วันที่ เสาร์ เมษายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สายน้ำเดียวกันจากคีรีวง ถึงฝายวัดราษฎร์ประดิษฐ์ คนเมืองรู้แหล้วจะหนาว.เอ๋ย.ร้อน.


สายน้ำเดี่ยวกัน จากคีรีวง ผ่านฝายโครงการชลประทาน ถึงฝายวังบาดาล เลยไปถึงฝายวัดราษฎร์ประดิษฐ

คนในเมือง รู้แล้วจะหนาว เอ๋ยย ร้อน... 

 ชุมชนพึ่งตนเองสร้าง “ฝายมีชีวิต” หล่อเลี้ยงชุมชน บทเรียนที่ ทน.นครศรีฯ ไม่เคยเรียนรู้

 

 

ภาพด้านบนภาพนี้เป็นภาพอดีตฝายมีชีวิตที่บ้านคีรีวง ซึ่งเป็นฝายมีชีวิตตัวแรก ๆ ของกลุ่มคนสร้างฝาย แต่บัดนี้ฝายนี้ได้ถูกรือทิ้ง

ด้วยเหตุผลที่ฟังแล้วไม่อยากเล่าต่อ

ส่วนภาพด้านล่างนี้ คือภาพฝายที่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนสงกรานต์ที่ผ่านมา นี้เองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้กับชุมชนคีรีวงทั้งเรื่องท่องเทียว

และเรื่องผลไม้

จบเรื่องราวที่เป็นอดีต  นำมาย้อนหาตะเข็บ เพื่อให้ได้รู้ถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวฝายมีชีวิตว่าทำไมพื้อนที่ต้นน้ำคลองท่าดีที่บ้าน

คีรีวงถึงไม่มีฝายมีชีวิต สำหรับท่านที่พึ่งรู้จักฝายมีชีวิต หายสงสัยนะครับ ส่วนเนื้อความอย่าอ่านมันเลยครับ

ดูและทราบหน้าปกกับตอนจบเป็นพอ

.........................................................................................................

จากพี่พี่น้องชุมชนคีรีวงที่วันนี้ไม่มีฝายมีชีวิต แต่พวกเขาได้สร้างฝายชลอน้ำขึ้นมาแทน เพื่อชะลอน้ำในลำคลองท่าดีที่เหือดแห้ง

ลงไปทุกวินาที ตามวืถีทางการดิ้นรนและต่อสู่เอาชีวิตรอดของมนุษย์ ฝายชลอน้ำคีริวง กักเก็บน้ำไว้ได้เท่าไร

พ้มคำนวนปริมาตรไม่ถูก ทราบได้เพียงอย่างเดี่ยวว่าน้ำที่ไหลล้นจากฝาย มันมีปริมาณน้อยเหลือเกิน

มันจะเหลือถึงพี่น้องที่อยู่ด้านล่างกี่มากน้อย 

ก่อนหน้านั้นพ้มของรถผ่านหน้าวัดวังไทร ชาวบ้านละแวกวัดก็สร้างฝ่ายชลอน้ำกักเก็บน้ำไว้

เดินทางต่อมาถึงคลองท่าดีที่อยู่ด้านหลังวัดดินดอน ซึ่งอยู่ด้านล่างของบ้านคีรีวง ที่นั้น ก็มีการสร้างฝายชลอน้ำเช่นกัน 

ขับรถตระเวณไปใจก็คิดไปจะเหลือน้ำไไหลไปถึงโรงสูบน้ำของเทศบาลที่บ้านท่าใหญ่ สักกี่มากน้อย

 พ้มไม่แวะไปดูที่โรงสูบน้ำเทศบาล  

แต่ใจพ้มภาวนาไปตลอดทางและคิดว่าคลองสาขาอื่น ๆ จะมีน้ำไหลมาสมทบกับคลองท่าดีที่ไหลมาจากคีรีวง

มีน้ำมากพอให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้ เพราะน้ำจากต้นน้ำน้อยจริง ๆ และถูกพี่น้องเราต้นน้ำกักเก็บไว้ใช้เพื่อการต่าง ๆ 

ตลอดเส้นทาง ที่ฝายโครงการชลประทานท่าดี ผมไปถึงที่นั้นแทบลมจับ ทุกท่านครับ น้ำไม่ล้นสันฝาย ประตูระบายน้ำเข้าคลอง

ชลประทานถูกปิด บานประตูสปริงเวย์ ก็ถูกปิด น้ำไม่มีไหลออกทางทั้งสอง มีเล็ดลอดออกมาได้ก็เพียงส่วนน้อย ไม่จมหลังตีน

สำหรับด้านคลองส่งน้ำ ด้านสปริงเวย์ มีน้ำไหลเล็ดลอดออกมามากกว่า

แต่ไม่น่าจะพอสำหรับพี่น้องในเทศบาล 100,000 กว่าคน พี่น้องในเขตเทศบาลกำลังจะขาดน้ำที่ใช้ผลิตประปาที่มาจากคลองท่าดี

ไม่ ๆ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น และพี่น้องในเขตเทศบาลจะขาดน้ำไม่ได้ หนทางเดียวเท่านั้นที่พี่น้องในเขตเทศบาลจะไม่ขาดน้ำผลิต

ประปาจากคลองท่าดีคือรวมตัวกันกดดันให้เปิดสปริงเวย์ระบายน้ำเพื่อน้ำจะได้ไหลไปถึง

แต่ช้าก่อนครับ..จากจุดนี้พ้มเดินทางต่อไปยังฝายมีชีวิตวังเพดาล ซึ่งอยู่ด้านล่างฝายโครงการชลประทานท่าดี ที่นั้นกำลังสร้างฝาย

กันอย่างขมักเขม้น เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ยามแหล้งนี้ 

พ้ม.ข้ามฝายหาดใหญ่ไชยมนตรี ฝายนบเตียน ฝายวัดน้ำรอบ เพราะทั้งสามฝายนี้มีน้ำมกมายมาถึงฝายวัดราษฎร์ประดิษฐ์ที่ยังสร้าง

ไม่เสร็จ  ฝายเหล่านี้ล้วนกักเก็บน้ำได้ทั้งนั้น แหล้วจะเหลือน้ำมาถึงฝายในเขตเมืองทั้ง 6 ตัวสักเท่าไหร..

งานนี้ไม่มึงก็กูอยู่ร่วมชายคากันไม่ได้  จะเป็นจริงดังคำกล่าวนี้หรือไม่ไม่นานก็รู้ 

 

ขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่จะเปลี่ยนจากการปล้นคนรวยมาปล้นน้ำก็คราวนี้.หรือว่าไม่..

.............................................................

เอ้าพี่น้องชาวฝายมีชีวิตที่อยู่เหนือระวังไว้นะครับ เดี่ยวจะโดนปล้นน้ำ 

....................................................

 เรื่องราวการหายไปของน้ำระหว่างทางเดิน เอ๋ยไหล..ของสายธารคลองท่าดีซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบหลักป้อนเข้าสู่โรงสูบน้ำของ

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บัดนี้เหลือน้อยเต็มที แหล้วอย่างนี้ ในไม่อีกกี่วันข้างหน้าถ้าฝนไม่ตกลงมาชาาวเราในเขต

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะมีน้ำเหลือใช้จากชุมชน 2 ฝั่งคลองท่าดี มาให้ผลิตประปาสักกี่มากน้อย ด้วยพี่น้องที่อยู่ต้นน้ำ

ขณะนี้ต่างก็ดิ้นรนหาทางกักเก็บน้ำและสูบน้ำเพื่อการอยู่รอดของตนเองกันทุกถ้วนทั่วครัวเรือน

........................................................

 

 ฝาชะลอน้ำคลองท่าดี ที่บ้านคีรีวง

 นำ้ไหลล้นฝายน้อยมาก

 ด้านล่างฝาย

 ด้านบนฝาย

 บริเวณนี้ค์อจุดสร้างฝายมีชีวิตเมือปีก่อนโน้น

 เอ้า...วัวใคร..

 

ฝายคลองการชลประทานท่าดี 

 ทางน้ำไหลเข้าคลองชนประทาน

 น้ำด้านบนฝาย

 วัดไม่ได้ว่าเหลือเท่าไหร เพราะต่ำกว่ามาตร

 น้ำไม่ล้นตัวฝายครับ

ออกทางนี้แหละครับ 

 ฝายวังเพดาล กำลังเร่งสร้างเสร็จเร็ว ๆนี้ครับ..

 ปลาว่ายมาหาน้ำเย็น ส่วนอื่นน้ำน้อยและร้อน

 

 น้ำหน้าฝายสู้งไม่ถึงเข่า

 

 

 ฝายวัดราษฎร์ประดิษฐ์อีดตัวที่กำลังสร้าง.

เริ่มเก็บน้ำได้แหล้ว 

 

ขอขอบคุณที่มาภาพบางภาพและสามารเข้าไปอ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้จาก 

http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9570000080422&Html=1&TabID=1&

โดย ฝายมีชีวิต

 

กลับไปที่ www.oknation.net