วันที่ เสาร์ มีนาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เบบี้บุดด้า มีที่ไหน


ในพุทธประวัติ ตอนที่นางสิริมหามายา ประสูติพระโอรส  ที่สวนลุมพินีวัน    แล้วมีใครก็ไม่รู้มาสร้างรูปหล่อโดยเรียกว่า พระพุทธเจ้าน้อย (เบบี้บุดด้า) ให้บูชากัน ดุจพระพุทธเจ้า  ถ้าพิจารณาให้ดี เป็นการไม่ควรที่เรียกอย่างนั้น เพราะกุมารยังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเพียงเป็นแค่เด็กน้อย    จะเรียกพระพุทธเจ้าก็เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วตรัสรู้ตัดอสวะกิเลสสิ้น ที่ต้นศรีมหาโพธิ  ในวันวิสาขา...จึงอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

โดย กัลยาณมิตตตา

 

กลับไปที่ www.oknation.net