วันที่ พฤหัสบดี มีนาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

24.03.2559 แรงงานจังหวัดกระบี่ จัดประชุมต่ออายุแรงงานต่างด้าว

24 มีนาคม 2559 ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ เวลา 09.00 - 13.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 250 คน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ โดยนางชวนชม บัวอนนท์ หัวหน้าฯ ได้เชิญนายจ้าง/ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวร่วมประชุม เพื่อชี้แจงให้ทุกคน ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศออกมา ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชาที่อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ รายงานตัว เพื่อจัดทำประวัติ และขออนุญาตทำงานเป็นเวลา 120 วัน ระหว่าง 1 เมษายน ถึง 29 กรกฎาคม 2559 โดยทุกคนจะได้รับอนุญาตให้ทำงาน 1เมษายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2561 เท่ากันทุกคน

9.00 น. นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ชี้แจงนโยบาย ครม.

ตัวแทนของสำนักงานสาธารณสุขกระบี่ ให้ความรู้เรื่องการตรวจสุขภาพ เพื่อนำเอกสาร และใบเสร็จรับเงินไปประกอบการต่ออายุบัตรฯ ให้แรงงานและตัวแทนของที่ทำการปกครองกระบี่

12.00-13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และเสวนากลุ่มย่อย โดยกำหนดปิดประชุมประมาณ 14.00 น.

โดย กระบี่ทูเดย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net