วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฝายป่าตึง..ฝายแห่งศรัทธาและความดีที่แม่จัน


ภาพชาวบ้านป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ทั้งชายทั้งหญิงทั้งคนหนุ่มสาวจนถึงผู้เฒ่าผู้แก่จำนวนนับร้อยคนที่ช่วยกันขนหิน ปูน ทราย ท่อไม่ไผ่ ท่อประปา หม้อ จาน ช้อน ปลากระป๋อง ข้าวสาร ฯลฯ เดินเท้าไต่ดอยบุกไปถึงลำน้ำฮาฮุ ลำน้ำเฮโก ซึ่งเป็นต้นน้ำแม่จัน
โดยมีจุดประสงค์มุ่งมั่นร่วมกัน คือ เพื่อสร้าง "ฝายแห่งศรัทธา"
ด้วยพลังเหงื่อ พลังงานของชาวบ้าน ด้วยสองมือ สองแขนของชาวลีซอ อาข่า ลั๊วะ ลาหู่ จีนฮ่อและไทยใหญ่


แพกเกจภาพ "ฝายแห่งศรัทธา" โดย นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน ที่ส่งมาให้ดูด้วยความประทับใจ
เห็นภาพกลุ่มคนที่เป็นชาวบ้าน ชาวชาติพันธ์จำนวนมากจับกลุ่มพูดคุยวางแผนทำงาน
ภาพชาวบ้านเดินเท้าไต่ดอย ป่ารกชัฎ ขนจอบ มีด เสียม ถุงปูน ถุงทราย รวมไปถึงอุปกรณ์ปรุงอาหาร สำหรับมื้อกลางวัน
ภาพชาวบ้าน ชายฉกรรจ์ร่วมกันผสมปูน หินก้อนเล็กและทราย
รวมไปถึงภาพแห่งความสำเร็จของฝายกั้นน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำในลำน้ำธรรมชาติบนยอดภูไว้ใช้ในฤดูแล้ง ขาดแคลนน้ำ

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย บันทึกบอกเล่าว่า
"อำเภอแม่จันจัดทำโครงการฝายแห่งศรัทธาขึ้น โดยวางเป้าหมายว่า จะดำเนินการในพื้นที่ต้นน้ำลำน้ำแม่จัน
คือ แม่น้ำฮาฮุ แสนใหม่ เฮโก โดยจำนวนฝายที่จะสร้างในปี 2559 นี้ มีจำนวน 20 แห่ง หลังจากที่ปี 2558 ดำเนินการไปแล้ว 15 แห่ง
ซึ่งปีนี้พี่น้องชนเผ่าให้ความสนใจกันมากหลังจากชุมชนได้รับผลจากภัยแล้ง โดยผู้นำจากหมู่ที่ 19 และ 20 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ซึ่งมีประชากรจำนวนมากกว่า 5,000 คน จัดให้มีการประชุมเสนอพื้นที่การสร้างฝายแห่งศรัทธาแล้วเสนอมายังนายอำเภอ ทางอำเภอก็จะสนับสนุนปูน หิน ทราย โดยชาวบ้านเป็นแรงงานและใช้วัสดุจากท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ก้อนหิน
ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2559 สร้างไปแล้ว 5 แห่ง และจะทยอยสร้างให้เสร็จในเดือนพฤษภาคม 2559"

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย ยังได้บอกเล่าต่อไปว่า
"หลังจากนั้นคนในชุมชนจะร่วมกันปลูกต้นกล้วย ไทรและต้นไผ่รอบๆฝายแห่งศรัทธา
ควบคู่กับการดำเนินโครงการปลูกป่าชุมชน ที่แต่ละชุมชนเสนอพื้นที่และจะปลูกป่าร่วมกัน"

"นอกจากนี้นายอำเภอแม่จันยังได้จัดทำโครงการให้ชุมชนก่อสร้างฝายกั้นน้ำในลำน้ำแม่จัน
โดยใช้หินมาเรียงเป็นฝายทดน้ำหมู่บ้านอย่างน้อยหนึ่งจุดควบคู่กับการปลูกกล้วยและต้นไม้ต่างๆตลอดลำน้ำแม่จัน
สำหรับฝายแห่งศรัทธาที่สร้างขึ้นนี้ ขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ให้กับชุมชน
โดยชาวบ้านได้ต่อท่อประปานำน้ำไปใช้ในชุมชนได้"

นอกนั้น นายสมศักดิ์  คณาคำ ยังบอกเล่าต่อไปว่า โครงการเหล่านี้เน้นไปให้ชุมชนแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเป็นหลัก นอกจากวัสดุปูน หิน ทราย" 

เด็กๆและชาวบ้านต่างสนุกสนานฉ่ำเย็นในลำน้ำต้นน้ำแม่จัน ภายหลังจากที่ก่อสร้างฝายเสร็จสิ้น
ซึ่งหากไม่สร้างฝายกั้นน้ำไว้ โอกาสที่จะมีมวลน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคหรือการใช้ในการทำไร่ ทำสวน ก็คงจะค่อนข้างลำบากในช่วงฤดูแล้ง

ก่อนเที่ยงวันจะมาถึง กลุ่มชาวบ้านหน่วยสนับสนุนเสบียง ปรุงอาหารกลางวัน ทั้งหุงข้าว ทำกับข้าว ต่างระดมแรง ระดมวัตถุดิบที่ตระเตรียมมาปรุงอาหารมื้อเที่ยงให้กับกำลังชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง "ฝายแห่งศรัทธา" 

ได้งาน ได้ผลของงาน ได้ความรู้สึกอันดีต่อพลังแรงงานของสมาชิกชุมชนโดยไม่ต้องไปสิ้นเปลืองค่าจ้างค่าแรง
ที่สำคัญ คือ ได้ความรักความผูกพันความรับผิดชอบร่วมกันในชะตากรรมเดียวกัน ที่จำเป้นต้องดิ้นรนแบบรวมพลัง มิใช่ต่างคนต่างเดิน
กองทัพเดินด้วยท้อง มื้อที่สุดแสนจะเอร็ดอร่อยของกลุ่มพลังแรงงานที่พร้อมใจสร้างฝายกั้นน้ำด้วยพลังแห่งศรัทธาอย่างแท้จริง

อีกมุมหนึ่งของครัวกลางดอยสำหรับแรงงานสร้างฝายแห่งศรัทธา

ผลงานความสำเร็จของฝายแห่งศรัทธาที่นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่จัน ร่วมกับตำบลป่าตึง โดยการนำของผู้นำชุมชน
เช่น นายชัยวัฒน์ ชีวินมหาชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19 ต.ป่าตึง หนึ่งในผู้นำชุมชน ที่ระดมลูกบ้านชาวชาติพันธ์มาร่วมสร้างฝายกั้นน้ำภายใต้โครงการฝายแห่งศรัทธาเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพื้นที่เกษตรกรรมและการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค
โดยเน้นการดำเนินการในเขตต้นน้ำบนดอยสูงเป็นหลักก่อน เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ นอกจากวัสดุปูน หิน ทราย เท่านั้น...
นี่คือผลผลิตผลงาน"ฝายแห่งศรัทธา" ของอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งในระยะยาว...ต่อไป..

โดย กรมกุชะ

 

กลับไปที่ www.oknation.net