วันที่ อาทิตย์ เมษายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ดร.สุรินทร์เอาด้วย จะเชิญ CNN มาขยายฝายมีชีวิตเมืองคอนสู่ระดับโลก


 

ฝายมีชีวิต ถวาย 90 พรรษา สู่ปฏิญญาบ้านตาล

 

 

วันนี้มีโอกาสได้ไปเล่าเรื่องฝายมีชีวิต ให้ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตเลขาธิการ

อาเซียน พร้อมคณะที่ท่านได้เชิญให้มาฟังร่วมกัน ที่โรงเรียนปอเนาะบ้านตาล นครศรีธรรมราช

ท่านให้โอกาสพวกเราได้เล่าอย่างเต็มที่และได้ดูแบบจำลองฝายมีชีวิตที่ผมทำจากไม้ไผ่ผ่าซีก โดยมีอาจารย์สมเดช เป็นตัวหลักใน

การอธิบาย พร้อมผม และ อาจารย์ศักดิ์พงษ์ นิลไพรัช 

เมื่อดูและฟังเสร็จ ท่านถึงกับหลุดปากออกมาว่า ท่านคิดว่าตัวท่านเองเป็นคนฉลาดมาก ที่คิดวางแผนแก้ปัญหาน้ำของประเทศชาติ

โดยใช้วิธีการผันน้ำจากลุ่มน้ำต่างๆ สลับกันไปมา เพื่อช่วยแก้ปัญหา แต่เมื่อรับรู้เรื่องราวของฝายมีชีวิตแล้ว ท่านกลับพูดว่าที่ท่านคิด

ไว้นั้น เป็นเรื่องฉลาดน้อยไปเสียแล้ว เพราะฝายมีชีวิตเป็นการแก้ปัญหา โดยใช้น้ำที่มีอยู่แล้วในชุมชน ในสายน้ำธรรมชาติ ที่มีอยู่

เกินความต้องการ มาจัดการใหม่ให้ถูกต้อง มีค่าใช้จ่ายน้อยมาก และแก้ปัญหาที่เกิดจากน้ำได้อย่างครบวงจร ท่านถึงกับออกปาก จะ

ต้องรีบไปดูฝายมีชีวิตจริงๆ ให้เห็นวันนี้เลย จึงได้ชวนท่านไปดูของจริงกันถึงที่

เมื่อท่านได้รับรู้ข้อมูลทั้งหมดแล้ว ท่านจึงได้ชวนพวกเรา ให้ช่วยกันสร้างฝายมีชีวิตในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ได้อย่างน้อย 390

จุด เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้า ในวโรกาสที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ 90 ปี พระชันษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และ

ให้ถือว่าเรื่องนี้เป็น “ปฏิญญาบ้านตาล”

หลังจากได้ไปดูฝายมีชีวิตแล้ว ท่านได้พูดว่านี่เป็นเรื่องที่คนนครศรีธรรมราช เป็นคนคิดค้นเรื่องฝายมีชีวิตขึ้นมา ท่านจะนำเรื่องนี้

เข้าสู่ระดับนานาชาติ และจะเชิญ ซีเอ็นเอ็น ให้มาช่วยขยายต่อ ท่านได้พูดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของท้องถิ่นหรือเรื่องระดับชาติ

เท่านั้น แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลก เพราะทั่วโลกกำลังแก้ปัญหาน้ำ แต่ก็ยังไม่ตรงจุด เรื่องนี้จะให้นครศรีธรรมราชเป็นต้นแบบ โดย

ให้ถือว่า “เมืองนครศรีธรรมราช แหล่งบันดาลใจ การแก้ปัญหาน้ำของโลกอย่างยั่งยืน”

เมื่อทราบเรื่องนี้แล้ว ชาวฝายมีชีวิตในประเทศไทยของเรา เห็นว่าเราควรจะเดินหน้าเรื่องฝายมีชีวิตให้สุดฤทธิ์สุดเดชไหมครับ

ครูท้วม ไม้หลา 9 เมษายน 2559

 

 

ที่มา...https://web.facebook.com/groups/1618589318398629/

โดย ฝายมีชีวิต

 

กลับไปที่ www.oknation.net