วันที่ อังคาร พฤษภาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จัตตุรัส ..หอม..หอมแดง


จัตุรัส..หอมแดง

หอมแดงจัดเป็นผักในครัวเรือนช่วยดับกลิ่นคาวได้ดี...

 

ผ่านที่พักมีร้านหอมแดง… ปลูกเอง...ขายเอง

สอบถามราคาไม่แพงมาก

ถัดมามีข้าวโพดข้าวเหนียว ต้มสุกร้อนๆหอมน่ากิน

พร้อมมีเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกราคาย่อมเยา

สำหรับหอมแดง สำนักงานสหกรณ์การเกษตร อำเภอจัตุรัส

คงช่วยระบายสินค้าหอมแดง ได้ไม่มากก็น้อย

โชคคดี เกษตรกร

 

ฝนเริ่มเทลงมาดับร้อนและลดภาวะความแห้งแล้ง

เกษตรกรยิ้มแย้มแจ่มใส..ทั่วหน้า...

 

 ......

อำเภอจัตุรัส เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ

 เดิมมีฐานะเป็นเมืองชื่อ "เมืองสี่มุม" ขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา

 สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2311 ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 มีเจ้าเมืองปกครอง คือพระยานรินทร์สงคราม

 สมัยนั้นมีพื้นที่อาณาเขตกว้างขวางมาก ครอบคลุมถึง 6 อำเภอ

ทางใต้ของจังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 38 กิโลเมตร

จัตุรัสเป็นอำเภอขนาดใหญ่ ศูนย์กลางความเจริญทางตอนใต้

และเป็นประตูสู่จังหวัดชัยภูมิ เป็นอำเภอเดียวที่มีสถานีรถไฟ

 และพื้นที่อยู่ติดกับโคราช เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์

และการลงทุน มีโอกาสได้รับอานิสงส์มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ

การพัฒนาผังเมืองรวม จะยังคงเป็นพื้นที่สีเขียว แต่มีบางพื้นที่ชุมชน

 จะต้องปรับให้สอดรับกับการพัฒนา เพื่อให้เกิดการลงทุน

 และอนาคตมีแผนพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสเป็นสถานีรถไฟชุมทางจัตุรัส

 เพื่อเชื่อมต่อไปยังตัวจังหวัดชัยภูมิ (ชุมทางจัตุรัส-ชัยภูมิ-หนองบัวลำภู-เลย)

อำเภอจัตุรัสมีอัตราการจ้างแรงงานสูงเป็นอันดับที่ 1,

มีจำนวนโรงงานตั้งอยู่หนาแน่นเป็นอันดับที่ 2,

มีเงินทุนภาคอุตสาหกรรมสูงเป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัด

โดยเป็นการจ้างงานในประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อำเภอจัตุรัสเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 1 ใน 6 โครงการ

 แผนพัฒนาเมืองชัยภูมิ 12 ปี (พ.ศ. 2556-2567) กล่าวคือ

 พัฒนาเมืองจัตุรัสให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง

และการจัดการการส่งสินค้า เป็นจุดขนถ่ายสินค้า

และจุดพักรถขนสินค้าทั้งทางรถไฟและรถยนต์

จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางสู่ท่าเรือ

และท่าอากาศยานนานาชาติ นับว่าเป็นอำเภอที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิในปัจจุบัน

ที่มา:https://th.wikipedia.org/wiki

สิงหาคุณ

 

โดย สิงหาคุณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net