วันที่ พฤหัสบดี เมษายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนา "ร่วมแก้วิกฤตภัยแล้งด้วยฝายมีชีวิต


 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวทีเสวนา "สานพลังประชารัฐ สร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่การปฏิรูปประเทศด้วยฝายมีชีวิต

 

"ร่วมแก้วิกฤตภัยแล้งด้วยฝายมีชีวิต อย่างยั่งยืน ใน 21-22 เม.ย.59 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสิต รับจำนวนจำกัด!!!!

 
รูปภาพของ ผู้พันปิ๊กฝายมีชีวิต
 
 

โดย ฝายมีชีวิต

 

กลับไปที่ www.oknation.net