วันที่ จันทร์ เมษายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เปิดอาคารละหมาด ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในประเทศ


 

ละหมาดฮายัตเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่             

              วันที่ 22 เม.ย. 59 เวลา 18.29 น. ณ อาคารละหมาด จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา เป็นประธานพิธีละหมาดฮายัตโดยมี นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาคารละหมาดก็เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมจุดชมวิวทะเลหมอก ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม


 


               นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า คนตำบลอัยเยอร์เวง โชคดีมาก ที่พระเจ้าได้ประทานภูมิอากาศที่ดี ภูมิทัศน์ที่ดี ทะลหมอกที่สวยงามตลอดปี เงินเป็นหมื่ล้านแสนล้านก็ซื้อไม่ได้ จึงขอให้ชาวตำบลอัยเยอร์เวง ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลความสะอาด ช่วยกันสอดส่องป้องกันไม่ให้ใครมาทำสิ่งไม่ดี ทำให้เสื่อมเสีย การที่มีสถานที่สวยงาม ก็จะทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชน ทุกคนมีรายได้ คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้น ค่อยๆพัฒนา ไม่ต้องรีบร้อน ต้องรอบคอบ ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ไว้ให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาธรรมชาติ แล้วนักท่องเที่ยวก็จะมา เพราะประทับใจทั้งคนและธรรมชาติที่นี่


              ทั้งนี้ ในพิธีละหมาดฮายัตเพื่อความสันติสุขนั้น ก็จัดง่าย โดยปูเสื่อน้ำมันและผ้าตรงลานหน้าอาคารละหมาด ในเวลา 18.45 น. จากการสังเกตการณ์ มีประชาชน ผู้นำศาสนา เข้าร่วมละหมาดพร้อมกันกว่า 300 คน หลังจากนั้นก็มีการแสดงวีดีทัศน์ถึงปรากฏการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง การแสดงนิทัศการ รับประทานอาหารหลากเมนูในท้องถิ่น ที่มาจากฝีมือชาวบ้านทุกหมู่บ้านในตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สามารถสร้างความสมานฉันท์ แบบท้องถิ่น นำไปสู่ความสันติสุขในพื้นที่ อย่างยั่งยืนต่อไป..ศณีรา รายงาน.


 

 

โดย ศณีรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net