วันที่ ศุกร์ พฤษภาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สถานการณ์น้ำที่คลองท่าดีวันนี้ ยังมีมากพอช่วยตัวประกัน (พี่น้องชาวเทศบาลคอน)


 

สถานการณ์น้ำที่คลองท่าดีวันนี้ ยังมีมากพอช่วยตัวประกัน (พี่น้องชาวเทศบาลคอน)

................................................

คล้อยหลังผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช ได้เพียง 2 วัน ชาวบ้านซึ่งอยู่ใกล้หล่งน้ำบ้านนาทราย ซึ่งเทศบาลได้เช่าของเอกชนไว้เป็นแหล่งสำรองน้ำ

และได้เดินเครื่องสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมง มาระยะหนึ่ง วันนี้ 13 พฤษภาคม 2559 พี่น้องชาวบ้านละแวก ข้างเคียง

บ่อน้ำดังกล่าวได้ออกมาประท้วงขอให้เทศบาลหยุดสูบน้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าว เนื่องจากพวกตนได้รับผลกระทบ จากการ

สูบน้ำของเทศบาล เนื่องจากบ่อน้ำตื้นในบ้านของพี่น้องเหล่านั้น น้ำได้ลดระดับลง อันเนื่องมาจากน้ำใต้ดินได้ลดระดับลง

เหตุการณ์จบลงด้วยดี ไม่มีเหตุการณ์หัวร้างข้างแตก 

 

ก่อนหน้านั้น 1 วัน วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 สมาคมสือมวลชนนครศรีธรรมราชได้จัดเวทีเสวนา วิกฤตประปาหาทางแก้อยางไร

มีผูู้เอาร่วมเสวนา นับรวมได้ เกือบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเวทีนี้ จะขาดก็แต่ผู้บริหารของเทศบาล ส่งตัวแทนมา

แต่การตอบคำถามไม่ตรงประเด็นและตรงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเสวนา 

ในเวทีเสวนาได้มีการเสนอให้สร้างฝ่ายมีชีวิต ที่บริเวณโรงสูบน้ำท่าดี เพื่อยกระดับน้ำให้สูงขึ้น เรื่องราวนี้ได้ถูกนำมาขยายผล

ต่อโดยพลพรรคสถาบันพัฒนาตนเอง ในรายการเสียงจากสืออาสา ว่า ด้วยงบ ประมาณเพียง 300,000 บาท กับระยะเวลาการทำงาน

เพียง 3 วัน สามารถที่จะยกระดับน้ำให้สูงขึ้นได้เมตรครึ่งได้ทันที ซึ่งจะได้น้ำมากพอป้อนเข้าโรงสูบน้ำโดยไม่ขาด

และไม่มีผลกระทบต่อชาวบ้านค้างเคียง ตรงกันข้ามชาวบ้านค้างเคียง 2 ฝั่งคลองจะได้ประโยชน์จากฝายนี้ หรือสมประโยชน์

กันทุกฝ่าย แหล้วเหตุไฉน เทศบาลนครนคร จึงไม่เลือกแนวทางนี้ ซึ่งน้ำมีมากพอที่จะช่วยให้พี่น้องในเขตเทศบาลไม่ขาดน้ำประปา

แม้นจะลดระดับลงไปมากเมื่อเปรียบเทียบจากภาพถ่ายไว้ ที่มีระยะเวลาห่างกัน เพียง 20 วัน

 

หรือว่าเทศบาลเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชกำลังจะเล่นบทผู้ร้ายจับพี่น้องในเขตเทศบาลนคร เป็นตัวประกัน โดยมีเรื่องราว

ของโครงใหญ่ที่มีมูลค่าเกือบ 6,000 บาท ที่จะเข้าสภาวันที่ 18 พฤษภาคม นี้ เป็นค่าไถ่

 

เท็จจริงอย่างไหรกับเรื่องราวจับคนในเทศบาลเป็นตัวประกันเทศบาลออกมาชี้แจงได้ ด้วยเรื่องราวนี้หาฟังได้เกือบทุกร้านน้ำชา

ในเมืองคอน อย่าให้ชาวบ้านเชื่อตาม ๆ กัน นะครับว่าเรื่องราวที่แหลงกันตามร้านน้ำชานั้น เป็นเรื่องจริง .

................................................

21.32น.ชาวเมืองคอน ยังต้องตระเวรหานำ้กิน นำ้ใช้ กันอย่างโกลหน กันทั้งเมือง เพราะนำ้ประปาไม่ไหลมาเป็นแรมเดือนแล้วครับ

เครดิต น้าเลิศ อักษรนิตย์

 

 

 ภาพจากเวทีเสวนา

 

 ภาพชาวบ้าน บ้านนาทรายรวมตัวประท้วงเทศบาล

  รายการวิทยุที่บอกกว่าการสร้างฝายให้เสร็จภายใน 3 วัน..

 

  ถ่ายเมือ 23 เมษายน 2558

 

 ถ่ายเมือ 13 พฤษภาคม 2559

 

 ถ่ายเมื่อ 23 เมษายน 2559

 

 ถ่ายเมือ 15 พฤษภาคม 2559

 

 ถ่ายเมือ 23 เมษายน 2559

 

ถ่ายเมือ 13 พฤษภาคม 2559 

 

 ถ่ายเมือ 23 เมษายน 2559

 

ถ่ายเมือ 13 พฤษภาคม 2559 

 

 ถ่ายเมือ 23 เมษายน 2559

 

 ถ่ายเมือ 13 พฤษภาคม 2559

 

 ถ่ายเมือ 13 เมษายน 2559

 

ถ่ายเมื่อ 23 พฤษภาคม 2559 

 ...............................................................

ขอขอบคุณภาพข่าวและเรื่องราวดี ๆ จากเฟสบุคคุณไพทูรย์ อินทศิลา ผู้เสือข่าวเดลินิวส์เมืองคอน

 

โดย ฝายมีชีวิต

 

กลับไปที่ www.oknation.net