วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เยี่ยมชม...มหาวิทยาลัยศิลปะเวียดนาม


มหาวิทยาลัยศิลปะเวียดนาม (ชื่อเดิม คือ วิทยาลัยวิจิตรศิลป์ฮานอย) เป็นโรงเรียนศิลปะในกรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสในปี 1925 ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้ผลิตศิลปินชั้นนำของเวียดนามออกมาเป็นจำนวนมาก และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในหลายประเทศวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี ได้เดินทางมาจัดนิทรรศการศิลปกรรมความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ของครู อาจารย์ผู้สอนศิลปะของวิทยาลัยฯ ในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ ให้สอดคล้องกับประชาคมอาเซียนต่อไปครับ...บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย

ห้องปฏิบัติงานจิตรกรรม เทคนิค สีน้ำมัน หัวข้อ “หุ่นนิ่ง” (Still Life)
ห้องปฏิบัติงานจิตรกรรม เทคนิค สีน้ำมัน หัวข้อ “หุ่นหญิงเปลือย” (Nude Woman)


ห้องปฏิบัติงานจิตรกรรม เทคนิค สีน้ำมัน หัวข้อ “หุ่นชายเปลือย” (Nude Man)ห้องปฏิบัติงานวาดเส้น  เทคนิค เกรยอง หัวข้อ“หุ่นหญิงเปลือย” (Nude Woman)


ห้องปฏิบัติงานภาพพิมพ์  ผลงานของนักศึกษาห้องปฏิบัติงานประติมากรรมเครื่องมือปั้นประติมากรรมหุ่นคนครึ่งตัวผลงานที่ติดตั้งภายในอาคารประติมากรรม

โดย สอนสุพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net