วันที่ เสาร์ มีนาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน 40 ปีมีครั้งที่เบตง               วันที่26 มี.ค. 59 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน" ฮิจเราะห์ศักราช 1437 เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณงามความดีของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ที่ได้ให้แบบอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องมุสลิมทั้วโลก ตลอดจนก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหมู่คณะ อันจะนำความสันติสุขอย่างยั่งยืนมาสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายอับดุลเราะแม เจะแซ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง พระครูไพศาลวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง พร้อมด้วยผู้นำศาสนา หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงพี่น้องมุสลิมจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 7,000 คน


                นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวชื่นชมอำเภอเบตง และยินดีที่คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง ที่สามารถร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมกันจัดงาน "เมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน" ในครั้งนี้ 

นายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง


                ส่วนนายดำรงค์ ดีสกุล นายอำเภอเบตง เปิดเผยว่า อำเภอเบตงได้ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา สาขาอำเภอเบตง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมตาดีกาอำเภอเบตง จัดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดินฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสืบทอดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป

นายอำเภอบาลิ่ง รัฐเคดาห์ มาเลเซีย ก็มาร่วมงานด้วย


                โดยภายในงานก็จะมีกิจกรรม การแข่งขันเกมส์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสำหรับโรงเรียนตาดีกา การแสดงปันจักสีลัต โดยคณะฮารีเมาปัตตานี การประกวดการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่าน การประกวดการอาซาน การประกวดการบ่น (แงะแปะ) การฟังการบรรยายธรรม การอ่านบัรซันยี และร่วมกันซอลาวาต (สรรเสริญพระศาสดา) รวมไปถึงนิทรรศการของโรงเรียนสองระบบในพื้นที่ 


นายดลเดช พัฒนรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 

                 ในส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ก็นำโดยสภาสันติสุข ที่มีกำนันมนเทียร แบูซู เป็นหัวหอก นัดรวมพลประชาชน ทุกหมู่บ้านจำนวน กว่า 2,000 คน รถ 400 คัน มอเตอร์ไซค์กว่า 100 คัน ที่ สามแยก ก.ม. 27 ตั้งแต่ 7.00 น. เคลื่อนขบวนมาพร้อมกันจนกระทั่งมาถึงบริเวณงานอย่างพร้อมเพรียง แสดงถึงความสามัคคีและศัรทธาของประชาชนต่อจุฬาราชมนตรี อันเป้นประมุขสูงสุดทางจิตวิญญาณของชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศนั่นเอง...ศณีรา รายงาน.


ชาวอัยเยอร์เวง 2,000 คน รถ 400 คัน ไปร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net