วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไปเที่ยวแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลามา เห็นแหล้วใจหาย


 

ไปเที่ยวแหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลามา  เห็นแหล้วใจหาย

..................................

วันนี้พาทุกท่านไปเที่ยวยังแหล่งอนุรักษ์พันปลาพึ่งเกิดใหม่ตามโครงการเงิน 5 ล้านบาทของภาครัฐ แต่เดิมพื้นที่ตรงนี้

มีต้นไม้จำพวกต้นไทร ต้นจิก ต้นสาคู และต้นไม้อื่น ๆ อีกหลายร้อยชนิด ส่วนพวกสัตว์น้ำไม่ต้องพูดถึง มากมายก่วยกอง ไม่รู้มาจาก

ไหน เมื่อถึงคราฝนตกครั้งใด มีเสียงดนตรีดังกระหึ่มไปทั้งท้องทุ่ง ต่อเมือค่ำลงแสงไฟฉายระยิบระยับไปทั้งแนวลำห้วย

 

เมื่อถึงฤดูฝนที่แห่งนี้จะเป็นทางระบายน้ำของทุ่งนา เป็นจุดเริ่มต้นของห้วย หรือแหล่งรวบรวมน้ำไหลลงไปยังต้านล่าง

ของห้วยทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มกว่า

ก่อนหน้านั้นสองฝั่งของแหล่งเพาะพันธ์ปลาเกิดใหม่แห่งนี้ จะมีพันธ์ไม้หลายชนิดขึ้น อยู่ตามธรรมชาติ

และสองฝั่งตลิ่งก็ไม่ยกสูงอย่างที่เห็นในภาพ

ถึงฤดูน้้มาก น้ำจะไหลลงลำห้วยนี้ได้ทุกทิศทางทาง ยามหน้าแหล้งวัว ควายจะเดินลงไปกินน้ำ และจะเป็นปลัก ให้ควายลงไปนอน

แอ้งแหม่งแช่่น้ำอย่างสบายใจพระเดชพระคุณท่านควาย

ต่อเมื่อ 2-3 ปี มานี้ หรือหลังจากน้ำท่วมใหญ่ปี 54 และปี 55 แหล้ว ห้วยแห่งนี้ก็มีสภาพตื้นเขิน

เจ้าของทีก็ได้แพ้วถางปลูกปาล์ม แต่ก็ไม่ได้ทำลายพันธ์ไม้เดิมให้หายไปอย่างภาพที่นำมาฝาก

 

ครับ ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แหล้ว เราไม่สามารถที่จะเรียกคืนความเป็นธรรมชาติกลับมาได้ แต่เมื่อท่านต้องการ ให้แหล่งน้ำแห่งนี้เป็นแหล่ง

อนุรักษ์พันธ์ปลาจริง ก็ควรที่จะมีโครงการปลูกพันธ์ไม้ที่ช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลายหายไปกับน้ำไว้เยอะ ๆ 

 

เอ้า บ่นมาตั้งนาน เอาเป็นว่าเรื่องราวสถานที่ตั้ง อยู่แถวไหนอย่างไหรค้นหาเอาเองนะครับ ส่วนอีกภาพที่นำมาเปรียบเทียบ

ให้เห็นนั้น อยู่ในอำเภอเดียวกันครับ เพียงแต่อยู่คนละโซน แหล่งอนุรักษ์พันธ์ปลา อยู่โซนภูเขา ส่วนแหล่งไม่อนุรักษ์พันธ์ปลา

อยู่โซนชายทะเล 

ให้คะแนนกันเอาเองนะครับ..กับเรื่องราวอนุรักษ์ และ เงิน 5 ล้านกับนิยามการพัฒนาของนักการเมือง

......................................

 

 

 ใช่ขาดต้นไม้. ไร้รากไม้เป็นเขื่อนเก็บกักน้ำแล้วจะเอาน้ำมาจากไหน.....

รากไทรสร้างสายน้ำ โครงสร้างพื้นฐานทางระบบนิเวศ

ไม้สร้างน้ำ...

ชนเผ่า ปากาเก่อญอ บอกว่า ต้นไม้ คือ แม่ของน้ำ

หากต้องการน้ำ ต้องปลูก แม่ของน้ำ ค่ะ

แม่ของน้ำ มีอยู่หลายชนิด เช่น นางกล้วย นางกุ๊ก ( ต้นปุด) 

นางก๋อย นางสาด นางไคร่ (คล้าย ) 

นางไทร นางสาคู

ปากาเก่อญอ ถ่ายทอดมาให้ฟัง จากการแลกเปลี่ยนภูมิปัญญากันค่ะ

บนดอยไม่มีสาคู เขามีเถาวัลย์ ชนิดต่างๆ ที่เก็บน้ำได้ดี รวมทั้ง หมามุ่ย ค่ะ

ขุนห้วย น้ำซับ สบห้วยน้ำออม 

ขุนห้วย สบห้วย คือหนึ่งเดียว 

เขื่อนธรรมชาติ คือ ต้นไม้ คือ ระบบนิเวศ 

คำตอบ ที่ถูกต้องที่สุดของโลกใบนี้ 

ในการนำมาแก้โจทย์ วิกฤติ น้ำ ให้กับประเทศชาติ 

รักนะประเทศไทย.....

ทำยังไง ทำยังไง ....

ให้แผ่นดินไทย ได้มีลมหายใจต่อไป ให้ยืนยาว...

ถ้าไม่เชื่อ.....ต้องลองทำดู

ฝายมีชีวิต .....แก้วิกฤตชาติ

ค้ดลอกจาก...../เครดิต คุณเจี๊ยบ ประภาพร เลขาเครือข่ายฝายมีชีวิตฯ

 

 

 

 

 แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ยังอยู่ดีโดยไม่มีเรือ่งราวการพัฒนาจากโครงการเงิน 5 ล้าน

 เป็ฯขยายพันธ์ปลาตามธรรมชาติที่งดงามไปด้วยบัวนา ครับ.

ฝูงนกน้ำก็มีให้เห็น ทั้งนกยาง นกเป็ดน้ำ ฯ 

 ทิวแถวปาล์มที่เห็นปลูกไว้เป็นร่มเงาครับ ปลูกอย่างอื่นไม่ขึ้น แถวนั้นเรียกดินทรายขี้เป็ด

 

โดย ฝายมีชีวิต

 

กลับไปที่ www.oknation.net