วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปี้น..ป่วง(ไทไฮกุสำเนียงลาวไทสารคาม)


                                             ปี้น..ป่วง(ไทไฮกุสำเนียงลาวไทสารคาม)

                                   พุทธสาวก๔คู่๘บุรษ..ย่อมต้องถือหลักพระธรรมวินัย เป็นชีวธรรมนูญสูงสุดในการปกครองตน และยิ่งจะต้อง พิจารณาทำความเข้าใจในเจตจำนงเป้าประสงค์ ในการประพฤติพรหมจรรย์ของพระพุทธองค์ ที่ปรากฏบันทึกอยู่ใน บรรทัดที่ ๖๗๑ - ๖๘๔. หน้าที่ ๒๙ - ๓๐. พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ความว่า..

๕. พรหมจริยสูตร

[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตผู้ประพฤติพรหมจรรย์..
เพื่อลวงประชาชนก็หามิได้
เพื่อเกลี้ยกล่อมประชาชนก็หามิได้
เพื่ออานิสงส์ คือ ลาภสักการะ และความสรรเสริญ ก็หามิได้
เพื่ออานิสงส์ คือ การอวดอ้างวาทะก็หามิได้
เพื่อความปรารถนาว่า ชนจงรู้จักเราด้วยอาการดังนี้ ก็หามิได้

โดยที่แท้..
ตถาคตอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้
เพื่อสังวร เพื่อละ เพื่อคลายความกำหนัด เพื่อดับกิเลส ฯ

พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ได้ทรงแสดงพรหมจรรย์อันเป็นการละเว้น มีปรกติยังสัตว์ให้หยั่งลงภายในนิพพาน
เพื่อสังวร เพื่อละ หนทางนี้ อันท่านผู้ใหญ่ผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ ดำเนินไปแล้ว
อนึ่ง ชนเหล่าใดย่อมดำเนินไปสู่ทางนั้น ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว
ชนเหล่านั้นชื่อว่าทำตาม คำสั่งสอนของศาสดา จักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ ฯ

                   ต้นเค้าออริจินอลองค์มหาไอดอลของชาวพุทธทั่วโลก มิใช่สมบัติส่วนตัวของมหาเถรสมาคมไทยซะเมื่อไหร่? ฉะนั้นชาวพุทธสาวกขนานแท้ ก็อย่าพากันได้ใจตระหนกจิตตกตื่น ไปตามกระแสข่าวคราวคาวๆสารพัดของวงการคณะสงฆ์ไทย ที่มีพฤติกรรมและวิธีการปฏิบัติสารพัดอย่าง ที่ไม่ตรงกับวิถีประพฤติพรหมจรรย์ อันปรากฏในพรหมจริยสูตร แม้แต่เสี้ยวกระผีก


                      เอาพุทธพจน์บทที่นำมาเสนอนี้..จะเห็นได้ชัดว่า ไอ้การกระสันต์ต่อยศช้างขุนนางพระของใครหลายองค์ ดูจะมีปัญหามากมายเหลือเกิน

 


                       พระพุทธองค์ทิ้งสมบัติทรัพย์สิน เรียกได้เต็มปากว่า ทิ้งทองทิ้งวังมาเอาอริยสัจธรรมเป็นที่พึ่ง ในขณะที่นักบวชไทยกลับตาลปัตร ทำสวนทางกับพระธรรมวินัย อย่างที่สังคมรู้สึกได้  ไปไล่บี้ถามได้เลย ว่าพระองค์ไหน?ไม่มีเงินฝากธนาคารเป็นการส่วนตัวบ้าง  ศีลข้อ๑๐ที่พระทุกองค์ต้องรับมาตั้งแต่ตอนบวชเณร ห้ามรับเงินและทอง  คณะสงฆ์ไทยมีองค์ไหนที่ถือศีลข้อนี้ได้บริสุทธิ์บ้าง  ญาปู่มีค้างบัญชีที่โยมฝากเอาไว้ให้ไปรูดรักษาตัวที่โรงพยาบาลเลิศสิน อยู่ประมาณ๒พันบาท ยังรู้สึกผิดอยู่จนทุกวันนี้ ยังหาโอกาสลงไปปิดบัญชีไม่ได้ ..ไม่ได้พูดเอาเท่ห์ นักบวชส่วนใหญ่ มีองค์ไหนจะรู้สึกเหมือนญาปู่บ้าง  ..หาทำยาหยอดตาอยากเด้อ  ซิบอกไฮ่..

                        นี่แหละที่มาของ กวีไทไฮกุ ป่ี้น-ป่วง บทนี้ ขอแนะนำให้อ่านออกโทนเสียงไทลาวอีสานเด้อถึงจะได้อรรถรส

 ภาษาไทลาวสารคาม วันพระละหลายคำ

 

ปี้น..หมายถึง พลิกด้าน,กลับข้าง

ป่วง..หมายถึง บ้า,เสียสติ

ส่อ..หมายถึง ขี้ฉ้อ,เถียงเพื่อจะเอา

เสี่ยงส้น..หมายถึงเจ้าล่ห์,หลบซ่อน,หมกเม็ด,อำพราง

 

.................................................................................

ยกแผงบทความนี้มาจาก ..ธรรมLine..ลายทำ.. ห้อง "ธรรมต้องทำ..ญาปู่ไทเซน"

Line ID: taizen_isarn

 

โดย ศิษย์ญาปู่ครูบาโยคีอริยธาตุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net