วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เสถียรธรรมสถาน..ดินแดนนี้มีสุข


 

รางวัลตาราอวอร์ด 2558

รางวัลที่นักเรียนได้มาด้วยความภาคภูมิใจ

การเดินทางไปยังดินแดนที่ที่ยังไม่เคยไป 

ยังไม่เคยเห็น

ยังไม่เคยรู้เรื่องราว

เพียงแค่ได้สดับเท่านั้นเอง

และรางวัลที่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน...

เป็นรางวัลรายการล่าสุด...

ที่นางสาวชนกชนม์  สายน้ำผึ้ง 

ประพฤติปฏิบัติชอบมาเป็นมาเวลา 5 ปี กว่า

ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2553-ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559

อาทิ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น คุณธรรม จริยธรรม  จากพลเอกโกวิท  วัฒนะ  

รองนายกรัฐมนตรี   ปี 2554 โดย สำนักนายกรัฐมนตรี

ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่   เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ป ี2555 จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน  ประจำปี 2555 จาก กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้รับรางวัลเด็กดีเด่น  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ประจำปี 2556 จาก สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ได้รับรางวัลเด็กดี และเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

เข้าเยี่ยมคาระวะนายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556

จาก กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับรางวัลผู้มีความประพฤติดี  เนื่องในวันวิสาขบูชา

ประจำปี 2557 จาก องคมนตรี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

โดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น   เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

ประจำปี 2557 จาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้รับรางวัลเด็กดี และเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

เข้าเยี่ยมคาระวะนายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

จาก กระทรวงศึกษาธิการ

.....จากพฤติกรรมการแสดงออก ดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์แก่ชมชน สังคม

สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา สร้างความเชื่อมั่นให้กับกระทรวงศึกษาธิการ

ได้เป็นอย่างดีนี่คือเยาวชนต้นแบบ เก่ง ..ดี... มีความสุข...มีจิตอาสา..

 

สิงหาคุณ

 

 

 

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net