วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

6. 4. 2559 เกาะพีพี เตรียมจัดงานสงกรานต์


๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ร้านอาหารโรงแรมชาวเกาะพีพีลอร์ด ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพีพี นำโดยนายจารีต ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานสมาคมฯ , กลุ่มพิทักษ์พีพี พร้อมกับ ผู้ประกอบการ เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ได้จัดให้มีการประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙ เกาะพีพี ต่อจากวันที่ ๔ เมษา ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๐ คน

เวลา ๑๕.๓๐ น.​ นายสมหมาย จันทร์ทิน เป็นพีธีกรกล่าวเปิดงานประชุมอย่างไม่เป็นทางการ  ยังคงยึดถือรูปแบบงานเป็นแบบเดิม มีขบวนพาเหรด กิจกรรมบนเวที การร่วมเล่นเกมส์ การจับรางวัลจากหางบัตรเข้างาน และการให้เช่าพื้นที่ขายของ

นายจารีต ณ ตะกั่วทุ่ง ประธานในที่ประชุมได้ขอคะแนนเสียง เรื่องการจัดตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย ๑๔ ฝ่าย มอบหมายให้แต่ละฝ่ายทำงาน เช่น ฝ่ายกองอำนวยการ, ฝ่ายจัดงาน, ฝ่ายแสง สี เสียง, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายพิธีกร พิธีการ, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายพยาบาล ฯลฯ และเพื่อลดขั้นตอนการประชุม จากเดิมที่กำหนดประชุมทุกๆ สองวัน ได้เปลี่ยนเป็นให้เวลาผู้ที่รับมอบหมาย และอาสาในการทำงานด้านต่างๆ ๑๔ ฝ่ายไปทำงานแล้วมาสรุปกันในวันที่ ๑๐ เมษายน และวันที่ ๑๒ เมษาจะลงพื้นที่จริง ตรวจสอบงานและสถานที่จริง เพื่องานที่เริ่มในวันที่ ๑๓ เมษายน จะได้ไม่ติดขัด

สรุปการประชุมได้ว่า จะมีขบวนพาเหรด เดินไปในถนนสายหลักของเกาะพีพี เพื่อเรียกความสนใจจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะพีพี ในวันนั้น เริ่มขบวนเวลา ๑๕.๓๐ น. จบขบวนที่เวทีกลาง ลานปลาใบ เวลา ๑๗.๐๐ น. เริ่มงานบนเวที ๑๘.๐๐ น. จบการแสดงและเลิกเวที ประมาณ ๒๔.๐๐ น. 

สาระของการประชุม มุ่งไปที่การมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มย่อยของชมรม ที่แบ่งไว้ คือ กลุ่มเรือหางยาว, กลุ่มร้านนวด ร้านเสริมสวย, กลุ่มร้านทัวร์, กลุ่มโรงแรม ที่พัก, กลุ่มร้านอาหาร, กลุ่มร้านสัก ฯลฯ ไปดำเนินงานตามที่ได้วางแผนงานร่วมกันไว้ เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. พร้อมนัดประชุมใหม่อีกครั้ง วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ร้านอาหารชาวเกาะ เวลาเดิม ๑๕.๐๐ น.

ชุมชนเข้มแข็ง ถ้าคนในชุมชนร่วมใจ เป็นการกล่าวปิดท้ายรายการของผู้ประกอบการรายหนึ่ง ที่เข้าร่วมประชุมกล่าวไว้ ณ เกาะพีพี ซึ่งคาดหวังว่างานสงกรานต์ ปี ๒๕๕๙ จะผ่านไปด้วยดี

กระบี่ทูเดย์


รายงานจากเกาะพีพี จังหวัด กระบี่

 

 

 

โดย กระบี่ทูเดย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net