วันที่ จันทร์ พฤษภาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แห่นาค ด้วยโคเกวียน


ช่วงเดือนเมษายนมีงานบุญ

มีงานบวชนาค เฉลิมฉลองบุญใหญ่

ถือการทำบุญ..ด้วยการบวชให้กับบรรพพบุรุษ

อีกทั้งให้กับครู อุปปัชฌาย์อาจารย์...

การบวชเดี่ยวก็มี

บวชนาคหมู่ก็มี

ตามอัธยาศัย

วัดบ่อบุญ ตำบลไร่สะท้อน

อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ญาติพี่น้อง สาธุชนผู้ใจบุญ

อีกทั้ง 

ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำองค์กร การปกครองส่วนท้องถิ่น

อาทิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8 ของตำบลไร่สะท้อน

กำนัน ตำบลไร่สะท้อน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน

และนายอำเภอบ้านลาด ฯต่างพร้อมใจสมัครสมานสามัคคี

ร่วมมือร่วมใจ

บวชนาคหมู่ หรืออุปสมบทหมู่ หรือบรรพชาหมู่

จำนวน หลายสิบรูป

แต่.....

การแห่นาค ดูอะเมซซิ่งไทยแลนด์

มีขบวนแห่ด้วยเกวียนลากด้วยโค(วัวพื้นบ้าน)

เจ้าของเกวียนแต่ละหมู่บ้าน ได้ฝึกได้หัดวัวในท้องถิ่น

หรือในคอกปศุสัตว์ ของตนเองไว้แรมปี

หลายๆหมู่บ้านร่วมใจกันตกแต่ง วัว ด้วยเครื่องประดับ

ให้สวยงาม..ตามท้องเรื่อง

ตกแต่งเกวียนด้วยสีสันสดใสหลากหลายรูปแบบ

ต่างกันแต่เหมือนกัน....

คือทุกคนร่วมไปอนุโมทนาบุญด้วยการบวชนาคหมู่..

ประจำตำบลให้ยิ่งใหญ่ เป็นเนื้อนาบุญแก่วัดบ่อบุญ..

สมดังชื่อลือนามถึงบุญ...ในยามคำ่คืนก็มีมหรสพสมโภชน์

เพื่อ

พักผ่อนและคลายเครียดไปในที

พระใหม่ก็ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา

เป็นพระที่ทำกิจของสงฆ์ในช่วงเทศกาลทำบุญสงกรานต์

เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนในละแวกบ้านมีความสุขใจ

คล้ายๆได้เกาะชายผ้าเหลือง พระใหม่ได้บุญดั่งปรารถนา

ดั่งใจปองทุกประการ

เป็นกิจกรรมที่วัด.... บ้าน ...โรงเรียนทำงานร่วมกัน..บูรณาการแท้จริง

เนื่องจากโรงเรียนวัดบ่อบุญ ก็มีผู้อำนวยการที่เป็นคนท้องถิ่นดั้งเดิม

เป็นคนพื้นที่ที่ตั้งใจพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิดใจ ให้เยาวชน

ให้ประชาชน....

ได้มีกิจกรรมรู้รักสามัคคี ทำให้มีจิตจงรักภักดี

ต่อ...สถาบันชาติ ..ศาสนา.. พระมหากษัตริย์

ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม12 ประการ

ว่าด้วยเรื่อง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไปในคราวเดียวกัน

ว่าด้วยเรื่อง ประโยชน์ส่วนร่วม

....ศรัทธา.....มา....พลังก่อเกิด.......มหาศาล

ซึ่งทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมั่งคั่งในที่สุด..สาธุ..อนุโมทนาบุญ ครับ

 

ในกิจกรรมนี้เกิดพระสงฆ์จำนวนนับสิบรูป ที่มีจิตใจจำนงค์แน่วแน่ในพระพุทธศาสนาสมัครใจ

ในบวชในการปิดทอง "หลวงพ่อหวาก จารุวัณโณ" ณ วัดบ่อบุญ

เพื่อเป็นเนื้อนาบุญต่อตนเอง

ต่อครอบครัว ต่อชุมชน สังคมประเทศบ้านเมืองให้ดำรงอยู่

.....ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดนิจนิรันดร์...

 

สำหรับภาพถ่ายสวยงาม  ขอขอบใจ

ด.ช.พลกฤต เอกนก  

นักเรียนชั้นม.2 รร.เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

..เอื้อเฟื้อถ่ายภาพด้วยจิตอาสา

 

สิงหาคุณ....บรรยาย

 

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net