วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฟูจิเมืองเลย.. ไม่ไปไม่รู้


ฟูจิเมืองไทย ..ไม่ไปไม่รู้

ภาพฝาผนังหอประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองหิน

แต่งแต้มด้วยภาพ.....ฟูจิเมืองไทย

ตอนค่ำเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงฉลอง

จึงออกจากรีสอร์ทเดินทางจากอ.วังสะพุง จ.เลย

ข้ามแดนมาสักเล็กน้อยเข้ามางานเลี้ยงฉลอง

มงคลสมรสที่อ.หนองหิน

ตัวอำเภอบ่งบอกถึงลักษณะภูมิประเทศ

ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นหินกรวดมนขนาดใหญ่ น้อย

เต็มพื้นที่ว่าการอำเภอ...จะมีที่ว่างก็สนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการ

รอบๆหอประชุม มีก้อนหินกรวดมนลดหลั่นกันตามลำดับ

นายอำเภอเดินทางมาเป็นประธาน

และกล่าวคำอวยพรให้คู่บ่าวสาว

พ่อแม่บ่าวสาวขึ้นเวทีพร้อมกัน

 

.....

ฟูจิเมืองไทย….ตั้งอยู่ในอำเภอหนองหิน

ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดเลย

ประมาณ45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังสะพุง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอผาขาว

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูกระดึง

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอภูหลวง

หนองหินเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของ

ตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึง ต่อมาได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุ

มาตั้งเป็น ตำบลหนองหิน เมื่อปี พ.ศ. 2523 เมื่อเกิดการขยายตัว

ของพื้นที่ในเขตตำบลหนองหิน ซึ่งมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนเมือง โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านหนองหิน

(ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน) จังหวัดเลยจึงได้เสนอ

กระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ โดยรวมตำบลหนองหิน

ตำบลปวนพุ และตำบลตาดข่า ตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองหิน 

ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 

โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองหิน 

ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

 

สภาพพื้นที่ประกอบด้วยที่ราบสลับกับเนินเขา ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศแห้งแล้ง ลมพัดแรง

อุณหภูมิเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ฝนตกไม่ตามฤดูกาล ลักษณะ

เป็นฝนทิ้งช่วง อุณหภูมิเฉลี่ย 32-38 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝน

โดยเฉลี่ย 134.25 มิลลิเมตร

ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคม อากาศหนาวจัด มีลมแรง

อุณหภูมิเฉลี่ย 6-12 องศาเซลเซียส

ที่มา วิกิพิเดีย

สิงหาคุณ

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net