วันที่ พุธ เมษายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข่าวด่วน!! โยกย้ายซาเลเซียน2016ประกาศ คณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทย

เรื่อง การแต่งตั้งสมาชิกซาเลเซียนเข้ารับหน้าที่ใหม่ ปีการศึกษา 2016


1. ภราดาดอมินิก ซาวีโอ วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม เหรัญญิกแขวงฯ

2. ภราดายอห์น บัปติสต์ ถนัด อนันต์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะฯ

3. คุณพ่ออันตน ปิยะ พืชจันทร์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะฯ

 

4. บ้านเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน กรุงเทพมหานคร

            คุณพ่ออารอน อัลโกเซบา อธิการ

            ภราดาดอมินิก ซาวีโอ วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม เหรัญญิกบ้านเจ้าคณะฯ และผู้รับผิดชอบบ้านดอนบอสโก กรุงเทพกรีฑา

            คุณพ่อชาร์ลส์ เวลาร์โด ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ปากเกร็ด


5. บ้านเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ

            คุณพ่อฟรังซิส เซเวียร ศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ,จิตตาธิการ, ผู้รับผิดชอบกลุ่มผู้ร่วมงานซาเลเซียน

            คุณพ่อเปโตร สามัคคี ชัยพระคุณ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ปากเกร็ด


6. บ้านดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร

            คุณพ่อโยเซฟ มานะชัย ธาราชัย อธิการ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพ

            ภราดาซามูแอล จิตติ อุปการ รองผู้อำนวยการ และที่ปรึกษาแผนกช่างพิมพ์

            คุณพ่ออันตน ปิยะ พืชจันทร์ เหรัญญิก


7. บ้านดอนบอสโก บ้านโป่ง

            คุณพ่อหลุยส์ พรจิต พูลวิทยกิจ อธิการ

            คุณพ่อไมเกิ้ล มีคาแอล อดุลย์เกษม รองอธิการ, จิตตาธิการ และผู้รับผิดชอบแผนกนักเรียนประจำ

            คุณพ่อคามิลโล ชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง

            ภราดาโยเซฟ สุวรรณ จูฑะสมพากร เหรัญญิก


8. บ้านสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง

            คุณพ่อยอห์น ลิสซันดริน รองอธิการ และเจ้าอาวาสวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

            คุณพ่อยอห์น ตามาโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง


9. บ้านนาซาเรท บ้านโป่ง  
 
            ภราดาอับราฮัม สารพัน แคเซอ เหรัญญิก และผู้ดูแลอภิรติกชน


10. บ้านหัวหินวิทยาลัย หัวหิน

            บราเดอร์เปาโล วรายุทธ เจริญภูมิ ผู้ดูแลอภิรติกชน


11. บ้านดอนบอสโก อุดรธานี

            คุณพ่อเปโตร นิพนธ์ สาราจิตต์ อธิการ

            คุณพ่อแพทริก มัชโชนี ผู้รับผิดชอบศูนย์ฝึกวิชาชีพดอนบอสโก (มิตรสัมพันธ์)


12. บ้านดอนบอสโกสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี

            คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ อำนวย ฤทัยคงถาวร เจ้าอาวาสวัดคาทอลิกนักบุญอันนา สมุย และผู้รับผิดชอบนิตยสารดอนบอสโก


13. บ้านแสงทองวิทยา หาดใหญ่

            คุณพ่อซีมอน บัญชา กิจประเสริฐ อธิการ บ้านแสงทองวิทยา หาดใหญ่

            ภราดายอห์น บัปติสต์ ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา

            คุณพ่อไมเกิ้ล สุเทพ จูสวย เหรัญญิก

            คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล่ รองอธิการ และเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์


14. บ้านดอนบอสโก เชียงใหม่

            คุณพ่อแอนโทนี เรสเตลลี อธิการ

            ภราดายอห์น บัปติสต์ ไพทูรย์ ธรรมนิตย์ ผู้ดูแลนักเรียนประจำ


15. บ้านอบรมซาเลเซียน สามพราน

            คุณพ่ออันตน บุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียนสามพราน และนวกจารย์

            คุณพ่อเปโตร นพดล ยอแซฟ เหรัญญิก และหัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายอภิบาลเยาวชน

            บราเดอร์ยอห์น บอสโก สุมุนี คง นักศึกษาปรัชญาศาสตร์ปีที่ ๔

            บราเดอร์ยอห์น บอสโก นารี เพิน นักศึกษาปรัชญาศาสตร์ปีที่ ๔


16. บ้านซาเลเซียน ฟิลิปปินส์

            บราเดอร์โยเซฟ เหงียน นัท เกา ศึกษาเทววิทยาปีที่ ๓   

17. บ้านซาเลเซียน ออสเตรเลีย

            บราเดอร์อันตน อนุสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ ศึกษาเทววิทยาปีที่ ๒

            บราเดอร์มัทธิว กิติชัย ใสสว่าง ศึกษาเทววิทยาปีที่ ๑

            บราเดอร์โทมัส ณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ เรียนภาษา และเตรียมเทววิทยา

 

18. หน้าที่พิเศษ

            คุณพ่อปอล ภูวนัส กิจสวัสดิ์ ศึกษาอบรมต่อเนื่อง


            ให้พี่น้องสมาชิกที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ประจาปีการศึกษา 2016 ได้เข้ารับตำแหน่งใหม่ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2016
            มิติความเป็นประกาศกเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตผู้รับเจิม และสิ่งที่แสดงออกถึงการเจริญชีวิตเยี่ยงประกาศกของพระเจ้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือการตระหนักในบทบาทของผู้ได้รับเรียก และถูกส่งไปเพื่อประกอบพันธกิจ
            ขอให้ท่าทีของความนอบน้อมเชื่อฟัง และความพร้อมในการปฏิบัติพันธกิจ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ตามพระพรพิเศษของคณะซาเลเซียน ทำให้ชีวิตของเราได้เป็นประจักษ์พยานอย่างชัดเจนมากขึ้น ถึงการเดินตามรอยพระบาทของพระเยซูคริสตเจ้า


ประกาศในวันที่ 5 เมษายน 2016

บาทหลวงเปาโล ประเสริฐ สมงาม

เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย

โดย sdcenter

 

กลับไปที่ www.oknation.net