วันที่ เสาร์ เมษายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รู้สาเหตุแล้วทำไมอากาศร้อนขึ้น


 

ขอพูดหยาบคายกับไอ้พวกที่มันชอบทำลายป่าน่ะว่า มันไม่รู้จักบุญคุณของป่า ซึ่งเป็นเครื่องคุ้มกะลาหัวของมัน จะพูดอย่างนี้ เพื่อมันลืมยาก ป่านี่คุ้มกะลาหัวมันไว้ อย่างที่นักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อและบอกอยู่ว่า ป่าทำให้เกิดบรรยากาศรอบโลกที่คุ้มครองแสงแดดอันเป็นพิษ เช่น แสงอุลตร้าไวโอเลต เป็นต้น...

เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเมื่อป่าถูกทำลายไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็บางและมันก็รั่ว จนไอ้แสงแดดที่เป็นพิษนั่นจะเข้ามาในโลก จะทำให้โลกร้อนขึ้น ร้อนขึ้น ร้อนขึ้น ผมก็สังเกตเห็นว่ามันก็ร้อน โดยเฉพาะปีกลาย ปีนี้มันร้อน ร้อนมากเกินกว่าที่แล้วมา จะด้วยอุปาทานหรืออะไรก็ไม่ทราบ มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ แต่เดี๋ยวนี้เขาเชื่อกันทั้งโลกว่าโลกมันร้อนขึ้นๆ เพราะว่าไอ้เครื่องคุ้มกะลาหัวสัตว์โลกนั้นมันรั่ว รั่วด้วยเหตุหลายๆ อย่าง

มันต้องใช้คำว่าไอ้คนทำลายป่านั่น เป็นผู้ทำลายเครื่องคุ้มกะลาหัวของมันเอง แล้วผู้ที่ไม่ได้ทำลายก็พลอยเดือดร้อนด้วย พวกเราไม่ได้ทำลายก็พลอยเดือดร้อนด้วย ก็เลยตกเป็นหน้าที่ต้องเอา ต้องช่วยกัน ช่วยกัน ช่วยกัน ให้มันหยุดทำลายป่า นี่เรียกว่าไอ้ป่าในแง่ของเรื่องโลก เรื่องทางโลก

ป่าในแง่ของศาสนาหรือของพระธรรม มันพูดได้อย่างไม่กลัวผิดว่า ความรู้เรื่องจิตใจมันตั้งต้นในป่า การเป็นฤาษี มุนี ชีไพร กระทั่งเป็นศาสดานี้ตั้งต้นในป่าทั้งนั้น จนพูดได้เลยว่าพระศาสดาทุกองค์ตรัสรู้เป็นศาสดาขึ้นมาในป่าไม่ว่าในศาสนาไหน โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานั้นน่ะ ท่านก็ใช้คำว่าประสูติในป่า คือ ป่าสาละ ตรัสรู้ในป่า แล้วก็อยู่ก็อยู่ในป่า โดยมากสอนก็สอนในป่า นิพพาน นิพพานก็นิพพานในป่า

นี่พูดให้เด็กๆ จำง่ายก็ว่าเกิดในป่า ตรัสรู้ในป่า อยู่ในป่า สอนในป่า ตายในป่านั่น พุทธบริษัทจึงรักป่า เพราะว่าเป็นอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

แม้แต่ที่มันเกี่ยวกับศาสนาอื่น ก็พระศาสดาเหล่านั้นก็ตรัสรู้ในป่า ก็ความรู้ในด้านจิต ด้านวิญญาณมันตั้งต้นขึ้นมาในป่า โดยฤาษี มุนี หรือใครก็ตามคนแรกน่ะ มันไปรู้ขึ้นมาในป่า คิดค้นในป่า มันรู้ง่าย มันตั้งต้นในป่าน่ะ วัฒนธรรมทางจิตใจ ทางศาสนาน่ะมันตั้งต้นในป่า เราควรจะรู้จักบุญคุณของป่า

พุทธทาสภิกขุ

ที่มา : อบรมพระนักพัฒนา โครงการพัฒนาป่าไม้ หน้ากุฏิ
ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่องชีวิตกับป่าไม้
#‎จดหมายเหตุพุทธทาส

โดย กัลยาณมิตตตา

 

กลับไปที่ www.oknation.net