกจากบ้าน เพราะจะทำให้อาการทรุดหนักลง  
เอกสารอ้างอิง คู่มือประกอบคำบรรยาย เรื่อง โครงการอบรมความรู้เพื่อดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  จัดทำโดย  โรงพยาบาลสวนปรุง  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

โดย ลุงจรัส

 

กลับไปที่ www.oknation.net