วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จิตรกรรมผ้าไหมเวียดนาม


ระหว่างวันที่ 16 - 26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากวิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพฯ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช และคณะศิลปวิจิตร ภายใต้สังกัดของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางไปจัดแสดงผลงานศิลปกรรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะเว้ ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม ซึ่งทั้งสองสถาบันได้ทำบันทึกความเข้าใจที่ตรงกัน (MOU) ไว้เมื่อหลายปีที่แล้ว

มหาวิทยาลัยเว้ (Hue University) แบ่งโครงสร้างองค์กรต่างจากมหาวิทยาลัยในบ้านเรา กล่าวคือ ในหน่วยงานทางด้านวิชาการ (Academic units) แทนที่จะแบ่งเป็นคณะต่างๆ แต่เขากลับแบ่งเป็นวิทยาลัย ได้แก่ College of Science, College of Pedagogy, College of Agriculture and Forestry, College of Medicine and Pharmacy, College of Arts, College of Economics, College of Foreign Languages, และ Hue University Quang Tri Branchการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จิตรกรรมผ้าไหมเวียดนาม จัดขึ้นที่วิทยาลัยศิลปะเว้ (Hue University - The College of Arts) โดยกำหนดเวลาไว้เพียง 3 วัน ซึ่งในทางเทคนิคของจิตรกรรมผ้าไหมเวียดนามแล้ว จะใช้เวลาค่อนข้างมาก และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ...

จิตรกรรมผ้าไหมเวียดนาม (Vietnam silk paintings) แตกต่างจากจิตรกรรมประเภทอื่นตรงที่ จิตรกรรมประเภทนี้ แสดงลักษณะของพื้นวัสดุ คือ ผ้าไหม ผ้าไหมที่ใช้ในงานจิตรกรรมประเภทนี้ปกติแล้วจะมีความลื่น หรือหยาบเพียงเล็กน้อย จุดเด่นของจิตรกรรมผ้าไหมคือ ให้สีที่บาง ใส สว่าง สด และยังสามารถปรากฏเส้นใยผ้าไหมให้เห็น หลังจากได้ผนึกจิตรกรรมลงบนกระดาษแล้ว

จิตรกรรมผ้าไหมเวียดนามสมัยใหม่ เริ่มต้นประมาณปี ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) ในกระบวนการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชนิดนี้ พื้นผิวผ้าไหมจะถูกย้อมด้วยสี ซ้ำไปมาบนผ้าไหมถูกขึงตึงบนเฟรมไม้ ผ้าไหมจะถูกล้าง และเพ้นท์ซ้ำไปซ้ำมา จนกระทั่งปรากฏผลลัพธ์ตามที่ศิลปินต้องการ

ก่อนการเพ้นท์ ผ้าไหมต้องถูกขึงให้ตึงบนเฟรม และปาดชั้นกาวบางๆ จากนั้นถ้าศิลปินต้องการให้สีแทรกซึมลงบนเนื้อผ้าไหมดียิ่งขึ้น ศิลปินอาจล้างผ้าไหมก่อนการเขียนจิตรกรรมได้

จิตรกรรมจะถูกเพ้นท์ด้วยน้ำ สีย้อม หรือหมึก หลังจากนั้นมีการใช้สีชนิดอื่นที่มีความข้นและทึบแสงมากกว่า เช่น สีฝุ่น สีโปสเตอร์ สีพาสเทล

การเขียนภาพจิตรกรรมผ้าไหม ส่วนใหญ่จะร่างภาพอย่างระมัดระวังก่อน มากกว่าจะร่างลงบนผ้าไหมโดยตรง เพื่อให้เกิดเส้นที่ถูกต้องและไม่ช้ำ จากนั้นก๊อบปี้แบบลงบนกระดาษลอกลาย และก๊อบปี้เส้นร่างลงบนผ้าไหมที่ขึงแล้วอีกทีหนึ่ง

พื้นหลังของงานจิตรกรรมผ้าไหมแบบดั้งเดิมคือสีขาว ดังนั้น ศิลปินจะไม่ระบายบนพื้นที่ที่ต้องการจะให้จิตรกรรมปรากฏเป็นสีขาวในบริเวณนั้น ในกระบวนการเขียนภาพ จะนิยมเขียนจากส่วนที่เป็นแสง (หรือสีที่อ่อน) โดยเขียนซ้อนทับด้วยสีหลายๆ ชั้น หลายๆ สี เพื่อสร้างสีที่เข้มขึ้น แต่ยังสามารถแสดงพื้นผิวเส้นใยของผ้าไหมอันเป็นลักษณะเด่นเฉพาะของจิตรกรรมผ้าไหมเอาไว้ได้ การซ้อนทับสีนั้นยังสร้างความประสานกลมกลืนกันของสีอีกด้วยวิธีการร่างภาพเทคนิคการกั้นเส้นสีขาว โดยใช้น้ำยางพาราเทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมผ้าไหม เบื้องต้นต้องใช้แปรงทาสีระบายน้ำลงไปก่อนจากนั้นจึงค่อยระบายสีลงไปปฏิบัติการเขียนภาพจิตรกรรมผ้าไหมเวียดนามบรรยากาศภายในวิทยาลัยศิลปะเว้อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาจิตรกรรมผ้าไหมเวียดนาม นำชมการปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ผลงานของนักศึกษาใช้เวลาทำเดือนหนึ่งแล้ว...ยังไม่เสร็จการ workshop จิตรกรรมผ้าไหมเวียดนาม ต้องใช้สมาธิอย่างสูง...3 วัน...ปลาอานนท์ของครูแผน...ไม่มีเกล็ด ทำเต็มที่แล้วครับ...ไม่ทันจริงๆ ^^

อ้างอิง : https://en.wikipedia.org/wiki/Huế_University

           เอกสารประกอบการสัมมนาโดย Mr.Le Viet Trung แปลและเรียบเรียงโดย อ.สุจิตตา บุญทรง


โดย สอนสุพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net